Norske elitesoldater skamroses

Var først i Pristina

UTENRIKS

Norske elitesoldater var den første NATO-styrken som rykket inn i Kosovos hovedstad Pristina etter bombing av serbiske mål.

Publisert: Oppdatert: 25.02.03 13:19

Nå skal FSK få økte ressurser, for å stå bedre rustet for deltagelse i fremtidige internasjonale fredsskapende operasjoner i tillegg til de viktige oppgaver de har her hjemme.

Hemmelig

Kommandostyrken fra Forsvarets Spesialkommando på om lag 20 norske elitesoldatene hadde i oppdrag å sikre KFOR-styrkens herredømme over provinshovedstaden Pristina, blant annet gjennom kontakt med kommandantene for de serbiske og kosovoalbanske styrkene. Alle detaljer ved innrykkingen er hemmelig, og bare et fåtall i Forsvaret har inngående kjennskap til nordmennenes innsats. Men NATOs militære ledere har merket seg den norske bistanden, og nærmest skamroser FSK-soldatene.

- Ja, jeg kan bekrefte at FSK har fått mye lovord for Kosovo-innsatsen. Det står virkelig respekt av dette, uten at jeg kjenner detaljene, sier Ingvald Godal (H) i Stortingets forsvarskomité. - Det sier også litt om den norske styrkens anseelse i NATO når de ble tildelt det skarpe oppdraget, mener Godal.

Håndplukket

Etter det VG erfarer, er flere av FSK-soldatene blitt hedret for Kosovo-innsatsen. Avdelingen, med hovedsete på Rena, består av håndplukkede og spesialtrente mannskaper fra Hærens jegerkommando og Marinejegerkommandoen. Soldatene inngår syvårskontrakter, og skal være klar til å rykke ut på svært kort varsel. Et flertall av partiene i Stortinget støtter Regjeringens syn på at elitestyrken i fremtiden vil utgjøre en vesentlig del av Norges bidrag i operasjoner som på Balkan.

- Som et lite land, men med mye ressurssterk ungdom, vil det være perfekt for Norge å satse på bidrag med en høykvalifisert styrke av begrenset størrelse. FSK opererer i effektive, små enheter, og det er mye riktigere for oss enn å ha 2000 mann som vaktmestre i Libanon, sier Ingvald Godal.

Også Arbeiderpartiets representant i komiteen, tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal, er positiv til en styrking av FSK. - Styrken er tiltenkt viktige oppdrag i internasjonale operasjoner, noe den har vist at den takler, sier han.