Demokratisk underskudd i islamske land

Mens demokrati og menneskerettigheter er på frammarsj ellers i verden, står islamske land på stedet hvil.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER 18 ÅR GAMMEL

Det går fram av den årlige rapporten fra det amerikanske instituttet Freedom House, som rangerer graden av frihet mennesker lever under.

Mer enn tre firedeler av de 145 ikke-muslimske landene i verden kan i dag regnes som demokratier. Blant de 47 landene som er overveiende muslimske, er det bare 11 demokratiske land, ifølge oversikten "Frihet i verden 2001-2002".

Kløft

Kløften øker mellom muslimske land og resten av verden, sier lederen for Freedom House, Adrian Karatnycky.

-Mens de fleste vestlige og ikke-vestlige land beveger seg mot større frihet, blir den islamske verden hengende etter.

Men bildet er ikke helsvart. Flertallet av verdens muslimer lever i demokratier basert på allmenne valg. De muslimske landene som kommer best ut, er Mali, Bangladesh, Indonesia, Jordan, Kuwait, Tyrkia og Marokko. Bare det første av dem, Mali, regnes som et helt fritt land.

Følgende kriterier er benyttet i undersøkelsen: Retten til fritt å danne politiske partier, retten til å stille til valg, frihet og likestilling når det gjelder religion, etnisk bakgrunn, språk, kjønn og økonomiske muligheter, presse- og organisasjonsfrihet.

Verstinger

De ti som ligger nederst på listen er Afghanistan, Burma, Cuba, Irak, Libya, Nord-Korea, Saudi-Arabia, Sudan, Syria og Turkmenistan. I disse 11 landene nektes innbyggerne selv de mest elementære friheter.

Freedom House ble i sin tid grunnlagt av blant andre USAs førstedame Eleanor Roosevelt, og beskriver seg selv som en uavhengig organisasjon som kjemper for frihet og mot totalitære regimer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder