Kerry tror på fortsatt Paris-avtale for USA - når det kommer ny president

UTENRIKS

John Kerry, USAs forrige utenriksminister, er Oslo. Han tror ikke siste ord om klimaavtalen er sagt.

Publisert: Oppdatert: 12.06.17 15:55

Først i begynnelsen 2020 vil USA være ute av Paris-avtalen, dersomTrump holder fast ved avgjørelsen om å trekke landet ut.

– På det tidspunkt får USA en ny administrasjon, og den nye presidenten kan da velge at USA forplikter seg til å likevel forbli i Paris-avtalen, sier John Kerry til VG.

John Kerry er i Norge for å delta på Oslo Forum, hvor en rekke nåværende og tidligere utenriksministre utgjør en stor del av deltagerne. Blant deltagerne er også Irans utenriksminister Mohammad Yavad Zarif.

John Kerry har nettopp avsluttet et møte med den norske utenriksministeren Børge Brende, et møte som bar preg av at to gamle venner og kolleger oppsummerte sine utallige møter på verdensarenaen, i forsøk på å dempe konflikter og skape fredsavtaler.

På spørsmål fra norsk presse om hva han synes om Trump-administrasjonen og presidentens håndtering av utenrikspolitiske saker, svarte Kerry:

– Jeg vil ikke bedømme presidenten som sådan, men det er med dyp bekymring jeg registrerer at det blir stilt spørsmålstegn ved det amerikanske lederskapet vi kjenner fra tidligere tider, sier han og utdyper.

– Dette har vi ikke råd til, om vi skal finne løsninger på viktige og avgjørende globale spørsmål. Der er vi avhengige av at alle bidrar, og at ingen fremstår med arroganse, sier Kerry, med klar adresse til dagens amerikanske administrasjon.

På spørsmål fra VG om Syria, sier Kerry at situasjonen er blitt verre enn da den forrige administrasjon forlot Washington i januar. Vi mislyktes med å få til en resolusjon, men jeg vil fastholde at det blir ingen fred i Syria uten at Russland, Iran og araberstatene deltar i de endelige fredsforhandlingene.

Om Iran-avtalen sier Kerry:

– Det gode som skjer nå, er at administrasjonen har bekreftet at Iran-avtalen virker. Det er viktig, fordi denne avtalen gjør verden tryggere.

– Forsvarsminister James Mattis og utenriksminister Rex Tillerson gjør en god jobb i så måte, sier tidligere utenriksminister John Kerry.

Her kan du lese mer om