Seks av ti kvinner i norske fengsler utsatt for sexovergrep

Seks av ti kvinnelige innsatte i norske fengsler har vært utsatt for seksuelle overgrep som voksen, viser ny forskning.

ARTIKKELEN ER OVER NI ÅR GAMMEL

- Mange kvinnelige innsatte har også vært utsatt for seksuelle overgrep som barn. Som følge av dette sliter flere av dem med angst, selvmordstanker og symptomer på posttraumatisk stresslidelse. Rusmidler kan for mange virke som eneste løsning for å dempe den psykiske smerten de sliter med, sier forsker Marie-Lisbet Amundsen.

Hun står bak en spørreundersøkelse som er gjennomført i de tre kvinnefengslene som finnes i Norge, Bredtveit, Sandefjord og Ravneberget.

Studien er nedslående lesning:

** Seks av ti har vært utsatt for seksuelle overgrep som voksen.

** Av disse har fire av ti også vært utsatt for seksuelle overgrep som barn.

Kjell Johannessen, førstebetjent ved Ravneberget fengsel i Sarpsborg, er ikke overrasket over de høye tallene.

- Det er bra at dette kommer frem. Jeg håper de berørte kvinnene kan få hjelp, sier Johannessen.

Svikter

FORSKER: Marie-Lisbet Amundsen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark, har gjennomført en spørreundersøkelse blant kvinner i norske fengsler. Foto: Høyskolen i Vestfold

Marie-Lisbet Amundsen mener hjelpeapparatet svikter, fordi fagfolk ofte har for liten kompetanse innen dette området.

Selv har hun mange års erfaring som pedagogisk-psykologisk rådgiver og er i dag førsteamanuensis ved Høyskolen i Telemark.

Amundsens studie viser at mer enn halvparten av kvinnene oppgir at de ønsker behandling, mens mindre enn to av ti kvinner tilbys behandling under soningsoppholdet.

- Målet må være å sikre retten til langvarig og helhetlig oppfølging for alle som ønsker det. Siden kvinnelige innsatte i gjennomsnitt soner relativt korte dommer, blir det ekstra viktig å tilrettelegge for tett oppfølging også etter soning, sier Amundsen.

Mange av kvinnene i undersøkelsen sliter med rusproblemer. Hele seks av ti innsatte kvinner har et så omfattende rusproblem at dette har ført til økonomiske, sosiale og/eller helsemessige problemer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder