INNEHOLDER KODEIN: Codaxol, Paralgin Forte og Pinex Forte er noen av de smertestillende preparatene det nå advares mot å gi til barn under 12 år. Foto: TROND SOLBERG

Advarer mot sterke smertestillende til barn

LONDON (VG) Britiske leger og apotekansatte advares nå mot å gi barn under 12 år legemidler som inneholder virkestoffet kodein. Det kan også bli aktuelt i Norge.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Advarselen kommer som en konsekvens av at European Medicines Agency (EMA) har gjennomført en studie som viser at barn er i risiko for å ta opp stoffet for raskt.

Se liste over medikamentene som inneholder kodein på det norske markedet nederst i artikkelen

Studien har vist at det har blitt innrapportert enkelte barnedødsfall som man mener har en sammenheng med bruk av kodein.

Det vises til at barn kan få pusteproblemer ved bruk av medikamenter som inneholder virkestoffet.

SAMLESIDE: Les flere helsenyheter her

Opererte mer utsatt

I de nye retningslinjene fra det britiske legemiddelverket heter det at dersom man må bruke kodein på barn, så bør det brukes lavest mulig dose over kortest mulig periode, skriver The Times.

Barn som har størst risiko å utvikle pusteproblemer av kodein er de som har gjennomgått nese- eller halsoperasjoner. I de britiske retningslinjene står det at barn under 18 år som har operert bort mandler eller polypper ikke bør gis kodein i det hele tatt.

Kodein brukes i flere norske medikamenter, og tall fra Reseptregisteret viser at stadig flere barn fra 0-14 år gis dette.

Avventer i Norge

AVVENTER: Medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, sier at de vil vente med å gi norske leger råd om bruk av kodein til barn. Foto: ROGER NEUMANN

Medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, kjenner til studien, men sier at man i Norge foreløpig avventer en eventuell advarsel.

- Dette har vært diskutert i bivirkningskomiteen for legemidler i Europa, hvor det er kommet en anbefaling om at kodein ikke bør brukes til barn under 12 år. Nå skal koordinasjonskomiteen CMDh avgjøre hva rådet blir til slutt, sier Madsen og fortsetter:

- Vi har hatt en diskusjon på hva dette vil si for Norge, og når avgjørelsen er falt vil vi gå ut med råd til legene.

- Men det britiske legemiddelverket går allerede nå ut med en advarsel?

- Her er det litt forskjellige behandlingstradisjoner i ulike land, så rådene vil kunne være forskjellige fra land til land, sier Madsen og viser til at Storbritannia har flere preparat som inneholder kodein enn man har i Norge.

Diskusjon om smertelindring

I Storbritannia har man også hostesaft som inneholder kodein, noe som ikke finnes på det norske markedet.

- Diskusjonen vi har hatt har blant annet gått på hvilke legemidler vi i fremtiden skal bruke for å gi barn med sterke smerter tilstrekkelig god smertelindring.

- Det er ikke så mange sterke smertestillende legemidler i Norge som er godkjent til bruk på barn eller som egner seg til barn, men vi er fullt inne i prosessen og arbeider med råd, sier Madsen til VG.

KODEIN I NORSK MEDISIN

Codaxol (Ratiopharm)
For lindring av moderate til sterke smerter.

Kodein (Takedal Nycomed)
Tablett mot tørrhoste og annen uproduktiv hoste. Smertestillende ved middels sterke smerter.

Paralgin Forte (Weifa)
For moderate til sterke smerter. Finnes både i stikkpille- og tablettform.

Paralgin Major (Weifa)
Stikkpiller til bruk ved moderate til sterke smerter.

Paralgin Minor (Weifa)
Stikkpiller til bruk ved moderate til sterke smerter.

Paramax Comp (Vitabalans)
Brukes ved moderate til sterke smerter.

Pinex Forte (Actavis)
Brukes ved moderate til sterke smerter. Finnes både som brusetabletter og stikkpiller.

Pinex Major (Actavis)
Stikkpiller som brukes ved moderate til sterke smerter.

Kilde: Felleskatalogen

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder