HVAL AV VARMT SJØVANN: Her er den enorme varmtvanns-bølgen slik den så ut midt i april. De røde feltene indikerer inntil 6 grader varmere vann enn normalt. Figuren viser havdybden ned til 300 meters dyp tvers over Stillehavet fra Asia til venstre - til Latin-Amerika til høyre. Havdybden er sterkt overdimensjonert på figuren - husk at bredden på havet er mange tusen kilometer - og i rett perspektiv ville 300 meter utgjort mindre enn en millimeter. Ill: NOAA Climate.gov Dan Pisut CPC

Her kommer El Niño-hvalen

Gigantisk «hval» av varmtvann på vei tvers over Stillehavet

Sjekk denne enorme «hvalen» av varmt vann som beveger seg tvers over Stillehavet! Det er disse figurene som gjør at verdens klimaforskere nå tror på en global varmebølge.

En rekke bøyer i Stillehavet gjør at havforskere og meteorologer kan følge med på utviklingen av strøm og temperatur. Og akkurat nå - det vil si de siste månedene - viser Stillehavet tydelige tegn på at vi har en El Niño i vente.

Ti tusen kilometer lang

Figurene viser et snitt ned i Stillehavets klare blå vann ned til 300 meters dybde. Snittet er gjort ved Ekvator, og viser havet fra Indonesia i vest til Sør-Amerika i øst.

LES OGSÅ: 2002: El Niño forårsaker værkaos

Og midt nede i dypet skjer finner vi en stor, varm ti tusen kilometer lang hval av varmt havvann. Og den er på vei mot Sør-Amerika, og den er på vei mot overflaten!

STARTET I FEBRUAR: Her ser vi El Niño-hvalen i februar. Da lå varmebeltet som normalt - nær Asia. Foto: NOAA Climate.gov Dan Pisut CPC

El Niño er det enkelt-fenomen som sammen med motstykket «La Niña» påvirker klodens klima aller mest. Ikke noe enkelt klimafenomen har større innflytelse på om et år blir varmere, kaldere, våtere eller tørrere enn normalt.

LES OGSÅ: 2003: El Niño trolig bak tørke

Derfor er det ikke rart at all verdens meteorologer, havforskere og klimaforskere følger med på hva som skjer i Stillehavet.

Kommer til overflaten

FULL FART MOT ØST: Her ser vi situasjonen i mars, og nå er varmtvanns-hvalen blitt svær og beveger seg med 100 km i døgnet mot Latin-Amerika. Foto: NOAA Climate.gov Dan Pisut CPC

Illustrasjonen viser at en enorm masse av varmt havvann befant seg ganske nær Asia i februar, men har satt kursen for fullt mot øst - og befinner seg nå rett utenfor kysten av Ecuador i Sør-Amerika, hvor den er i ferd med å komme til overflaten.

KAN BLI KRAFTIG: Spørsmålet er hvor kraftig denne El Niñoen blir, mener klimaforsker og El Niño-ekspert Rasmus Benestad ved Meteorologisk Institutt. Foto: TERJE MORTENSEN

- Dette er en Kelvin-bølge. Dette tok jeg min doktorgrad på. Ja, det kan se ut som en hval, sier klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk Institutt.

Normal sørger passatvinden i Stillehavet for å blåse det solvarme overflatevannet vestover mot Asia, ja, havnivået er målbart høyere utenfor Asia på grunn av dette. Kaldt vann fra dypet dras opp til overflaten utenfor Peru og Chile. Men ett og annet år svikterpassatvinden. Da har vi gjerne en El Niño-situasjon: Det varme havvannet siger tilbake til Sør-Amerika.

- Så lenge den ligger under overflaten, vil ikke atmosfæren påvirkes, men så snart den når overflaten, vil atmosfæren få føle varmen, forklarer Benestad.

Voldsom nedbør

Og her sørger den varme havflaten til at luften stiger til værs, danner lavtrykk og sørger for voldsom nedbør på østkysten av Sør-Amerika. Og kaskader av andre klima-effekter over hele kloden, varme og kulde, tørke og flom.

- De fleste prognosene tyder på at vi vil få en El Nino. Det blir spennende å se om de treffer -det har hendt før at vi har sett noe som ser ut til å bli en El Nino, men som ikke har blitt til noe. Men modellene er blitt bedre over tid, og de datamaskinene som regner ut prognosene får nå mer og bedre informasjon enn før, mener Benestad.

- Antageligvis er det største spørsmålet hvor kraftig denne El Nino en blir. Hvis den slår til, kan det også være at 2014 blir et rekordår for global middeltemperatur, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder