KLIMATOPPMØTE: Verdens toppledere er samlet i København.Foto: Reuters

Mål om bindende avtale i 2010 fjernet fra utkast

Mål om en juridisk bindende avtale i 2010 er fjernet i det nyeste tre siders utkastet til en sluttekst fra København-møtet.

Artikkelen er over ti år gammel

I tidligere versjoner het det at man skulle få på plass en avtale i løpet av neste år, men i den foreløpig siste teksten har de forhandlende partene senket dette ambisjonsnivået, melder Reuters.

Samtidig beholdes formuleringer fra det forrige utkastet, blant annet om at målet må være å redusere den globale oppvarmingen til to grader.

Utkastet tar også til orde for å kalle teksten for «København-forliket».

Utgangspunktet for teksten ble snekret sammen fredag morgen. Den går inn for kraftige globale utslippskutt, uten å spesifisere tallene.

Utkastet støtter også opprettelsen av et fond som kan gi 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i utviklingsland innen 2020. Pengene skal komme fra flere ulike kilder. Ordlyden samsvarer med løftene USAs utenriksminister Hillary Clinton kom med på klimatoppmøtet torsdag.

Utviklingsland går ifølge utkastet med på en viss kontroll og overvåking av at deres klimatiltak faktisk blir gjennomført, et sentralt stridstema i forhandlingene.

- For svakt

Utkastet henviser til «det vitenskapelige syn at den globale temperaturøkningen ikke bør være på mer enn 2 grader over førindustrielt nivå». Partene forplikter seg derfor til kraftige tiltak basert på forsterket internasjonalt samarbeid, heter det i utkastet.

Men utkastet spesifiserer ikke konkrete utslippsmål, verken for 2020 eller 2050. Feltene for rike lands utslippskutt i 2020 er blanke.

- Totalt sett er dette for svakt som utfall fra København, gitt forventningene til toppmøtet og behovet som verdens fattigste mennesker har for en løsning på klimakrisen, sier Harald Nyeggen Sommer i Kirkens Nødhjelp til NTB.

Han understreker at løsningen må være ambisiøs, bindende og rettferdig. Statslederne på toppmøtet bør sørge for å styrke de rike landenes forpliktelser om utslippskutt og finansiering, samt gjøre det klart at Kyoto-avtalen videreføres, mener Nyeggen Sommer.

Ikke bindende

Den foreslåtte avtaleteksten er ikke juridisk bindende. De fleste store landene har allerede satt som mål at gjennomsnittstemperaturen på jorda ikke må stige mer enn 2 grader om en skal unngå at klimaendringene løper løpsk. Skal dette målet nås, må de rike landene redusere sine utslipp med 25-40 prosent innen 2020, og de globale utslippene halveres innen 2050, mener FNs klimapanel.

Utviklingslandene, som rammes hardest av klimaendringer, har stått hardt på kravet om at de rike landene må forplikte seg til utslippskutt på minst 40 prosent innen 2020.

I tillegg til målet om et fond som kan sikret langsiktig finansiering av klimatiltak i u-land, inneholder utkastet en henvisning til forslaget om at fattige land får 30 milliarder dollar til klimatiltak på kort sikt, det vil si for årene 2010 til 2012.

Mer om

 1. Miljøvern

Flere artikler

 1. Sarkozy legger skylden på kineserne

 2. Hauge roser Solheim for klimaavtale

 3. Full forvirring rundt ny klimaavtale

 4. Tall for kutt fjernet fra klima-avtalen

 5. Ny klimaskisse på bordet etter Bonn

Fra andre aviser

 1. Avtaleutkast uten konkrete utslippstall

  Fædrelandsvennen
 2. Avtaleutkast uten konkrete utslippstall

  Fædrelandsvennen
 3. Et skritt i riktig retning

  Aftenposten
 4. - Norge svikter de fattigste i klimaforhandlingene

  Aftenposten
 5. – Det beste vi kunne oppnå nå

  Aftenposten
 6. Dette tror de blir resultatet

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder