DYSTERT: Lars Nordrum er fungerende sjef i Etterretningstjenesten. Han sier at de russiske luft- og sjøstyrkene i Nordflåten, som opererer bare noen kilometer fra grensen mot Norge, er intakt.

E-tjenesten: Slik er Russland en økende trussel mot Norge

E-tjenesten venter at Russland over tid vil øke sitt militære nærvær i nordområdene. Bakgrunnen er at Sverige og Finland blir med i Nato, og at Russland opplever seg som mer sårbar etter Ukraina-krigen.

Publisert:

– Selv om den russiske Nordflåten har tatt store tap av landstyrker i Ukraina, er de russiske luft- og sjøstyrkene lite påvirket, sa E-tjenestens fungerende sjef Lars Nordrum på et seminar i Oslo tirsdag.

E-tjenesten vurderer Nordflåtens betydning for Moskva som enda viktigere enn før landet invaderte Ukraina for ett år siden.

Ifølge Nordrum er Nordflåten fortsatt den mest alvorlige trusselen mot Nato til havs.

Russland – og også Nordflåten – har tatt store tap.

Men tapene har vært begrenset til landstyrker.

Ikke påvirket

Russlands kapasitet til å avskjære Natos forsyningslinjer over Atlanteren er ikke påvirket av tapene som det russiske militære er påført i Ukraina, ifølge E-tjenesten.

Det samme gjelder evnen og kapasiteten til å sende missiler med atomstridshodet mot mål i Europa og Nord-Amerika.

– Vi vurderer at Nordflåtens kapasitet for operasjoner mot Nato er fullt ut intakt, sa Nordrum i presentasjonen til Leangkollen Security Conference tirsdag.

E-tjenesten viser også til at områdene i Arktis har fått økt betydning i Moskva. I landets nye maritime doktrine beskrives områdene mot nord som «vitale» for Russland, og ikke bare «viktige».

– Dette åpner døren for mer aktiv bruk av militær makt for å beskytte russiske interesser, sa Lars Nordrum.

Økt interesse

E-tjenesten argumenterer for at Norge vil bli gjenstand før økt russisk interesse når Norge nå er blitt Europas viktigste energileverandør.

Også Nato-utvidelsen med Sverige og Finland kan påvirke hvordan Russland vil utplassere militære forsterkninger i Norges nærområder:

– Nato-utvidelsen vil trolig styrke Russlands oppfatning av at Arktis og Østersjø-regionen blir et felles område for Nato-alliertes forsvar mot Russland, sa Nordrum.

Men Russlands landforsvar i nordvest er altså betydelig svekket. I beste fall kan Russland hente noen styrker fra andre militærdistrikter, ifølge E-tjenesten.

– Men over tid er det sannsynlig at Russland vil øke sine offensive kapasiteter og sin infrastruktur langs sine grenser i nordvest, sa E-tjenestens fungerende sjef.

Kommer Kina?

Et annet åpent spørsmål er om Russland vil invitere Kina tettere inn i nordområdene:

Etter invasjonen i Ukraina ble Russland suspendert fra samarbeidet i Arktisk Råd, hvor samtlige land rundt Arktis er medlemmer.

E-tjenesten mener det er sannsynlig at Russland må tenke alternativt for å sikre støtte og legitimitet for sine interesser i Arktis.

– Dette kan medføre at Russland blir tvunget til å gi Kina og andre ikke-vestlige land et sterkere fotfeste i Arktis, og dermed øke global rivalisering i regionen, sa Lars Nordrum.

PS: Kommende mandag presenterer de norske sikkerhetstjenestene, E-tjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, sine åpne trussel- og risikovurderinger for 2023.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no