HAN BLIR PRESIDENT: VG var til stede da Donald Trump erklærte seier i det amerikanske valget på Hilton Midtown i New York onsdag morgen. Foto: Thomas Nilsson VG

Spørsmål og svar: Dette betyr Trump-seieren

Hva vil skje med verdensøkonomien, og hva betyr Trump-seieren for Norge? Her får du svar på de viktigste spørsmålene.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Et av de største valgsjokkene i moderne tid er et faktum: Hotellmogulen og reality-programlederen Donald Trump er USAs neste president.

I VGs direktestudio ramler det nå inn med spørsmål fra lesere. Her får du svaret på de viktigste og mest stilte spørsmålene.

Hva betyr dette for Norge?

To aspekter gjør det amerikanske presidentvalget særlig viktig for Norge: Det økonomiske og det forsvarspolitiske.

Det første først: Norge en såkalt «liten, åpen økonomi». Det betyr vi har liten påvirkningskraft på verdensøkonomien, men er likevel veldig avhengige av hva som skjer utenlands. USA er en av Norges viktigste handelspartnere og reaksjoner i amerikanske markeder vil lett kunne smitte til Norge.

I tillegg er USA en stor oljeprodusent med nok produksjon til å påvirke oljeprisen. Tidligere har Trump signalisert at han ønsker å dempe skatteleggingen av oljebransjen, noe som kan øke aktiviteten og senke oljeprisen. Det vil i tilfelle ramme norsk økonomi negativt. Allerede onsdag morgen har den norske kronen svekket seg mot euro.

USA er også en av Norges viktigste allierte gjennom det militære samarbeidet i NATO. Dermed betyr amerikansk forsvarspolitikk mye for norsk forsvar, og særlig relevant for Norge er vår grense til Russland. Trump har sagt at han mener USAs allierte ikke betaler nok til fellesskapet, og han lover ikke å hjelpe NATO-land med forsvar.

Lengre ned i denne saken får du svar på spørsmål om hva som kan skje med USAs utenrikspolitikk.

Hva vil skje med verdensøkonomien?

Det kraftige jordskjelvet på alle åpne børser gir en pekepinn på hvordan verdensmarkedene tror Trump-seieren vil påvirke verdensøkonomien fremover. Foreløpig ser det mørkt ut. Gullprisen, som gjerne regnes som en «trygg havn», stiger.

I august presenterte Donald Trump en detaljert plan for hvordan han vil styre økonomien dersom han skulle vinne. Av økonomier ble planen beskrevet som verdensfjern, kunnskapsløs og farlig for verdensøkonomien. Blant annet ønsker Trump å kutte skatter, fjerne «jobbdempende» reguleringer samt trekke seg fra frihandelsavtalen TPP.

Bakgrunn: Dette vil Trump gjøre sine første 100 dager som president

Skatteletter vil isolert sett bidra til økt innenlandsk aktivitet, men exiten fra frihandelsavtalen kan bety økte avgifter og et mer krevende miljø for handel inn og ut av USA. I første omgang kan det ha store negative konsekvenser for den amerikanske økonomien, men siden USA er en av verdens største økonomier er temperaturen der svært smittsom og viktig for verdensøkonomien totalt sett. Finanskrisen på 00-tallet startet for eksempel med en bankkollaps i nettopp USA.

Det er også verdt å gjenta de mulige effektene på USAs oljeproduksjon og dermed oljeprisen. Lavere oljepriser er positivt for ikke-produserende land fordi olje brukes mye i produksjon, men for Norge som selger olje vil det være negativt.

Hvor mye makt har han egentlig?

Med jobben som USAs president kommer også tittelen «en av verdens mektigste». Men også denne tittelen har sine begrensninger.

I likhet med Norge er maktfordelingsprinsippet viktig i USA. Presidenten har den utøvende makten, Kongressen den lovgivende og domstolene den dømmende. Kongressen, som kan minne om det norske Stortinget, legger dermed et slags grunnlag for hva presidenten faktisk kan gjøre. Kongressen består av 535 stemmeberettigede medlemmer; 435 i Representantenes hus, og 100 i Senatet.

Onsdag morgen er det imidlertid klart at Republikanerne har flertall også i Kongressen, noe som isolert sett betyr at Trump får mer reell makt enn hva for eksempel Barack Obama hadde i sin siste presidentperiode.

Det betyr likevel ikke at Trump står fritt til å gjøre som han vil – alle lovforslag må fortsatt godkjennes av et flertall. Flere fremstående republikanere har avstått fra å støtte Trump i valgkampen, og det er ikke sikkert at han får full støtte for alle forslag.

Nederst i denne saken kan du se hvordan plassene i Senatet er fordelt mellom Republikanerne og Demokratene.

Hva betyr dette for USAs utenrikspolitikk?

Da Donald Trump gikk på talestolen og erkjente seieren onsdag morgen gjorde han det samtidig klart at han «skal gå overens med alle land som er villige til å gå overens med oss».

Tidligere har Trump vært tydelig på at han mener USA har mistet mye av respekten som stormakt. Han har imidlertid lovet at krig og aggresjon ikke blir førsteinstinktet hans.

Akkurat nå er trolig usikkerheten størst i Mexico. I tillegg til å bygge den mye omtalte grensemuren, som Trump mener meksikanerne skal betale for, vil han innføre en straffetoll på 35 prosent på alle varer fra Mexico. Onsdag morgen falt den meksikanske valutaen pesos til sitt laveste nivå mot dollar noensinne.

Forholdet til Russland er også spennende. I denne valgkampen har Russlands president Vladimir Putin vært tydelig på at han ønsker Donald Trump som president, og han var også raskt ute med å gratulere Trump med seieren.

Donald Trump har også gått hardt ut og sagt at han skal ende IS. Planen for å få til det har han foreløpig holdt for seg selv, men han har varslet en langsiktig plan for å stoppe spredningen av radikal islamisme.

For snart et år siden skapte Donald Trump store overskrifter da han sa at han vil nekte muslimer innreise til USA. I likhet med mange andre av Trumps uttalelser skapte disse sjokkbølger i amerikansk politikk. Han ønsker også å returnere 11 millioner papirløse immigranter.

Hva er Trumps viktigste kampsaker?

Ved siden av de økonomiske og utenrikspolitiske visjonene som du kan lese om i egne punkter overfor har Trump tatt et tydelig standpunkt i følgende saker:

Utdanning: Trump vært opptatt av fritt skolevalg i USA. Han vil blant annet bruke 20 milliarder dollar for å sørge for at folk i fattigdom skal kunne gå på privatskoler. I tillegg vil han fjerne det standardiserte læringskravet Common Core.

Våpen: Han vil forsvare retten til å bære våpen uten innskrenkninger.

Abort: Han har uttalt at han er imot selvbestemt abort, og mener kvinner som tar abort bør straffes med mindre det er snakk om graviditet etter voldtekt eller kvinnens liv står i fare.

Klima: Trump har tidligere uttalt at han mener global oppvarming er en bløff. Han mener USA ikke bør følge klimaavtalen fra Paris.

Helse: Trump vil avskaffe helsereformen «Obamacare», og erstatte den med noe bedre. Hva det er, har han ikke sagt.

Arbeidsliv: Han har lovet skatteletter og en pakke med «jobbfremmende tiltak», særlig til industrien, og samtidig vil han gjøre det vanskeligere å flytte arbeidsplasser ut av landet.

Hva avgjorde valget?

Et folkelig opprør mot eliten trekkes frem som noe av forklaringen på at Donald Trump vant valget. Middelklassen har opplevd økt arbeidsledighet og forskjellene i USA har blitt større. Middelklassens frustrasjon kan derfor ha spilt en avgjørende rolle, ifølge USA-ekspert Svein Melby.

Når det gjelder velgere ser det ut til at valgdeltakelsen blant hvite amerikanere var høyere enn vanlig, noe som kan ha gått i favør av Trump. Det ser ut til at Trump beholdt kvinnestemmene som Clinton-kampanjen nok håpet på at han hadde tapt som følge av en rekke sexistiske kvinne-uttalelser.

Så sent som i oktober gjenåpnet FBI etterforskningen av rivalen Hillary Clintons e-poster, og selv om saken nylig ble henlagt kan den ha hatt effekt på valget. Saken har rullet i lang tid, og hatt tydelig effekt på Clinton-oppslutninger på meningsmålinger.

Fikk du ikke svar på det du lurer på? Få siste nytt og still spørsmål her!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder