Foto: Wikimedia Commons

Bruk av «hen» skapte positive holdninger

Bruk av «hen» skapte positive holdninger

  • Gyrid Friis Edland

Amerikanske forskere har undersøkt svenskenes bruk av det kjønnsnøytrale pronomenet «hen».

Bruk av ordet «hen» ga mer positive holdninger

Foto: UNSPLASH

«Hen» ble tatt inn i den svenske ordboken i 2015, og kan brukes istedet for «han» eller «hun». Hen kommer fra det finske ordet «hän».


Foto: REUTERS

Testpersonene fikk først se en tegning av en figur som hverken var mann eller kvinne som gikk tur med en hund. Etter det ble de delt i tre grupper, og fikk beskjed om å beskrive det som skjedde. Gruppene skulle enten bruke han, hun eller hen.


Foto: REUTERS

Etter det, måtte deltagerne skrive fortsettelsen på en historie som startet med «I dag møtte jeg en person som er interessert i å stille til valg i politikken. Denne personen er…» og til slutt svare på spørsmål om holdninger til kvinner og lhbt-personer.


Foto: UNSPLASH

Resultatet viste at de som hadde brukt hen i oppgaven, i større grad brukte ikke-mannlige navn om politikeren i den neste oppgaven. De var også mer positive til lhbt-personer.

Forskerne om undersøkelsen

Foto: UNSPLASH

Språkrådet sier at man som privatperson står fritt til å bruke hen, men at i offentlige tekster burde man heller bruke han/hun hvis man vil bruke mer kjønnsnøytrale tekster.
Hen finnes nå i Det Norske Akademis ordbok, men dersom det blir vanligere tror Språkrådet pronomenet også kan komme i vanlige rettskrivningsordbøker.

Kjønnsnøytralt pronomen: han, hun, hen?

Flere artikler

  1. Migrantene som «ingen» vil ha

  2. Colombia mot ny væpnet konflikt

  3. Det første lovbruddet i verdensrommet?

  4. Dette skjer denne uken

  5. Erklærer seg ikke skyldig i nye tiltalepunkter