En av konklusjonene i utkastet til en ny FN-rapport er at opptil én million arter i verden kan bli truet av utryddelse. Foto: University of New Hampshire / Molly Jacobson via AP / NTB scanpix

FN-panel: En million arter kan bli utryddet

Tap av natur og annen miljøødeleggelse er en like stor trussel som klimaendringene, ifølge et utkast til en omfattende rapport fra FNs naturpanel.

NTB

Nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til utkastet, som ikke er offisielt offentliggjort.

En av konklusjonene er at mellom en halv og én million arter i verden kan bli truet av utryddelse.

Det samlede antallet arter i verden er usikkert, men ett anslag ligger i underkant av 9 millioner – inkludert insekter, planter, sopp og visse typer mikroorganismer.

les også

Disse dyrene kan bli borte for godt – i vår levetid

Pluss content

Verdens pattedyr er allerede hardt rammet, og den samlede vekten av alle ville pattedyr skal ha sunket over 80 prosent.

Offentliggjøres 6. mai

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) ble opprettet i 2012 for å undersøke tap av artsmangfold og andre miljøproblemer som ikke omfattes av arbeidet til FNs klimapanel.

IPBES' største rapport så langt vil bli offentliggjort 6. mai. Utsendinger fra 130 land samles neste uke i Paris for å gjennomgå sammendraget av rapporten, som er utarbeidet av forskere og eksperter.

Ifølge AFP advares det i rapportutkastet om at tap av arter, ren luft og drikkevann utgjør en like stor trussel som den globale oppvarmingen. De ulike miljøproblemene er i mange tilfeller tett knyttet til hverandre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder