Slik blir den norske innsatsen mot IS

Fem norske stabsoffiserer til planlegging av aksjoner mot IS

Utelukker ikke militær opptrapping

Vil ikke inn i Syria

Bare SV sier nei

Regjeringen har bestemt seg for å si ja til USAs invitasjon om å bidra i kampen mot IS i Irak. Fem offiserer sendes til Tampa i Florida for å legge en strategi og vurdere militære bidrag.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Norge legger seg langt unna frontlinjen i Iraks kamp mot opprørsgruppen Den islamske stat (IS). På en pressekonferanse i dag, redegjorde forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og utenriksminister Børge Brende (H) for hva Norge vil svare til USAs forespørsel om militære bidrag.

** Norge sender i første omgang fem stabsoffiserer til USA.

** Regjeringen vil videre vurdere å delta i opplæring av den irakiske hæren. Det kan bli aktuelt å lære opp lokale sikkerhetsstyrker, eksempelvis i krigens folkerett og menneskerettigheter.

– Vi har i dag fattet beslutning i regjering om at vi sender om lag fem stabsoffiserer til å bidra i planlegging av det som nå er en stor internasjonal koalisjon med et bredt spekter av virkemidler. Vi har konsultert Stortinget i dag, der det er tilslutning til å gjøre dette, sa Søreide under pressekonferansen.

– Ikke en del av løsningen

Bare SV reserverte seg og sa nei til at Norge skal delta.

– Vi deler ønsket om å bekjempe IS, men vi frykter at denne militæraksjonen ikke er en del av løsningen, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG torsdag ettermiddag.

Han vil heller styrke sunni-muslimene, i stedet for å gå etter IS militært, fordi SV frykter at det vil kunne øke IS's styrke og legitimere deres kamp mot Vesten.

De andre partiene som var til stede under møtet i Stortinget, støtter regjeringens beslutning, men har presisert at de ikke dermed har gitt grønt lys til å gå videre.

– Det foreligger et klart folkerettslig mandat, til forskjell fra da Norge var med inn i Irak i 2003. Dessuten er det slik at regionen ønsker denne styrken velkommen, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.

VGTV: Se opptak av pressekonferansen her.

Vurderer militære bidrag

De utvalgte stabsoffiserene skal evaluere en videre militær innsats. Offiserene vil i første omgang reise til Tampa i Florida i USA, der planleggingen av en felles front mot IS foregår. Senere er det aktuelt å flytte dem til et hovedkvarter i regionen, men neppe til Irak.

– Vi skal vurdere mulige militære bidrag. Det er en prosess som nå pågår i USA og mange andre land, og vi ønsker fra norsk side å kunne være med å gjøre vurderinger om eventuelle norske bidrag av typen kapasitetsbygging, fortsatte Søriede.

USA har nylig forespurt Norge og flere andre land om å samle seg om en militær innsats i Irak. 50 land har bekreftet at de vil bidra.

Søreide kunne ikke i dag si hva et eventuelt militært bidrag består i. Den tid dette står klart, vil regjeringen på ny konsultere Stortinget.

– ISIL står for en form for ekstremisme vi ikke kjenner i vår tid. Den er et globalt problem, som må bekjempes med globale midler. Men det er regjeringen i Irak som må stå for dette - med støtte fra oss. Vi skal vurdere mulige alternativer om ytterligere innsats. For oss er det viktig å være helt i front når det gjelder det humanitære, sa utenriksminister Brende.

LES MER:Dette er mulige norske Irak-bidrag

– ISIL en trussel mot vestlige interesser

Når det gjelder neste steg av militære bidrag, sa Søreide følgende:

– Vi vurderer kapasitetsbygging som det mest aktuelle; assistanse, trening og opplæring av irakiske sikkerhetsstyrker. Dette har vi erfaring med fra Afghanistan og afrikanske land. Det er helt avgjørende å få vite om dette er noe vi kan gjøre i samarbeid med andre land.

Heller ikke i denne sammeheng er det snakk om skarp trening, men sannsynligvis å dele kunnskap om krigens folkerett og menneskerettigheter.

– Det er viktig å understreke at opplæring og trening er et ganske bredspektret virkemiddel i seg selv. Det har i Aghanistan bestått av alt fra opplæring i internasjonal folkerett, oppfølging av antikorrupsjonsarbeid og materielllforvaltning, utdypet forsvarsministeren.

Hun betegnet IS' militære fremrykning de siste månedene som «dramatisk».

– ISIL er en trussel mot Irak, og den representerer også en trussel også mot vestlige interesser.

LES MER:Slik er kampen mot IS nå

Ikke til Syria

Regjeringen vil imidlertid være tydelig på at det ikke er aktuelt for norske soldater å krysse grensen mot Syria, hvor IS også har betydelige ressurser:

– Det samme grunnlaget eksisterer ikke i Syria, som står i en langt mer komplisert folkerettslig situasjon. Der har man i tre år forsøkt å få til en bred sikkerhetsresolusjon: Det har ikke lyktes fordi medlemsland har lagt ned veto, sa Brende til VG i dag morges, og la til:

– Men nå er alle truet av IS. Helt til Australia, som vi så i dag tidlig. Alvoret i situasjonen har gått opp for flere. Forhåpentligvis vil dette medføre at det også i Syria må etableres en overgangsregjering som kan være basis for å bekjempe IS på syrisk side. Der er vi ikke ennå, sier utenriksministeren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder