70 PROSENT AV SMITTEDE NARKOMANE: Tallet på hiv-smittede øker kraftig i Russland, og sju av ti hiv-positive er sprøytenarkomane. Illustrasjonsfoto: Reuters / NTB scanpix

Én av hundre russere er hiv-smittet

200 russere får daglig påvist hiv og så mange som 1,3 millioner, nærmere én av hundre russere er nå hiv-positive.

Artikkelen er over syv år gammel

Over 40 prosent av de som nå får påvist smitte, er kvinner, viser tall fra FN-organisasjonen UNAIDS.

Opptil 78.000 russere har hittil mistet livet som følge av aids, og opptil 120.000 russiske barn er blitt foreldreløse som følge av epidemien.

Mens antallet som får påvist hiv-smitte nå er på retrett andre steder i verden, øker det i Russland.

40.000 russere fikk påvist hiv i 2005, og fem år senere var antallet 62.000. I fjor fikk rundt 73.000 russere, eller 200 hver eneste dag, påvist smitte.

- Lukker øynene

Myndighetene i Kreml lukker øynene for epidemien, mener lederen for det russiske aidsforskningssenteret, Vadim Pokrovskij.

- Dersom vi hadde 200 tilfeller av diaré på en leirskole for barn, ville landets ledende leger ha reist dit med en gang for å redde dem, sier han til Al Jazeera.

- Det ville ha vært skremmende. Guvernører ville ha løpt rundt, helikoptre ville ha svirret i lufta, politiet ville ha lett etter smittekilden og påtalemyndigheten ville ha blitt satt på saken, fortsetter han.

- Men når det gjelder hiv så viser alle komplett likegyldighet, sier Pokrovskij.

Narkomane

Mens russiske myndigheter tilbyr gratis medisiner til hiv-smittede, tror UNAIDS at bare halvparten av de smittede får det.

Noen hiv-positive velger selv å ikke ta medisiner, mens andre ikke får det tilbudet de har krav på.

Rundt 70 prosent av de hiv-positive i Russland er sprøytenarkomane og ble smittet gjennom bruk av urene sprøyter.

Myndighetene har i liten grad satt i verk kampanjer rettet verken mot denne eller andre risikogrupper, noe som ifølge forskere bidrar til at epidemien skyter fart.

Stigmatisering

Blant dem som har forsket på hiv og aids i Russland, er Aadne Aasland ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

- Stigmatisering og diskriminering av hiv-positive og risikogrupper er fortsatt utbredt, både blant myndighetene, helsepersonell og folk flest, konstaterte han for et par år siden.

Metadonbehandling er ulovlig i Russland, og programmer for utdeling av rene sprøyter er omstridte. Det samme er holdnings- og informasjonskampanjer rettet mot risikogrupper som sprøytenarkomane og prostituerte, konstaterer Aasland.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder