HEMMELIGHOLD: Advokat Ivan Pavlov har forsvart flere som er dømt for spionasje og landsforræderi. Han erfarer at det ofte sitter mennesker i fengsel i slike saker som offentligheten aldri får vite om. FOTO: Arthur Bondar, VG

«Spionforsvarer» til VG: – Kan være flere fengslede i Frode Berg-saken

MOSKVA (VG) Flere russere kan være fengslet i samme sak som Frode Berg, uten at vi får vite om det, mener advokat Ivan Pavlov, som har 22 års erfaring som forsvarer av spionsiktede.

I den enorme Moskva byrett møter VG den kjente forsvarsadvokaten Ivan Pavlov for å høre hans syn på en sak som har fanget hans oppmerksomhet, nemlig saken mot spionanklagede Frode Berg.

Pavlov, som gjennom 22 år har forsvart mennesker som anklages for spionasje mot den russiske stat, snakker av erfaring når han sier at det meget mulig kan sitte flere russere i varetekt i samme sak som Berg.

les også

Tror fotball-VM kan bli Frode Bergs billett hjem til Norge

– Det at offentligheten ikke har fått vite om noen er pågrepne, betyr slett ikke at det ikke har skjedd. I slike saker er det ofte at vi ikke hører om fengslede. Vi ser bare toppen av isberget. Kanskje sitter det involverte russere i varetekt sammen med Berg, sier forsvarsadvokaten til VG.

Dyster utvikling

«Team 29», som Pavlov leder, jobber blant annet for rettighetene til ti personer som i perioden 2013–2016 ble dømt for spionasje og landsforræderi i Krasnodar-regionen i Russland. Ingen av sakene har vært skrevet om i russisk media, hevder organisasjonen. «Team 29» mener at de spiondømte ikke har fått en rettferdig rettsprosess.

Flere menneskerettighetsorganisasjoner har uttrykt bekymring for at en lovendring i 2012 har gjort det lettere å stemple noen som en spion for en fremmed makt.

les også

Frode Bergs russiske advokat om e-tjenestens metoder: Minner om en spionroman fra 60-tallet

«Nesten hvem som helst som har vært i kontakt med en utlending kan nå anklages for landsforræderi», kommenterer den uavhengige organisasjonen OVD-Info.

Det kjente tidsskriftet The New Yorker har også skrevet om lovendringen under tittelen «I Putins Russland kan alle være en spion». Den norske Helsingforskomiteen sier at de stadig får meldinger om hvordan lovendringene har endret det russiske rettssystemet til det verre.

les også

Forsvarer: Frode Berg følte seg presset til å delta i etterretningsoperasjon

– Russiske menneskerettighetsaktivister rapporterer om at det har påvirket både soningsforholdene i fengsel og ført til mistenkeliggjøring av enhver kontakt med utlandet. Særlig problematisk er det at sakene nå lettere kan føres for lukkede dører og med særlige restriksjoner, uten at informasjon kommer ut, og at anklagene kan komme fullstendig uventet, sier Lene Wetteland fra Helsingforskomitteen, til VG.

Ivan Pavlov forteller at FSB ikke har tapt en sak om spionasje siden 1999.

– Ved anklager om landsforræderi kan en russisk borger forvente å få 12–20 år i fengsel, sier Pavlov.

les også

Tidligere spionsjef om Berg: E-tjenesten har et moralsk ansvar

Få formildende omstendigheter

Frode Bergs nylige uttalelser gjennom sine advokater, om at han skal ha fungert som en ren pengekurér, vil typisk bety lite for straffeutmålingen i en slik sak, sier Pavolov til VG.

ETTERETNINGSTJENESTEN: Ingen i de hemmelige tjenestene FSB har svart på henvendelsene fra VG. Foto: Arthur Bondar for VG

– I en ideell situasjon skal rettssystemet legge stor vekt på hva intensjonene bak en handling var, slik at hvis en person ikke hadde kriminelle intensjoner, men ble styrt eller manipulert av andre, bør det være formildende omstendigheter. Men slik jeg kjenner praksis fra russisk rett, så er det ingen som bryr seg om intensjoner. I de fleste tilfeller er dommere døve for argumenter om intensjoner, sier forsvareren, til VG i Moskva.

les også

Frode Bergs kone til Dagbladet: – E-tjenesten burde skamme seg

Pavlov uttaler seg på generell basis, da han i henhold til etiske retningslinjer ikke skal snakke konkret om Frode Bergs tilfelle.

Tror ikke flere blir pågrepet

Ifølge Frode Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, skal ha Berg ha blitt «kontaktet av en bekjent som introduserte ham for en person som han ønsket at Berg skulle gjøre en tjeneste for», noe som, dersom det medfører riktighet, åpner for at det har vært flere nordmenn involvert.

Det betyr ikke at man bør forvente flere pågripelser, mener advokat Pavlov.

les også

Nordmenn fengslet i utlandet: Slik lever de

Pluss content

– Dette er nok. Det er nok for FSB å ha én person i lenke for å vise hvor viktig arbeidet deres er. En slik sak er en fjær i hatten for de involverte FSB-etterforskerne, og det vil gi alle de involverte et opprykk i gradene i FSB, sier Pavlov til VG.

VG har gjentatte ganger og i flere dager forsøkt å komme i kontakt med den russiske etterretningstjenesten FSB for et tilsvar, men uten å lykkes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder