VENTER PÅ VANN: VG besøkte leiren Al Hol i Syria i juni, og fikk tilgang til den delen av leiren der kvinnene som ikke er fra Syria og Irak bor. Dehydrering er et stort problem blant leirens barn i varmen, som når over 40 grader. Her venter internerte kvinner i vannkø. Foto: Harald Henden, VG

Ber Norge hente hjem familier fra Syria

– Røde Kors mener at det er ikke er til barnas beste dersom de splittes fra sine mødre i Syria.

Det sier organisasjonens generalsekretær Bernt G. Apeland i en pressemelding.

Røde Kors mener at forholdene i den beryktede Al Hol-leiren i Syria er svært alvorlige, og de ber derfor norske myndigheter om å hente hjem de norske familiene som ønsker hjelp til å komme til Norge – ikke bare barna.

Les også: «Forholdene er ekstreme»: Slik opplever de norske Røde Kors-arbeiderne al-Hol-leiren

– Dette er ikke et sted for barn. Barnas beste må veie tungt når fremtiden til de norske barna som oppholder seg i Syria skal avgjøres. Røde Kors mener at det er ikke er til barnas beste dersom de splittes fra sine mødre i Syria. Norske myndigheter bør derfor ta initiativ til å få familiene som har ønsket det hjem til Norge, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors i pressemeldingen.

les også

Får sjansen langs Norges nye flyktningrute

– Vi har tiltro til at rettsstaten Norge vil kunne følge opp disse mødrene på en forsvarlig måte. På generelt grunnlag mener vi det er viktig at forbrytelser som begås i krig blir etterforsket og at brudd på krigens regler tiltales, sier han.

Les også: IS-kvinnenes ofre forteller: De torturerte og drepte. Nå lyver de

To tredeler av de innesperrede i leiren er barn. VG besøkte leiren i juni, og fikk tilgang til den delen av leiren der kvinnene som ikke er fra Syria og Irak bor. Det er mennesker fra over 60 land der.

Over 2000 pasienter behandlet

Røde Kors driver et feltsykehus i leiren i samarbeid med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Syrisk Røde Halvmåne, og sier de har behandlet over 2.000 pasienter siden det åpnet i begynnelsen av juni. Mer enn halvparten av pasientene er barn og de fleste av barna er under 5 år.

– Vårt helseteam ved feltsykehuset rapporterer om svært dårlige helsetilstander. Krigsskader, vann- og insektbårne sykdommer, luftveisinfeksjoner og undernæring rammer mange av innbyggerne i leiren, rapporterer Apeland, som også kan fortelle om temperaturer opp mot 50 grader i leiren.

Barnevern

SVs Petter Eide, som selv tidligere har jobbet med bistand og humanitært arbeid blant annet i Norsk Folkehjelp, har engasjert seg for disse barnas situasjon.

Han har tidligere uttrykt at foreldrene bør være fengslet i Norge under kontroll av kriminalomsorgen og PST, og at barna bør tas hånd om at barnevernet.

Statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å hente hjem foreldreløse norske barn i Syria. Hun har også satt døren på gløtt for å hente hjem også andre barn dersom foreldrene samtykker til det – men da uten mødrene.

Fikk du med deg denne spesialen? Arven etter IS

UD: Ikke plikt til å hente hjem

– Vi vet at den humanitære situasjonen i Al-Hol og andre leire er svært dårlig, sier statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet til VG.

Ham kaller situasjonen for barn av fremmedkrigere i Syria og Irak bekymringsfull.

– Norske myndigheter har imidlertid ikke en plikt til aktivt å hente hjem norske borgere fra utlandet. For dem som eventuelt ber om konsulær bistand, gjør taushetsplikten at vi ikke kan kommentere slike saker nærmere. Straffeforfølgning bør i utgangspunktet gjennomføres der forbrytelsene har funnet sted. Fremmedkrigere som kommer til Norge vil bli straffeforfulgt, sier han.

Han poengterer at norske myndigheter har hentet fem foreldreløse norske barn fra Syria.

– Dette var en krevende operasjon som det var nødvendig at ikke ble kjent. Hvis den hadde vært kjent ville det satt barna i større fare og økt risikoen for at vi ikke ville klare å hente dem trygt til Norge. Vi kommer ikke til å spekulere rundt eventuelle andre tiltak fremover, sier Halvorsen.

Han peker også på at Norge har bidratt med midler til helsehjelp i Al-Hol-leiren, og med øvrig humanitære bidrag til andre leire i området.

– Totalt bidrar Norge med ti milliarder kroner i bistand til Syria og naboland i perioden 2016-2019.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder