UTFORDRES: Statsminister Erna Solberg (H) reiser til Kina torsdag til uken, for å åpne dører for norsk næringsliv og for å ha samtaler med den politiske ledelsen i Kina. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Solberg tar ikke opp menneskerettigheter med Kina

Erna Solberg presses til å ta opp menneskerettighetssituasjonen i Kina. Det vil hun ikke.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Jeg gleder meg til dette offisielle besøket til Kina. Seks år er lang tid. Vi må bygge det politiske samarbeidet med Kina på nytt, både gjennom å etablere nye kontakter og reetablere tidligere partnerskap, fremholder hun overfor VG.

Men avviser at menneskerettighetene blir tema:

– Vi må først etablere kanalene for politisk dialog. Vi kommer til å diskutere en lang rekke saker under mitt besøk, også saker hvor Norge og Kina har ulike oppfatninger. Dette første besøket er ikke riktig tidspunkt å gå inn i den fulle bredden av alle spørsmål. Dette gjelder menneskerettighetene, men også andre saker som krever at vi får etablert en systematisk politisk dialog, sier hun.

– Skal bygge bro

Dermed avviser hun krav fra Amnesty International og Human Rights Watch som krever at Solberg tar opp menneskerettighetene når hun møter den politiske ledelsen i Beijing.

– Vi skal bygge en bro for å skape tillit mellom vårew to land, som skal gjøre det mulig også å utvikle et politisk samarbeid, sier hun.

– Er du ikke redd for at Norge fremstår som svak når du ikke tør å ta opp menneskerettigheter på det første møtet?

– Jeg tror ikke Norge noen gang har fremstått som svak når vi bygger opp et godt samarbeid med et annet land. Så skal vi sørge for at vi har en god plattform for å jobbe sammen og lage grunnlag for politisk dialog. Det er starten på et arbeid som kommer etter seks år, med tørke i samarbeidet, sier hun til VG.

– Hvor lang tid må det ta før Norge kan ta opp menneskerettigheter med Kina; det andre møtet?

– Vi er opptatt av å skape stabilitet; vi starter arbeidet med frihandelsavtale og jobber med andre plattformer for å få til et samarbeid med Kina. På de plattformene er det naturlig ta opp vanskelige spørsmål. Men første møtet vi har, må bidra til å skapte tillit og skape grunnlag og bredde for å få til samarbeid mellom våre land.

Det ble fredag kjent at statsminister Erna Solberg skal til Kina i slutten av neste uke. Hun skal etter planen møte både Kinas president, Xi Jinping, og statsminister Li Keqiang.

LO forventer

LO-leder Gerd Kristiansen sa til VG før statsminister Erna Solberg lot seg intervjue om saken, at Solberg bør tar opp menneskerettighetssituasjonen i Kina.
– LO har vært med på menneskerettighetsdialogen mellom Norge og Kina helt fra starten, før det strandet i 2010. LO forventer at menneskerettighetsdialogen med Kina nå kan startes igjen etter normaliseringen. LO vil fortsette å satse på å få til sterkere faglige rettigheter i Kina.
Hun sier faglige rettigheter og arbeidstagerrettigheter alltid har stått sentralt i LO og LO-forbundenes engasjement i Kina.
– Vi har siden 1996 hatt kontinuerlig dialog og samarbeid med kinesisk fagbevegelse om kollektive forhandlinger, avtaleverk, konfliktløsninger, likestilling og bedriftsdemokrati. Selv i den vanskelige perioden 2010–2016.
Hun sier balanse er viktig:
– Når statsministeren besøker Kina med en stor næringslivsdelegasjon i reisefølge, er det som regel nærings- og handelsinteresser som blir fremhevet og fokusert. LOs deltagelse i seg selv vil hjelpe til et mer balansert fokus, og setter anstendig arbeid og faglige rettigheter på dagsorden.

– Vil vekke oppsikt

I Amnesty er de veldig klare.

– Det vil vekke oppsikt både her hjemme og internasjonalt hvis statsminister Solberg ikke tar opp menneskerettighetssituasjonen i Kina i sine samtaler med det politiske regimet i Beijing. Norge har en lang tradisjon for å lede an i kampen internasjonalt for menneskerettighetene, og det er en selvfølge at Solberg tar opp menneskerettigheter når hun møter politiske ledere under sitt besøk, sier politisk rådgiver Beate Ekeløve-Slydal i Amnesty Norge.

– Må jobbe innenfra

DIALOG: Cecilie Figenschou Bakke er kina- ekspert ved Universitetet i Oslo og har over flere år deltatt i menneskerettighetesdialogen med Kina. Foto: PRIVAT

Kina-ekspert Cecilie Figenschou Bakke ved Norsk senter for menneskerettigheter mener at normaliseringen er svært positiv.

– Å kritisere Kina utenfra, eller kun å ta opp menneskerettighetsproblemer i politiske samtaler ikke nok. For å få til endring av menneskerettighetssituasjonen må det jobbes inne i Kina. Å til samarbeid med myndigheter, akademikere, justissektor, og organisasjonslivet er det viktigste. Det handler om å bygge større kompetanse om menneskerettigheter internt i Kina, skape holdningsendring og å få til lovreformer som gir bedre beskyttelse. Norsk-kinesisk samarbeid kan bidra til dette, sier hun.

– Første møtet er viktig

Den internasjonale menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) mener Norge kommer til å se svak ut om ikke menneskerettigheter blir tatt opp.

– Det er viktig at Norge tar opp menneskerettigheter i dette første møtet. Hvis ikke kommer norske ledere til å bli sett på som svake, og det kan bli vanskeligere å ta opp temaet senere, sier Kina-forsker Maya Wang i HRW på telefon fra Hong Kong.

Skal ikke undergrave Kinas interesser

ADVARER SOLBERG: Beate Ekeløve-Slydal er politisk rådgiver i Amnesty, med Kina som spesialfelt. Foto: Amnesty.

– Norge skrev under en avtale med Kina før jul, hvor Norge forplikter seg til ikke å «underminere kinesiske interesser»?

– Formuleringene i den teksten kan tolkes ulikt, men Norge kan aldri godta at vi ikke kan ta opp menneskerettighetssituasjonen i Kina. Hvis Erna Solberg ikke bringer menneskerettighets-problemstillinger på bordet i Kina, så vil hun ikke han noen troverdighet hverken ute eller hjemme. At Norge igjen er inne i varmen igjen i Beijing og at norsk næringsliv får bedre tilgang til et gigantisk marked, kan ikke gjøre at Solberg unnlater å ta opp vanskelige tema i dialogen med kineserne, sier Ekeløve-Slydal.

Wang i Human Rights Watch kaller formuleringen urovekkende, men mener at det ikke burde hindre Norge i å ta opp problemer knyttet til menneskerettigheter.

– Statsministeren kommer til Kina i en tid hvor landet har et tilbakefall på rettinger når det gjelder sivilsamfunn, menneskerettighetsforkjempere, ytringsfrihet strengere ideologisk kontroll i en tid hvor Kina opplever enorme utfordringer knyttet til ulikhet, urbanisering og forurensning. Det er mange problemer men folket har ikke mulighet til å presse myndighetene på disse problemene. Å være stille om menneskerettighetssituasjonen er da ikke et alternativ, mener Wang.

Kina brøt kontakten med Norge etter at den kinesiske menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010. Liu ble dømt til 11 års fengsel i 2009 for å ha undergravet myndighetene.

Henrettelser

– Hvordan vurderer dere menneskerettighetssituasjonen i Kina i dag?

– Hovedbildet er at vi ikke kan se noen stor positiv utvikling. Det foregår en rekke brudd på menneskerettighetene, sier Ekeløve-Slydal, og lister opp de viktigste:

– Solberg må be om å få vite hvor mange som er blitt henrettet i Kina. Regimet sier antallet henrettelser har gått ned. Det er kjempefint. Problemet er at det ikke kan dokumenteres, så lenge de nekter å oppgi hvor mange som henrettes. Husk at Kina er det landet som har flest årsaker til å bli henrettet: mer enn 60 typer forbrytelser kan gi dødsstraff, blant annet økonomisk kriminalitet. Det er svært kritikkverdig, sier Ekeløve-Slydal.

Les: Her er avtalen mellom Norge og Kina

– Advokater arresteres

I juli 2015 slo kinesiske myndigheter kraftig ned på kinesiske menneskerettighetsforkjempere da de tok over 200 advokater og aktivister inn til avhør og varetektsfengsling. Flere ble anholdt i måneder, og så løslatt. Andre har fått reist tiltale mot seg og sitter fortsatt fengslet.

– Ytringsfriheten bør hun også ta opp. Det er mangel på reell ytringsfrihet i Kina i dag og journalister og politiske aktivister blir arrestert. En meget negativ utvikling er at de kinesiske myndighetene også arresterer advokater, som forsvarer de som er arrestert for å ha brukt sine menneskerettigheter. Det er et veldig alvorlig angrep på helt sentrale rettsstatsprinsipper.

– Hva skjer av positiv utvikling?

– Det er ingen tvil om at de har greid å løfte store grupper ut av ekstrem fattigdom. Men prisen for denne politikken er at mange tvinges til å reise fra bygdene til byene, for å tjene penger. Her arbeider og lever de under forhold som er langt fra de arbeidstagerrettighetene vi kjenner her hjemme. Millioner av kinesiske migrantarbeidere jobber svært lange dager med lave lønninger, lite fri og bor under meget kummerlige forhold.

Les: Kina viktigere enn Dalai Lama

– Og det er ingen tvil om at myndighetene har satt inn store ressurser for å bekjempe den omfattende korrupsjonen som eksisterer i Kina. Virkemidlene, som dødsstraff, er vi imidlertid sterkt kritiske til. Vårt kontor i Hong Kong forteller at det er lettere å ha dialog med kinesiske selskaper om samfunnsansvar, noe som er svært interessant og viktig å følge opp også fra norske selskapers side.

Har bedt om å møte Solberg

Hun sier at Amnesty og en rekke andre organisasjoner har bedt om et møte med statsminister Solberg før hun reiser.

– Vi opplever at den åpne dialogen vi har hatt med norske regjeringer om menneskerettigheter, er blitt dårligere under Solberg. Vi håper hun vil lytte til oss, sier Ekeløve-Slydal.

Les også

 1. Kina ber Nord-Korea og USA droppe provokasjonene

  Kina foreslår at Nord-Korea legger sitt atom- og rakettprogram på is mot at USA og Sør-Korea avslutter sine felles…
 2. Klimaforsker tror ikke lenger verden kan reddes

  – Jeg er pessimist. Jeg tror ikke vi kommer til å stanse global oppvarming før utviklingen blir stygg og fæl, sier norsk…
 3. Dyster status for menneskerettigheter

  I minst 22 land i fjor ble mennesker drept bare fordi de med fredelig midler forsvarte menneskerettighetene.
 4. Kina kan bli verdens klimalokomotiv

  Kina kan seile opp som verdens lokomotiv både for reduserte klimautslipp og omlegging til fornybar energi når USA…
 5. Kina og Norge gjenopptar den politiske kontakten: – Dette har vært krevende

  Den seks år lange og kalde fronten mellom Norge og Kina er over. Nå skal forholdet normaliseres, melder statsminister…
 6. Kina og Norge gjenopptar den politiske kontakten: Diplomatenes lange marsj

  Kina og Norge er blitt enige om å være venner igjen. USAs påtroppende president vil heller konfrontere Kina.
 7. Kina-ekspert reagerer på avtale: – Må ha vært en porsjon norsk naivitet i bildet

  Norge skal sette Kinas kjerneinteresser og hovedutfordringer høyt, og ikke støtte handlinger som svekker dem, ifølge den…
 8. VG MENER: Rapport om dødstraff: Skammens liste

  Amnesty International rapport over bruken av dødsstraff i verden i 2015 er svært nedslående lesning.
 9. Autoritære styresett er kanskje den største utfordringen menneskeheten står overfor i vår tid

  Korrupsjon, dårlig styresett og autoritære regimer forsterker og er direkte årsak til mange av verdens problemer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder