KULL OVER TOPPEN? Flere klimaforskere mener Kina kan bli nøkkelen i kampen mot klimaendringer og utslipp i fremtiden. Her kinesiske menn ved det store kullkraftverket i Shanxi i november 2015. Foto: Kevin Frayer Getty Images

Kina kan bli verdens klimalokomotiv

Kina kan seile opp som verdens lokomotiv både for reduserte klimautslipp og omlegging til fornybar energi når USA nå legger om sin klimapolitikk.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det mener flere norske klimaforskere VG har snakket med. I en verden hvor USAs klimaforpliktelser ser svært usikre ut og hvor EU sliter med å tilpasse seg en virkelighet uten Storbritannia, kan Kina innta en ledende rolle innen ren teknologi, bærbare løsninger og utslippskutt.

Les også: Kina senker klimaambisjonene

Kan bli rollemodell

KINA-RÅDGIVER: Kina kan få en lederrolle innen kampen mot klimaendringer, mener seniorforsker Knut H. Alfsen ved Cicero senter for klimaforskning. Foto: Cicero

Seniorforsker Knut H. Alfsen ved Cicero senter for klimaforskning har nærkontakt med kinesiske myndigheter som klimarådgiver for China State Council.

Les også: Den store styrkeprøven mellom Trump og Kina

– Vi opplever at kinesiske statsledere på høyeste nivå har et personlig engasjement når det gjelder å bedre alle sider ved miljøet, klima, luft-, vann- og jord forurensning. I taler de holder for oss innlemmes ofte personlige anekdoter og erfaringer. Sammen med en vitalisering av Kinas rolle i verden generelt, gjør dette at jeg har tro på at Kina vil ta en lederrolle i verdens miljøarbeid, både gjennom finansielle muskler, men også som rollemodell. Kina ser også økonomiske muligheter i å utvikle en miljøindustri som ledd i sin egen modernisering. Fornybarsatsingen i Kina utgjør et viktig element i å sikre egen energiforsyning, noe som bare er blitt viktigere med den usikkerheten Trump har brakt inn i verden.

Les også: Kina og USA godkjente Paris-avtalen

BEIJING BY NIGHT: Slik så det ut i Beijing sentrum for to uker siden - 26. januar 2017. Foto: China Stringer Network Reuters

– Kina vil mest sannsynlig redusere sine klimagassutslipp mer enn lovet og forventet. Kanskje når de en utslippstopp allerede i år. Noen sier den ble passert i fjor eller enda tidligere, og videre reduksjoner vil følge ettersom krigen mot forurensning – war on pollution – føres videre med uforminsket styrke. Kinas lederskap er også hva EU trenger for å videreføre sin klimapolitikk i motvinden fra Trump og Brexit, mener Alfsen.

Vil vente på Kina

KINA-RÅDGIVER: Direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk polarinstitutt. Foto: Terje Mortensen VG

Direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk polarinstitutt er også medlem av den internasjonale rådgivergruppen som bistår Kina i klimaspørsmål. han sier:

– Kinas innsats på klima- og miljøområdet er undervurdert. Den negative trenden på

sentrale områder som kullproduksjon og CO₂-utslipp er i ferd med å snu. Myndighetene er proaktiv når det gjelder regelverksutvikling og implementering. Gitt størrelsen på landet og omfanget av problematikken, må vi allikevel forvente at det tar tid. Vi trenger internasjonal lederskap på klimaområdet og samarbeidet mellom Kina og USA var en svært kraftfull kombinasjon. Vi forventer mye av Kina på klimaområdet, men må samtidig være realistisk på hvor raskt de kan tre inn i en ledende rolle globalt. Man kan kanskje si at verdens behov for Kina som leder på klimaområdet, kom noen år for tidlig. På sikt tror jeg Kina vil innta den, sier Winther.

Kina lokomotiv

Direktør Tore Furevik ved Bjerknessenteret for klimaforskning sier at vi allerede ser tegn på at utslippsveksten i Kina har stanset, og er i ferd med å snu.

– Her er det noe usikkerhet. Men Kina jobber hardt for å få bukt med den vanvittige

KINA SNUR: Direktør Tore Furevik ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Foto: Jan-morten Bjørnbakk NTB scanpix

forurensningen i byene sine. og vi ser en enorm vekst i fornybar energi – vindkraft og solenergi – over hele Kina. Dette er med på å drive prisene ned – med stordrift og ny teknologi. Kina er et lokomotiv i det grønne skiftet, og dette blir enda viktigere fremover, særlig dersom USA trekker seg ut.

Kina neppe sjef

Forskningsdirektør Guri Bang ved Cicero senter for klimaforskning tror Kina vil fortsette uavhengig av hva som skjer i USA:

– Kina har begynt å iverksette sin trettende 5-årsplan, hvor klimaløftene fra Paris ligger inne. Det er stor sannsynlighet for at Kina fortsetter med sin vedtatte politikk uavhengig av hva som skjer i USA. Det er overraskende dersom Kina påtar seg en lederrolle i klimaforhandlingene dersom USA trekker seg fra den lederrollen de hadde i Paris. Dette basert på tidligere posisjoner for Kina i klimaforhandlingene, hvor landet har vært mer opptatt av suveren kontroll over egen politikk og lite villig til å ta på seg en internasjonal rolle, sier hun.

Kina for ren teknologi

Den amerikansk-kinesiske bærekraft-idealisten Peggy Liu (48), som i 2007 grunnla organisasjon JUCCCE for samarbeid mellom USA og Kina innen bærekraft og fornybarsamfunnet, mener også at Kina kan innta en ledende klimarolle i verden. Hun svarer på VGs spørsmål ved å henvise til talen hun holdt på Zerokonferansen i Oslo i høst. Her sier hun:

– Mange, når de hører Kina, tenker rødt, som kjolen min. De tenker russisk kommunisme, eller gammel tysk kommunisme, de tenker frykt. Men jeg må si at kinesisk kommunisme kanskje ikke er den ideologien dere burde være redde for. Faktisk er Shanghai det mest kapitalistiske samfunn jeg har bodd i, og jeg har bodd i mange. Byen er drevet mer som et multinasjonalt konsern, med femårsplaner.

KINA-RÅDGIVER: Bærekraft-idealist Peggy Liu. Foto: Eat

Feil gir raskere suksess

Hun har selv blant annet stått for kursing av 200 kinesiske ordførere i hvordan utvikle et bærekraftig samfunn.

– Kina har på svært få år gått fra å være verdens fabrikk til å være verdens laboratorium for ren teknologi. Målet er at 15 prosent av energien skal være fornybar innen 2020, og kullkraft redusert til 55 prosent. Innen 2030 skal fornybart stå for 30 prosent av energien. Noen mener at vi kan nå 60 prosent fornybar innen 2060. Det er et scenario i den mest optimistiske enden, men jeg tror vi kan nå målet. En av årsaken er vilje til å satse stort, og mot til å bomme på satsinger. Tør du feile, vil du raskere ha suksess.

Og hun sier:

– Kina vil gå fra å være verdens sjefsforurenser – noe landet fortsatt vil være i noen år – til å bli verdens sjef for å utvikle løsninger på dette, for hele verden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder