KRITISK: Stortingskandidat for SV, Petter Eide, er bekymret for det norske bidraget til krigen mot IS. Han mener de norske spesialsoldatene må hjem. Foto: Trond Solberg VG

Advarer etter massedrap i Mosul: Frykter norske soldater i Syria får ordre om å drepe sivile

Den siste tiden har koalisjonen mot IS, som Norge er en del av, blitt beskyldt for å stå bak angrep som har tatt livet av sivile. SV frykter norske soldater blir beordret til å drepe sivile.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Norge må ut av koalisjonen, slår Petter Eide, stortingskandidat for SV, fast.

Den internasjonale koalisjonen mot Den islamske stat (IS), kalt Operasjon Inherent Resolve, har den siste tiden trappet opp offensiven mot den irakiske IS-bastionen Mosul. Samtidig hagler anklagene om at koalisjonen, som Norge er en del av og som kriger mot IS i Syria og Irak, står bak angrep som har ført til store sivile tap.

Norske spesialsoldater har mandat til å gi opprørsgrupper i Syria operativ støtte på bakken i kamphandlinger mot IS, og er underlagt samme kommandostruktur som de som gjennomførte angrepene i Mosul.

Stortingskandidat for SV og tidligere generalsekretær for Amnesty og Norsk Folkehjelp, Petter Eide, ser med bekymring på situasjonen.

– Det er en enorm fare for at de norske soldatene også havner i situasjoner der de får ordre om å angripe noe som viser seg å være sivile. Norske myndigheter og militærledelse har ikke kontroll med hva de norske styrkene gjør, hvor de er eller hvem de kriger mot. Grunnen til det er at de er underlagt den amerikanskledede kommandolinjen, sier han til VG.

Forsvarsdepartementet svarer på sin side at de norske soldatene er underlagt norske engasjementsregler (se tilsvar lenger nede i artikkelen).

Flere nyhetsbyråer meldte forrige uke at over 200 sivile er blitt drept som følge av koalisjonens flyangrep mot Vest-Mosul den siste tiden. USA har bekreftet at de står bak tre av angrepene, og har sagt at de skal granske dem. Ifølge det uavhengige prosjektet Airwars.org, som kartlegger bombeangrep i Syria og Irak, har så langt 2715 sivile blitt drept av koalisjonen. Det betyr at koalisjonen har drept flere sivile i Syria og Irak enn det Russland har gjort.

Sjekk dette: Her flykter han fra IS med datteren på armen

Underlagt amerikansk kommando

Den norske regjeringen kunngjorde i mai i fjor at 60 norske spesialsoldater skulle sendes til Jordan for å bidra til koalisjonen mot IS. Norske spesialsoldater trener også opp kurdiske peshmerga-soldater i Nord-Irak.

Det ble lagt opp til at de norske spesialsoldatene skulle ha base i nabolandet Jordan, og i første omgang «bidra med trening, rådgivning og operativ støtte til lokale syriske grupper som selv kjemper mot ISIL». Senere ble det åpnet for at de kan gå inn i Syria og delta i kamphandlinger.

Eide understreker at det er USA som bestemmer hvilke mål de norske soldatene skal angripe, når de skal forlate Jordan og dra inn i Syria og hvem de kriger mot.

Han tror på ingen måte det er tilfeldig at så mange sivile liv har gått tapt.

– Vi må gå ut fra de har angrepet det som er definert som et mål. De har så moderne våpen at de treffer det de ønsker å treffe, sier han.

Norsk lege forteller: Slik ble Yasser (11) behandlet etter kjemisk angrep i Mosul

ANGREP: En bil er snudd opp-ned etter et angrep gjennomført av den internasjonale koalisjonen mot IS. Foto: reuters

– Norge må ut

17. mars gjennomførte koalisjonen flyangrep mot Jaida-nabolaget i Mosul. Ifølge lokale kilder gikk over 200 sivile liv tapt. I tillegg hevdet sivilgruppen Syrian Observatory of Human Rights (SOHR) at 30 mennesker forrige uke ble drept i et amerikanskledet angrep mot en skolebygning der flyktninger oppholdt seg.

Etterretningen på bakken er ifølge Eide enten altfor dårlig eller bevisst dårlig.

– Dersom det er bevisste angrep fordi det er ansett for å være blandede mål, er det en krigsforbrytelse. Det vi har sett er en enorm svikt i evnen til presis eller riktig målutvelgelse, slår han fast.

Eide sier SV prinsipielt mener at Norge bør bidra med fredsdiplomati og humanitær bistand, ikke militær støtte.

– Styrkene skal ut, er vårt klare svar, sier han.

Norske myndigheter har ikke gitt noe informasjon om de norske spesialsoldatene har gått inn i Syria ennå eller hvilke lokale syriske gruppene de skal krige med.

Les også: Navarsete om norsk IS-bidrag: Mangler exit-strategi

Forsvarsdepartementet ikke bekymret

– Står norske soldater også i fare for å være delaktig i angrep som rammer sivile?

Norske styrker skal trene, rådgi og støtte lokale styrker slik at de blir bedre rustet til å bekjempe ISIL. Norske styrker vil ikke lede an i kamp. I opplæringen, treningen og gjennomføringen av operasjoner legges det stor vekt på å trene de lokale styrkene i humanitærrett og regler om beskyttelse av sivile. De norske styrkene står i liten grad i fare for å delta i aktiviteter som utilsiktet kan ramme sivile. Koalisjonen gjør sitt ytterste for å unngå sivile tap, skriver statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø, i en epost til VG via kommunikasjonsavdelingen.

Han legger til at de norske styrkene inngår i Operasjon Inherent Resolve og i koalisjonens kommandostruktur, og sier norske styrker er underlagt norske engasjementsregler og norske folkerettslige forpliktelser og er svært opptatt av å sikre full gjennomføring av humanitærretten.

– Nasjonal kontroll vil bli ivaretatt gjennom vanlige kommando- og kontrollprosedyrer, skriver han.

Les også: IS-ødeleggelser: Fant Mosuls oldtidsmuseum i ruiner

Fullmakt til å avgjøre hva som er innenfor mandatet

– Det er forsvarsministeren som har fått myndighet til å innvilge engasjementregler for norske styrker. Engasjementreglene regulerer norske styrkers maktbruk. Norske styrker er også alltid underlagt norske folkerettslige forpliktelser, skriver Bø.

– Disse forholdene ivaretas av den norske styrkesjefen som også har det vi kaller «red card authority», som innebærer at han har fullmakt til å avgjøre om oppdrag og oppdragløsning ligger innenfor det mandatet og de rammene norske styrker har, skriver han videre.

Bø understreker at norske styrker er underlagt norske engasjementregler og norske folkerettslige forpliktelser og er svært opptatt av å sikre full gjennomføring av humanitærretten.

– Man kan aldri gardere seg fullt ut mot at det oppstår hendelser som kan føre til sivile tap, skriver Bø.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder