INSPIRERT: Barack Obama hyller demonstrantene i Iran. Foto: REUTERS

Republikanere vil torpedere Obamas klimaløfter

Mens Demokratene jobber på spreng for å få på plass en ny klimalov i USA før klimakonferansen i København, gjør Republikanerne alt de kan for å skyte loven i senk.

ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL

Førsteutkastet til klimaloven ble lagt fram i helgen, og mandag starter behandlingen av saken i energi- og handelskomiteen i Representantenes hus. Målet er at komiteen skal bli ferdig med saken i løpet av uka.

Det overordnede målet i lovforslaget er at USA innen 2020 skal redusere sine utslipp av klimagasser med 17 prosent sammenlignet med utslippsnivået i 2005. Det er i samsvar med president Barack Obamas valgløfte.

Les også:Ber Stoltenberg invitere Obama til Svalbard.

USAs klimapolitiske standpunkt er avgjørende for utfallet av de internasjonale klimaforhandlingene, og Demokratene vil derfor forsøke å få loven vedtatt før klimakonferansen i København i desember.

Men om de får til dette, er høyst usikkert. Republikanerne har gjort det klart at de vil yte motstand mot så godt som alle punkter.

Republikansk motstand

Republikanerne vil ifølge nyhetsbyrået AFP legge fram i alt 449 forslag til endringer av den nye klimaloven i Representantenes hus.

Joe Barton fra Republikanerne sier han blant annet vil foreslå at atomkraft og kullkraftverk med fangst og lagring av CO2 skal ha samme status som fornybare energikilder som sol og vind i den nye loven.

Les også:Stoltenberg vil snakke klima med Zapatero.

Republikanerne vil samtidig forkaste hele ideen om kvotehandel. Det er ifølge Barton uaktuelt for Republikanerne å gå med på et system hvor det blir satt et nasjonalt tak for de årlige utslippene av klimagasser.

- Vi er ikke villige til å akseptere en ensidig avvæpning av USA økonomi, og det er dette som vil være følgen av kvotehandel, sier han.

Kvotehandel

Systemet for kvotehandel står helt sentralt i lovforslaget som nå er oppe til behandling i Representantenes hus.

Et slikt system er allerede på plass i Europa, og i likhet med oss europeere krangler amerikanerne nå intenst om hvem som skal få utslippskvoter gratis, og hvem som skal måtte kjøpe dem på auksjon.

Obama har tatt til orde for å auksjonere bort hele kvoten, men noe slikt ville aldri fått flertall i Kongressen. I stedet går arkitektene bak lovforslaget nå inn for å tildele brorparten av klimakvotene gratis.

Les også:Støre: - En helt annen vilje i Obamas politikk.

Loven tar samtidig til orde for at 15 prosent av kraftproduksjonen i USA innen 2020 skal komme fra fornybare energikilder som sol og vind.

Mot København

Mens tautrekkingen pågår i Representantenes hus, arbeider Senatet med sitt eget forslag til klimalov.

I Representantenes hus har Demokratene håp om å få vedtatt loven i begynnelsen av august. Det er derimot usannsynlig at loven vil bli vedtatt i Senatet før klimakonferansen i København i desember.

Les også:Disse løftene har Obama innfridd.

Kongressen i USA har i alle år vært klar på at den ikke vil godta en internasjonal klimaavtale som ikke stiller krav til land som Kina og India. Dette er også en av hovedgrunnene til at amerikanerne forkastet Kyotoprotokollen.

Kina, derimot, vil ikke påta seg forpliktelser med mindre USA strekker seg langt for å redusere egne utslipp.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder