UTBREDT PRAKSIS: Kjønnslemlestelse av jenter er konsentrert i et belte av land som går fra Atlanterhavskysten i vest til Kapp Horn i øst. Grafikken viser hvor stor del av den kvinnelige befolkningen som er blitt utsatt for den grusomme praksisen. Foto: Grafikk: UNICEF

Her blir flest jenter kjønnslemlestet

125 millioner jenter i 29 land har vært utsatt for den grusomme praksisen, skriver UNICEF i en fersk rapport.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Frykten for sosial fordømmelse er hovedårsaken til at kjønnslemlestelse fortsatt går i arv, heter det i rapporten, som ble lagt fram mandag. Den er den mest omfattende som er laget om kjønnslemlestelse av jenter.

125 millioner av verdens kvinner har vært utsatt for denne grusomme praksisen, og 30 millioner jenter står i fare for å bli omskåret det neste tiåret.

Det til tross for at de aller fleste mødre og et stort antall fedre ikke ønsker at deres døtre skal bli omskåret.

Last ned og les hele rapporten fra UNICEF (PDF-dokument)

- Det viktigste vi kan gjøre for å forhindre at nye årskull med jenter skal bli kjønnslemlestet, er å skape trygghet hos mødrene og fedrene for at døtrene deres ikke vil bli utstøtt selv om de ikke blir omskåret, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge i en pressemelding.

Veien dit går gjennom å legge til rette for åpne diskusjoner kvinner imellom og ikke minst mellom kvinner og menn. Da vil det komme fram at frykten for sosial fordømmelse bygger på antakelser som ofte ikke har rot i virkeligheten, sier Apeland.

Forbud

Kjønnslemlestelse av jenter foregår i hovedsak i 29 land i Afrika og Midtøsten. I de aller fleste av disse landene er omskjæring av kvinner forbudt, likevel fortsetter praksisen. Apeland mener det viser at forbud i seg selv ikke er nok.

I Somalia blir 98 prosent av alle jenter kjønnslemlestet, og tallene for Guinea og Djibouti er nesten tilsvarende, ifølge UNICEF-rapporten.

Det mange nordmenn kanskje ikke er klar over, er at hele 91 prosent av kvinnene i ferielandet Egypt også er kjønnslemlestet.

- Dette er vond lesning. Rapporten beskriver hvordan jenter og unge kvinner blir ødelagt for livet, ikke bare rent fysisk, men også psykisk. Å bli kjønnslemlestet er en ekstremt smertefull og traumatisk opplevelse, sier Apeland.

Færre omskjæres

Men til tross for dyster statistikk går det likevel rette veien. I hovedtrekk blir færre jenter kjønnslemlestet i dag enn for 30 år siden. Og holdningene til kvinnelig omskjæring er mer negative, selv i land der fortsatt nesten alle jenter blir omskåret. De to landene som har opplevd størst nedgang, er Den sentralafrikanske republikk og Kenya.

- I Kenya er risikoen for at en ung kvinne blir omskåret i dag, tre ganger mindre enn den var for hennes mor. Dette viser at arbeidet nytter, sier Apeland i pressemeldingen.

Utdanning er et viktig bidrag i kampen mot kjønnslemlestelse. Rapporten slår fast at jenter har større risiko for å bli omskåret hvis de kommer fra en fattig familie og mor ikke har utdanning.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder