Trumps klimatale: Dette stemmer og dette er feil

Et av hovedpoengene i Donalds Trumps nei til Parisavtalen, er den uansett ikke kommer til å fungere. Sludder, sier forskerne bak rapporten han baserer seg på.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Ved å betegne Parisavtalen som ødeleggende for den amerikanske økonomien, trakk USAs president Donald Trump den globale klimaavtalen inn i sitt «America First»-program kjent fra valgkampanjen hans. I talen hevdet han at avtalen både nå og på sikt ville være svært ødeleggende for den amerikanske økonomien og at den konsekvent eksporterer arbeidsplasser ut av USA - til land som Kina og India.

Bakgrunn: USA bryter ut av Parisavtalen

I tillegg gjentok han gang etter gang at avtalen gjør lite for å faktisk redusere utslipp og den globale oppvarmingen.

Men stemmer påstandene hans?

1. Avtalen er en byrde for den amerikanske økonomien

Et av hovedpoengene i presidentens tale var at avtalen fører til tapte arbeidsplasser, lavere lønninger, stengte fabrikker og økonomisk nedgang.

Det stemmer at noen av klimareguleringene som Obama-administrasjonen innførte, fremskynder utfasingen og nedleggingen av kulldrevne fabrikker, skriver CNBC i sin gjennomgang av påstandene fremsatt i talen.

Les også: Slik er Parisavtalen

Blant annet hevdet Trump at 2,7 millioner arbeidsplasser ville gå tapt innen 2025. Disse tallene hentet han fra en studie utført av National Economic Research Associates. Men denne studien er ansett som kontroversiell da den er utført på oppdrag for American Council for Capital Formation og organisasjonen U.S Chamber of Commerce, som begge er uttalte motstandene av klimareguleringer, skriver The New York Times.

Studien baserer seg på en rekke antagelser som blir stilt spørsmål ved av for eksempel Yale-professoren Kenneth Gillingham, ifølge faktasjekkingsnettstedet Politifact. Studien antar at andre land ikke reduserer sine utslipp, at selskaper ikke klarer å tilpasse seg reguleringer, at det ikke blir noen reduksjon i strømforbruket, skriver de.

Flere store selskaper som Apple, Mars og Unilever har imidlertid signalisert at Parisavtalen vil generere arbeidsplasser og åpne handelsmarkeder.

2. Kina får fortsette utslippene mens USA må la være

– De største forurenserne pålegges ingen meningsfulle forpliktelser, sa Trump fra talerstolen i rosehagen i Det hvite hus. Han nevnte spesifikt Kina og India

Dette stemmer til en viss grad da flere klimaorganisasjoner har uttalt at Kinas klimaforpliktelser i avtalen er langt fra omfattende nok til å oppnå 1,5 gradersmålet.

Les også: Kina kan bli verdens klimalokomotiv

Videre sa Trump at Kina får gjøre akkurat som de vil de neste 13 årene og at India i bytte mot signering krever milliarder av dollar i bistand fra industriland.

Det stemmer at Kina har skissert at utslippene deres vil stige frem mot 2030 og at de deretter vil hente mer av energien fra fornybare kilder, skriver NBC News i sin faktasjekking av talen.

Kina har tatt grep for å stanse byggingen av kullkraftverk og har kuttet kullforbuket de siste tre årene, skriver Politifact. De har også forpliktet seg til å redusere landets økonomiske avhengighet av kull med 60 til 65 prosent av 2005-nivået.

Også India har uttalt at de vil kutte utslippene, og landet krever ikke bistand i bytte mot å nå målene eller som kompensensjon for eventuelle kostnader det vil medføre, skriver Washington Post. Landet har også satt seg som mål å hente 40 prosent av energien sin fra fornybare kilder innen 2030.

Merkel: Kan ikke lenger regne med USA

– Kina vil få lov til å bygge hundrevis av kullkraftverk, men vi kan ikke gjøre det, etter denne avtalen. India kan fortsette, men vi kan ikke, sa Trump i talen.

Dette stemmer ikke ettersom hvert land selv setter sine egne mål, som heller ikke er folkerettslig bindende. Det er sånn sett ikke er noe i avtalen som forhindrer USA å bygge kullkraftverk.

3. Parisavtalen vil uansett ha minimal effekt

– Selv om Parisavtalen ble fullt ut implementert hos alle nasjoner, ville den bare skapt to tiendedeler av en celciusgrads reduksjon i globale temperaturer innen 2100, sa Trump i talen.

Dette er tall han har hentet fra Massachussetts Institute of Technologys rapport fra 2015. Hovedforfatteren av rapporten, John Reilly, sier til Washington Post at han er sterkt i uenig med Trumps utsagn om at kuttene kun utgjør en svært liten mengde.

– Logikken om at «det er ikke mye fremgang for det som er et alvorlig problem, derfor gjør vi ingenting» gir ikke mening for meg. Konklusjonen bør være - og det vi hadde til hensikt for folk - var at vi ikke skulle feire Paris (avtalen journ. anm) for mye fordi vi fortsatt har en lang vei å gå, sier han til avisen.

– Vi støtter ikke at USA trekker seg fra Parisavtalen, sier Erwan Monier, som også var med å skrive rapporten, til Reuters.

4. USA vil uansett ha fokus på klima

– Vi skal ha den reneste luften og vannet, sa Trump og understreket at hans administrasjon var og ville være svært opptatt av klimatrusselen. Han sa også at USA skulle fortsette å være ledende innen klima.

I 2015 var amerikanerne skyld i mer enn dobbelt så høye uslipp av karbondioksid som Kina, og åtte ganger mer enn India - målt i utslipp per innbygger, skriver Washington Post.

Dersom Trump historikk som næringslivsleder skal være talende for hvordan han kommer til å te seg om klima som president, er det også grunn til å være tvilende. I løpet av de siste årene han har blitt kraftig kritisert for flere prosjekter. I Skottland skapte Menie-golfbanen hans problemer for vernede sanddyner, skriver The Guardian. Riktignok vant Trump to miljøpriser for golfbanen sin i Bedminister i den amerikanske delstaten New Jersey i 2007, men tre år senere fikk den samme banen en rekke pålegg for brudd på miljøforskriftene, ifølge Washington Post.

5. USA kan reforhandle avtalen

Trump sa i talen at han ønsker å reforhandle Parisavtalen og tre inn i den igjen, men «på USA sine betingelser». Han snakket flere ganger om å skape en ny avtale.

Frankrike, Tyskland og Italia har imidlertid sendt ut en felles pressemelding om at Parisavtalen ikke kan reforhandles.

Også Kinas statsminister Li Keqiang lovte å beholde avtalen og sa at dette er «et ansvar som et ansvarlig land som Kina tar på seg».

Se hele talen selv her:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder