MATVAREKRISE: En mann forbereder videresalg av ris i Filippinenes hovedstad Manila, der filippinske myndigheter hjelper fattige innbyggere ved å subsidiere risen. Landet er ett av mange som er rammet av den økende matvarekrisen. Foto: Scanpix

- Matvarekrisen en «stille tsunami»

Verdens matvareprogram sammenligner den voksende matvarekrisen med en «stille tsunami», som kan kaste over 100 millioner mennesker ut i sult og fattigdom.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL


Direktør Josette Sheeran i Verdens matvareprogram (WFP) sier verdenssamfunnet må handle like raskt og sjenerøst som etter tsunamien i Sørøst-Asia i 2004, der 250.000 mennesker omkom og ti millioner ble nødlidende.

- Dette er sultens nye ansikt, millioner av mennesker som ikke var i den verste sultkategorien for seks måneder siden, men som er det nå, sier Sheeran og ber om tiltak i stor skala fra det globale samfunnet.

- Vi trenger både øyeblikkelige tiltak og mer langsiktige tiltak for å avverge en katastrofe, sier Sheeran.

Ikke råd til mat

WFP-sjefen deltok på et internasjonalt møte om den globale matkrisen i London tirsdag.

- ØYEBLIKKELIG TILTAK: Josette Sheeran i WFP mer om at verdenssamfunnet reagerer nå. Foto: AP

- Det vi opplever nå, rammer flere mennesker på alle kontinenter. Stadig flere mennesker har ikke råd til å kjøpe mat til seg og sine, og underernæring vil påføre barn lidelser for resten av livet.

Prisen på basismatvarer som hvete, ris og mais er mer enn doblet de siste sju ukene, og har ført til voldsomme opptøyer flere steder i verden, blant annet i Haiti, Kamerun, Indonesia og Mosambik.

Produserer drivstoff framfor mat

En årsak til prisveksten er dårligere avlinger som følge av klimaendringer. En annen årsak er bruken av enkelte matprodukter i produksjon av biodrivstoff, som igjen skal redusere utslipp av klimagasser.

Paradokset er at biodrivstoff, som er ment å skulle bidra til reduserte utslipp av klimagasser, fører til at store områder av dyrket mark ikke lenger brukes til matproduksjon, men til produksjon av drivstoff.

Den britiske statsminister Gordon Brown, som er vert for møtet om matkrisen, har sagt at Storbritannia vil gå inn for å endre EUs mål for økt bruk av biodrivstoff dersom slikt drivstoff bidrar til økte matvarepriser.

Endre holdning

- Vi må se nøye på virkningen av ulike typer biodrivstoff, både på matvarepriser og miljø, og bli mer selektive i vår støtte til biodrivstoff, sier Brown.

I februar bestilte hans regjering en ny gjennomgang av virkningene ulike typer biodrivstoff kan ha på miljø og matforsyning.

- Dersom vår gjennomgang viser at vi bør endre holdning, vil vi også presse på for en endring i EU-målsettingene for biodrivstoff, sier Brown.

EU har vedtatt en målsetting om at biodrivstoff skal utgjøre 10 prosent av transportdrivstoffet innen 2020. Den målsettingen ligger fast, til tross for kritikken om at biodrivstoff bidrar til å presse opp matvareprisene, sa EU-kommisjonen mandag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder