FLYAVTALE: FNs luftfartsorganisasjon ICAO har blitt enige om en global avtale om utslipp av klimagasser fra fly. ILLUSTRASJONSFOTO: ESPEN BRAATA

FN på vei mot global avtale om klimautslipp fra fly

Et globalt regelverk kan nå være på vei for utslipp av klimagasser fra luftfarten. Men de nye reglene kan torpedere interne tiltak i EU.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

FNs luftfartsorganisasjon ICAO har nå fått på plass et «veikart» for en global avtale om utslipp av klimagasser fra fly. Veikartet skulle fredag opp til avstemning i plenum blant ICAOs medlemsland, og et mer detaljert regelverk skal etter planen vedtas om tre år. Dette skal så tre i kraft i 2020.

Skepsis

Men i EU er det betydelig skepsis til den nye planen. Frykten er at den skal uthule tiltak som de europeiske landene allerede har vedtatt, forteller kilder i diplomatiet.

Ifølge EUs interne regelverk må alle flyselskaper bruker flyplasser i EU, kjøpe kvoter for sine utslipp gjennom EUs kvotesystem ETS. Det nye ICAO-veikartet vil innebære at dette i framtida kun gjelder flyginger internt i EU.

Kvotesystem

EU har inntil videre lagt sitt regelverk på is for flyginger inn og ut av Europa for å gi ICAO tid til å forhandle fram et globalt regelverk. Det nye veikartet viser at dette har lønnet seg, mener EUs klimakommissær Connie Hedegaard.

Hun sier EU nå må finne ut hvordan EUs interne kvotesystem skal anvendes i årene fram til 2020.

USA og vekstøkonomier som Kina og India vært svært kritiske til EUs regelverk, og USA ønsker nå det nye veikartet velkommen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder