FENGSEL: Advokaten skal ha sittet i varetekt i Sincan-fengselet utenfor Ankara i Tyrkia siden 17. september. Bildet er fra 2012. Foto: AFP

Advokat jobbet for Norge – spionsiktet og fengslet i Tyrkia

En advokat som har bistått Norge med å sjekke personopplysninger i utlendingssaker, er pågrepet i Tyrkia. Sensitiv informasjon kan ha havnet hos landets myndigheter.

Mannen er ifølge tyrkiske og tyske medier varetektsfengslet og siktet for spionasje.

– Tyrkiske myndigheter har så langt ikke overfor oss gitt uttrykk for at de anser dette som spionasje fra norsk side, sier pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker i Utenriksdepartementet til VG.

Norske utlendingsmyndigheter har varslet 13 tyrkiske asylsøkere om at deres persondata kan ha kommet på avveie. De aller fleste av dem hadde allerede fått asyl før advokaten ble arrestert.

les også

Forfulgt professor fikk komme til Norge

Den tyrkiske advokaten skal ha arbeidet med å undersøke asylsøkeres bakgrunn for flere europeiske lands ambassader.

Varetektsfengslet i enecelle

Han skal ha hatt et titall personmapper med seg da han ble arrestert i hovedstaden Ankara 17. september. Han skal sitte varetektsfengslet i Sincan-fengselet i samme by.

Hans advokat Levent Kanat sier til avisen Evrensel at den siktede har vært holdt i enecelle i nesten to måneder og at helsen er sviktende.

les også

IS-kriger utvist fra Tyrkia, fanget i ingenmannsland

VALGGLEDE: Opposisjonen står sterkt i Istanbul. Her feirer innbyggerne at deres kandidat vant borgermestervalget i juni i år. Foto: Harald Henden

Han understreker at oppdragene for ambassadene til Tyskland, Nederland, Norge og Sverige har vært innberettet til skattemyndighetene og på ingen måte er hemmelige.

Kanat sier at han ikke vet når tiltalen vil foreligge eller saken komme for retten.

Tyrkiske media: Siktet for spionasje

Siktelsen mot den 55 år gamle advokaten er ifølge avisen Ahaber spionasje, brudd på taushetsplikt og uautorisert bruk av personopplysninger.

Advokaten skal ha hentet opplysninger fra datasystemet til justisdepartementet i Ankara.

Tyrkia hevder angivelig at advokaten skulle henvendt seg til landets myndigheter, for å få informasjon om tyrkiske statsborgere.

Under ransaking av advokatens kontor i Istanbul skal politiet ha beslaglagt flere tusen personrapporter.

Ifølge magasinet Spiegel frykter tyske myndigheter at de hemmelige tjenestene i Tyrkia kan ha fått tak i sensitive data om rundt 50 asylsøkere til Tyskland.

Spiegel skriver at flere fremstående kurdiske aktivister og tilhengere av Gülen-bevegelsen, som støtter demokrati, skal være blant dem som søker asyl i Tyskland.

Utenriksdepartementet tok tidlig opp saken med tyrkiske myndigheter.

– Sammenheng med arbeid for Norge

– Vi spurte om det var noen sammenheng mellom arrestasjonen og arbeidet advokaten har utført for norske myndigheter. Fra tyrkisk side ble det bekreftet at det var tilfellet, opplyser Ingrid Kvammen Ekker i UD.

Pressetalspersonen sier at Norges syn hele tiden har vært at advokatens arbeid har vært lovlig og i tråd med den praksis en rekke europeiske land har i asylsaker.

– Dette har ligget til grunn for arbeidsforholdet, sier Ekker.

TYRKISKE STYRKER: Tyrkiske soldater under militæroffensiven for å drive ut den kurdiske militsen fra Nord-Syria i januar i år. Foto: Ingeborg Huse Amundsen

Norske utlendingsmyndigheter har brukt advokaten til å sjekke personopplysninger i Tyrkia siden 2006.

– De første ti årene var omfanget beskjedent, mens det etter kuppforsøket i 2016 har vært langt flere saker per år, sier assisterende kommunikasjonsdirektør i UDI Håkon Fenstad.

Sjekket 13 asylsaker for Norge i 2019

Han opplyser at advokaten sjekker personopplysninger opp mot offentlige registre i Tyrkia, for eksempel mot registeret for straffesaker.

Frem til advokaten ble pågrepet, hadde han sjekket 13 asylsaker for UDI og Utlendingsnemnda (UNE) i år.

– Alle har fått opphold i Norge, men det gjenstår endelig beslutning i et par av sakene, sier Fenstad.

Fordi de som er sterkest berørt allerede har fått opphold, mener utlendingsmyndighetene at arrestasjonen ikke i vesentlig grad har økt risikoen for dem dette gjelder.

Utlendingsdirektoratet (UDI) opplyser at ingen berørte tyrkiske statsborgere har blitt returnert etter at norske myndigheter ble kjent med dette.

UDI: – Svært beklagelig

– At personopplysninger kan ha kommet på avveie, er svært beklagelig, sier Fenstad i UDI.

Utlendingsmyndighetene vil gå igjennom rutinene for fremtidig arbeid med å sjekke personopplysninger i utlandet.

Datatilsynet er også varslet om hendelsen og hvordan den er håndtert så langt.

Etter Syria kommer flest asylsøkere til Norge fra Tyrkia for tiden. UDI har hittil i år registrert 172 asylsøkere fra Tyrkia. I alt er 1171 asylsøkere kommet til Norge i 2019.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder