VARMERE OG VARMERE: Gigantiske bølger på den berømte surfestranden Sunset Beach på øya Oahu på Hawaii, med bodysurfere i forgrunnen.

VARMERE OG VARMERE: Gigantiske bølger på den berømte surfestranden Sunset Beach på øya Oahu på Hawaii, med bodysurfere i forgrunnen. Foto:Jan Ovind,VG

«Pausen i global oppvarming er over»

Hawaii-forsker: Havene har aldri vært målt varmere enn i sommer

Verdenshavene har aldri vært målt varmere enn nå i sommer.
Dette slår klimaforsker Alex Timmermann på Hawaii fast. Og målingene går helt tilbake til 1800-tallet.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Ja, årets havoverflater er til og med varmere enn rekordåret 1998 – da verdens klima

NÅ ØKER TEMPERATUREN: Denne grafen viser hvordan varmen på havoverflaten over hele kloden har endret seg - fra de systematiske målingene startet i 1854. Foto: Ill: Axel Timmermann,

var sterkt påvirket av værsystemet El Nino.

Timmermann er professor og forsker ved International Pacific Research Center på Hawaii. Her forsker han blant annet på hvordan klimaet svinger på verdensbasis.

Pause i global oppvarming

Hans oppdagelse av det stadig varmere havet er verd å legge merke til, fordi den globale oppvarmingen – målt i atmosfæren – har sett ut til å ha tatt en pause fra 2000 til 2013. Trass i at klimagassene i atmosfæren steg og steg, sto middeltemperaturen på jordens overflate på stedet hvil.

Mange klimaforskere hevdet at dette skyldes at all varmen er tatt opp i havene – som har en enorm kapasitet til nettopp dette – å motta varme. Og nå tyder Timmermanns målinger på at dette har vært rett oppfatning:

Fra april av, altså nå i vår, har oppvarmingen av havene skutt fart, sier Timmermann.

– Havoppvarmingen vi ser, skyldes først og fremst en veldig økning i temperaturen i nordre del av Stillehavet. Her har temperaturstigningen vært større enn hva vi har sett noen gang. Denne varmen har endret orkan-baner og den har svekket passatvinder.

Havet slår tilbake

Slik forklarer han det som har skjedd:

– Det hele startet med havoverflaten like nord for tropisk sone allerede i januar i år. Noen måneder senere ble dette vannet dyttet østover av vedvarende vind. Så har dette uvanlig varme vannet spredd seg ut over hele det nordlige Stillehavet. Resultatet er at en enorm varme er avgitt til atmosfæren, varme som hadde vært stengt ned i Stillehavet i nesten et tiår.

Alex Timmermann mener at denne observasjonen betyr at en 14 år lang pause i global oppvarming er brakt til ende.

Klimaprofessor Helge Drange ved Universitetet i Bergen mener at Timmermanns observasjon er viktig:

Klodens varmelager

– Mer enn 90 prosent av oppvarmingen på jorden er varme lagret i havet. Dette skyldes at vann kan ta opp og lagre på store mengder varme. Dette kan også illustreres med at dersom hele atmosfæren oppvarmes med én grad, tilsvarer dette en oppvarming på én grad – bare i havets øverste 3.5 meter. Så små variasjoner i havets overflatetemperatur medfører store endringer i lufttemperaturen. Dette er spesielt tilfellet for variasjoner i havtemperaturen i tropene.

Han mener at det varme havet gir oss klare signaler om fortsettelsen:

– Oppvarmingen i Stillehavet betyr at global overflatetemperatur vil øke fremover. Dette bidrar til at 2014 enten vil bli et rekordvarmt år globalt, eller svært nært et rekordvarmt år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder