ÅTTEÅRING DREPT AV GRANAT: Innenfor det knuste vinduet lå en åtteåring og sov – han var på besøk da en granat ble kastet inn vinduet. Foto: Roger Lundsten

Professor: Svenske byer opplever bølger av gjengoppgjør

De tre største svenske byene er rammet av en ny type vold de siste årene: Gjenger som hevner drap på andre gjenger.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Des mer vold du får – jo mer vold vil du få, sier professor i kriminologi Jerzy Sarnecki (69) ved Stockholms Universitet.

Han har fulgt voldsutviklingen i Sverige gjennom mange tiår – men ser nå et mulig brudd med en langvarig nedadgående trend:

– Den langsiktige trenden for vold og drap viser en meget tydelig nedgang etter 1990. De siste to årene har riktignok antallet drap økt, men vi vet ennå ikke hvorvidt dette er en kortvarig svingning eller et brudd i trenden, sier han.

Les også: Åtteåring drept i antatt hevnangrep

Hevnspiral

MER POLITI: Tre byer har nå bølger av gjengoppgjør – og dette må slås ned på av økt politiinnsats, mener kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki. Foto: Jan Johannessen VG

Professoren viser til at antallet klassiske drap – hvor to personer drikker seg fulle og den ene dreper den andre med kniv, går ned.

– Men vi har nå fått en ny gjeng-relatert kriminalitet. Det vi nå ser er en økning, og muligens en akselererende økning av gangster-skytinger. Dette er vold mellom folk i svært utsatte deler av samfunnet, som har dannet grupper av kriminelle, fortsetter han.

Les også: Gjengleder likvidert

Han viser til at konfliktene gjerne kan være knyttet til forretningsmessige forhold, strid om territorier for narkoomsetning, eller personlige forhold – og at det skjer et drap på medlemmer av en gruppe.

– Så roper den andre gruppen på hevn, at de skal drepe den som sto bak det første angrepet, og skade hans nærmeste. Slik går dette i bølger, og det er ikke bare i Göteborg, men vi har det også i Malmö og her i Stockholm, sier han.

Les også: To skutt og drept i Stockholm

Må omprioritere svensk politi

I 2012 ble det begått 68 drap i Sverige – og i 2015 var tallet 112. Hittil i år har tallet passert 120. Til sammenligning var det registrert 28 drap i Norge i 2012, og i 2015 var tallet 23.

Professoren mener at dette må møtes med innsats på to nivåer i Sverige:

– For det første gjelder det selvsagt økt politiinnsats. De skyldige må finnes, og settes på lange fengselsstraffer. Til dette trengs det smart, målrettet og langsiktig politiarbeid, og det må gjøres raskt. Jeg mener at dagens politiorganisasjon gjør det mulig å omdisponere ressurser fra andre felt, og muligens også fra andre steder – for å bekjempe gjengkriminaliteten.

Sarnecki mener at feilen ikke ligger i at Sverige har tatt imot for mange innvandrere:

– Sverige har tatt et stort internasjonalt ansvar her, større enn visse andre land. Men ulempen er at vi ikke har klart å bringe disse gruppene inn i det svenske samfunnet, de har gjerne lav utdannelse, dårlig økonomi, høy arbeidsledighet og mange føler seg fremmede i samfunnet. Dette må bedres i et bevisst og langsiktig arbeid, sier han.

NEDGANG I VOLD? Slik ser drapsstatistikken ut i Sverige – antallet er mange ganger større enn i Norge. Foto: Graf: Bråttsförebyggande rådet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder