Tror Zapad 2017 kan bli ti ganger større enn varslet

ØVER IGJEN: Det russiske forsvaret øvde på landsetting av styrker lang Russlands Østersjø-kyst under Zapad-øvelsen i 2013. Foto: Ria Novosti / Reuters

E-tjenesten venter russisk giga-øvelse

Norsk etterretning anslår nå at russernes store militærøvelse i høst, Zapad 2017, kan bli mer enn ti ganger større enn Russland har varslet NATO om.

 • Alf Bjarne Johnsen

Artikkelen er over to år gammel

Offisielt starter øvelsen 14.september. Men ifølge etterretningssjefen, generalløytnant Morten Haga Lunde, er den forlengst i gang.

– Russland sier at de skal øve omlag 13 000 mann. Vi har grunn til å tro at øvelsen blir langt større og mer kompleks enn dette. Vårt anslag er at mellom 70 000 og 150 000 soldater kan bli involvert totalt, sier Lunde til VG.

Det er i så fall et oppsiktsvekkende stort sprik mellom Russlands offisielle meldinger utad, og anslagene som nå gjøres på NATO-siden.

Les mer her: NATO i høyspenn før stor russisk øvelse

Lager «besøksdag»

I en orientering til utenlandske diplomater og journalister sist tirsdag, fortalte den russiske viseforsvarsministeren Aleksander Fomin at 12 700 soldater fra Hviterussland og Russland skal være med i øvelsen som starter 14. september og avsluttes seks døgn senere.

NRK i Moskva: – Spekulasjoner har ingen rot i virkeligheten

Internasjonale avtaler sier at landene skal varsle hverandre og tillate observatører når en militær øvelse involverer flere enn omlag 13 000 soldater.

Den siste uken har imidlertid Russland og Hviterussland lettet litt på sløret. Norge og et mindre antall nordeuropeiske land fått invitasjon til en egen «besøksdag» i Hviterussland under øvelsen. NATO har bekreftet at de vil sende observatører dit. Norge vil også sende offiserer til besøksdagen.

Stoltenberg: Ber Russland varsle sine øvelser

Stor aktivitet

Men Zapad 2017 den kommer til å bli langt større enn det russerne sier, ifølge etterretningssjefen:

NYE ANSLAG: Etterretningssjefen, Morten Haga Lunde, anslår at den russiske Zapad-øvelsen kan bli langt større enn det Russland har varslet NATO om. Foto: Trond Solberg VG

– Det har allerede vært stor aktivitet over en periode, sier Morten Haga Lunde.

– Russland har gjennomført alarmøvelser med Nordflåten, og fartøyene har vært til havs utenfor Murmanskfjorden og ute i Barentshavet, forteller han.

E-tjenesten legger til grunn at hensikten med øvelsen ser ut til å være å øve forflytning og forsvar.

– Det gjøres forberedelser til betydelige forflytninger av militære styrker, inn mot øvelsens kjerneområde som vil være i området St. Petersburg til Hviterussland, sier e-sjefen.

Over grensen i Estland, Latvia, Litauen og Polen har NATO i år plassert ut allierte forsterkninger med tilsammen 4500 soldater, for å svare opp landenes bekymringer over et mer agressivt og uforutsigbart Russland.

Norge har nå 200 soldater i NATOs såkalte fremskutte nærvær i byen Rukla i Litauen.

Anti-terror øvelse

– Det er for så vidt ikke noe offensivt i denne øvelsen som kan true disse landene, så langt vi har kunnskap. Russland sier at dette er en anti-terror øvelse for å forsvare seg mot angrep fra vest. Den bygger på den russiske hypotesen om at de er truet av et økt NATO-nærvær i dette området, noe som er helt ubegrunnet, sier Haga Lunde.

E-sjefen sier at Norge og allierte land følger nøye med på de russiske forberedelsene til hovedøvelsen. E-tjenesten opererer nå to spesialskip i Barentshavet.

– Med de kapasitetene vi nå besitter, mener vi å ha god kontroll både under vann, på overflaten og i luftrommet, sier E-sjefen.

– Vil øvelsen true norske interesser i nordområdene?

– Russerne har, som oss, all rett til å øve sine militære styrker. Selv om hovedaksen i denne øvelsen er i området fra St Petersburg til Hviterussland, så er det grunn til å tro at de også vil øve bastionforsvaret i nord.

– Hvordan vil det arte seg?

– Tidligere Zapad-øvelser har gått over i totalforvarsøvelser etterpå, som i større grad involverer hele det russiske beslutningssystemet, og trolig kommandoapparatet knyttet til sine kjernefysiske kapasiteter. Det er tenkelig at Russland sender ubåter ut i Norskehavet og gjennomfører strategiske flybevegelser i nord. Vi legger til grunn at de vil øve sitt bastionforsvar, som er ment å beskytte ubåtene og andre viktige strategiske kapasiteter som befinner seg i nordområdene, sier e-sjefen.

Les mer: Russland ser på NATO som sin største trussel

STRATEGISK UBÅT: En russisk Delta IV ubåt fotografert 12. oktober 2016 i internasjonalt farvann i Barentshavet. Den åpne luken på akterdekket er en utskytingsrampe for det ballistiske missilet som ble skutt ut samme dag. Foto: 333 Skvadronen, Forsvaret

Dette skjedde sist

Zapad 2013 ble heller ikke meldt inn fra russisk side som noe annet enn en øvelse godt under grensen for formell varsling. Etterpå ble det anslått at minst 90 000 soldater deltok.

I 2014 holdt Russland en tilsvarende stor militærøvelse i sør, som viste seg å være en aktiv forberedelse til annekteringen av Krim året etter.

– Årets øvelse skjer i en helt annen kontekst, i lys av Russlands aktivitet på Krim og deltagelsen i krigen i Syria, sier Morten Haga Lunde.

BRIEFING: Tirsdag fikk presse og diplomater en orientering om Zapad 2017 av Russlands viseutenriksminister Aleksander Fomin i Moskva. Foto: Kirill Kudryavtsev AFP

– Retorikken bak er at de føler seg truet av NATO, selv om vi fra vår side fortsetter å forsikre Russland om at det er grunnløse påstander. Det kan være slik at Russland ønsker å sende signaler om hva som kan skje om Hviterussland styrker sin tilnærming til EU og Vesten. Det kan også være et frampek mot presidentvalget i Russland i 2018, sier han.

– Kan man vente seg overraskelser fra russisk side i denne øvelsen?

– Russland har modernisert sine militære styrker betydelig de siste årene. Vi vet at de har nye kapasiteter og de har forsterket sin evne til hurtig mobilitet. Det er viktig at vi følger nøye med, for å forstå deres handlingsmønster og hindre at det oppstår misforståelser eller situasjoner som kan komme ut av kontroll, sier e-sjefen.

I fjor høst: Her seiler Russlands krigsmaskin utenfor Nordlandskysten

NATO-kritikk

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har gjentatte ganger reagert mot Russland og kritisert lederskapet i Kreml for at de ikke følger reglene for større militære øvelser.

– Russland har aldri, ikke siden den kalde krigen tok slutt, invitert NATO til å observere noen av sine øvelser, sa Stoltenberg til nyhetsbyrået AP i Warszawa denne uken.

Mer om

 1. Russland
 2. Forsvaret
 3. Nato

Flere artikler

 1. Pluss content

  Putin tester krigsmaskinen

 2. E-sjefen: – Vanskelig å se for seg at Russland ikke har scenarioer for Svalbard

 3. Største militærøvelse på to tiår i Sverige

 4. Russisk militær maktdemonstrasjon nær grensen til NATO

 5. Lavrov til VG: – Lurer man på hvem som ruster opp i nord, må man snakke med NATO

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder