Lagmannsretten: Norsk IS-kvinne blir ikke begjært pågrepet

Den norske IS-kvinnen er terrorsiktet av PST, og ønsker å bli begjært pågrepet. Men Lagmannsretten sier nei. Nå vil advokaten vurdere å ta saken inn for Høyesterett.

I begynnelsen av oktober kunne VG fortelle at den norske kvinnen, som er mor til en svært syk fire år gammel gutt, er blitt siktet av PST for deltagelse i en terrororganisasjon.

Kvinnen har siden bedt om å bli begjært pågrepet, slik at hun kan bli hentet ut av leiren al-Hol i Syria, der hun nå sitter internert.

BAKGRUNN: Slår alarm om norsk 4-åring: – Gutten dør

– Vil forklare seg

Men hennes ønske om å bli pågrepet er ikke tatt til følge i retten. Først ble saken avvist av Oslo tingrett, med henvisning til at påtalemyndigheten ikke har begjært henne fengslet. Nå har Borgarting lagmannsrett kommet til samme konklusjon.

– Vi er først og fremst skuffet over at påtalemyndigheten har motarbeidet ønsket til en siktet om å være med på å oppklare egen straffesak, sier kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus til VG.

Nordhus sier han vil konferere men sin klient og vurdere muligheten for å få saken inn for Høyesterett. Dersom en anke skal vurderes der, må advokaten kunne vise til feil i den juridiske vurderingen av saken.

I kjennelsen fra Lagmannsretten vises det til at «en norsk
pågripelsesbeslutning normalt måtte følge med en utleveringsbegjæring til annen stat». Det nasjonale statsadvokatembetet har fastslått at det ikke er aktuelt nå.

– Dette betyr at hvis PST følger opp sin siktelse med en begjæring om pågripelse, så vil statsadvokaten måtte begjære kvinnen utlevert til Norge, sier Nordhus.

Hør VGs intervju med IS-kvinnen i TV-klippet under: Hevder hun ble holdt i Syria mot sin vilje; vil gå rett i fengsel dersom hun og barna hentes hjem:

E-tjenesten advarte

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) har sagt at norsk påtalemyndighet kan begjære en utlevering av norske IS-kvinner, og at i så tilfelle må faren for rømming fra IS-leiren tas med i vurderingen.

Den norske E-tjenesten har gått ut i VG og advart mot at norske IS-kvinner kan rømme fra al-Hol, fordi forholdene i leiren er så dårlige. En rømming fra leiren ville bety at flere personer med kunnskap om islamistmiljøet i Norge, og som PST ønsker å avhøre, ville slippe unna.

Et problem for norske myndigheter er at situasjonen i regionen der leiren ligger har vært så uoversiktlig de siste ukene, at det har vært tvil om hvem som vil styre leiren der norske IS-kvinner sitter i tiden fremover.

Les også: Erdogan om Syria: Alle andre vil bare ha oljen

Den kurdiskdominerte SDF-militsen har fortsatt kontroll over området, men både Tyrkia, tyrkisk-støttede militser og Assad-regimets hær med sine russiske allierte har deltatt i kamper i grenseregionen.

BAKGRUNN: Kurderne fordrives, islamistkrigere overtar

Ga livstegn på sms

Situasjonen i regionen påvirker også den norske IS-kvinnen og hennes barn, som ikke har kunnet bevege seg fritt og motta helsehjelp. I over ti dager hadde familien og hennes advokat ikke kontakt med henne, men natt til torsdag fikk de en tekstmelding fra henne.

– Grunnet den alvorlige situasjonen i regionen og inne i selve leiren, så var det stor lettelse da vi fikk livstegn fra henne. Kontakten med mor har vært så begrenset at jeg ikke kan si noe om helsetilbudet hun eventuelt kan benytte, men Røde Kors har ikke registrert henne ved feltsykehuset, sier Nordhus.

– Moren gir uansett ikke opp. Gutten hennes har en sykdom som krever spesialistbehandling, og som betyr at han vil dø dersom norske myndigheter ikke henter ham hjem, fortsetter han.

VG har tidligere skrevet om striden rundt guttens diagnose – der UD har vist til en helt annen diagnose enn moren, men der UDs henvisning er blitt tilbakevist som feilaktig av blant annet Røde Kors.

IS-kvinnen har beskrevet at både mat og drikkevann har vært mangelvare i leiren. Her kan du lese et utdrag av tekstmeldingene i galleriet under, disse ble sendt midtveis i oktober, mens Tyrkias militæroperasjon i Syria fortsatt pågikk for fullt:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder