BEHOLDER AVGIFTEN: EU beholder avgiften på klimautslipp fra flytrafikken, opplyser Unionens miljøministre. Her fra flyplassen i Frankfurt. Foto: Alex Domanski, Scanpix

EU beholder utslippsavgift på fly

EU vil beholde avgiften på CO2-utslipp for flyselskap som flyr i europeisk luftrom, opplyser den danske miljøvernministeren.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

EUs miljøministre samlet seg til møte i Brussel fredag, der de blant annet skulle diskutere avgiftene på klimautslipp fra flytrafikken. Møtet kom i stand etter at Kina har innført straffetiltak i protest mot avgiftene.

Men EU lar seg ikke true av Kina, understreker den danske miljøvernminister Martin Lidegaard. Han ledet ministermøtet i Brussel ettersom Danmark for tiden har formannskapet i Unionen og så for seg «en lang dag med harde forhandlinger».

- Så lenge det ikke har kommet en felles internasjonal avtale om klimautslipp fra luftfarten, vil EU holde fast på sitt ETS-system, sier Lidegaard med henvisning til EUs kvotehandelssystem.

- Viktig

VIL HA FLERE KLIMAKVOTER: Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) understreker at flest mulig land og sektorer bør delta i EUs systemet for handel med klimakvoter, het det i en pressemelding fredag. Foto: Anette Karlsen, Scanpix

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) understreker at flest mulig land og sektorer bør delta i kvotesystemet, het det i en pressemelding fredag.

- Klimakvotesystemet er ett av de viktigste virkemidlene for at vi skal kunne overholde våre utslippsforpliktelser i henhold til Kyoto-protokollen. Det er også avgjørende for å nå målet om å kutte de globale utslippene av klimagasser i 2020 med tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990, sier Solheim.

Norge har hatt et kvotesystem for industrien siden 2005. I perioden fra 2008 til i år har Norge vært en integrert del av det europeiske kvotesystemet, der luftfartsindustrien fra 2012 av er med, het det videre i pressemeldingen.

Samme regler

En kvote tilsvarer utslipp av 1 tonn CO2, og jo færre kvoter som utstedes, desto større blir miljøeffekten. EUs kvotesystem gir samme regler for kvotemengde, tildeling av vederlagsfrie kvoter og statens salg av klimakvoter i alle landene.

Samlet antall kvoter i EUs kvotesystem vil i 2013 være drøyt 2 milliarder kvoter. Dette vil bli redusert til om lag 1,7 milliarder kvoter i 2020, eller et nivå 21 prosent lavere enn utslippene lå på i 2005.

Norske myndigheter og EU-kommisjonen har ønsket at prosessen for tildeling til norske kvotepliktige virksomheter følger samme tidsskjema som EU. Dette vil på en best mulig måte sikre at Norge blir tildelt den riktige mengden kvoter, het det i pressemeldingen fredag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder