UDI kuttet støtte til kurs som skulle forebygge seksuelle overgrep

Listhaug: Vil gjeninnføre kursene

Da UDI kuttet tolkestøtten til et antivoldkurs som skulle forebygge seksuell vold mot kvinner, valgte flere mottak å avvikle kurset.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Er det frivillighet i det, vil mange legge det ned. Skal vi få til godt forebyggende arbeid, må det komme som et pålegg fra myndighetene, sier psykologspesialist Per Isdal i Alternativ til Vold.

To potensielle masseovergrepssaker ryster Sverige og Tyskland. Landene har tatt imot mange flyktninger, og kan stå overfor et endret debattklima. Hjemme i Norge har det oppstått debatt om både integrering og kvinnesyn på norske asylmottak, og Norge har blitt fremmet som et godt eksempel i flere utenlandske medier de siste ukene, deriblant i New York Times og Daily Mail.

I 2013 og 2014 var norske mottak pålagt å gjennomføre såkalte antivoldkurs som skulle forebygge vold, seksualisert vold og seksuelle overgrep mot kvinner. Kursene rettet seg mot menn, og ble holdt som en del av introduksjonsprogrammet for nyankomne asylsøkere. Ved inngangen til 2015 ble den økonomiske støtten til tolkeutgifter kuttet, og mottakene har i ettertid måtte betale kostnadene selv.

– Det er forferdelig viktig at vold, seksualitet og likestilling settes eksplisitt på timeplanen. Gjør det ikke det, forblir det et usynlig tema, mener Isdal.

Kuttet støtten

Ansatte i alle landets asylmottak fikk opplæring som rustet dem for å gjennomføre samtaler om verdier og holdninger med mannlige asylanter. Gruppene møttes 12 ganger og skulle gjennomføres minst to ganger i løpet av de to årene. 102 av landets 123 mottak fullførte prosjektet.

MASSEOVERGREP: Politiet i Tyskland har mottatt over 500 anmeldelser i kjølvannet av nyttårsfeiringen i Köln. Foto: Fredrik Solstad , VG

Kripos: Mange har levd i kulturer med større aksept for seksuell trakassering

– Vi vet at asylsøkere kommer fra kulturer der det til dels er andre normer og syn på handlinger, rettet for eksempel mot kvinner. Vi vet også at veldig mange av dem som kommer, har med seg en traumehistorie som sammen med en uavklart livssituasjon, øker risikoen for aggressiv atferd, hevder han.

Mottakene fikk i prosjektperioden økonomisk støtte til tolkeutgifter for å kunne gjennomføre kursene, opptil 25.000 kroner per kurs. Da prosjektet ble avsluttet i 2014 ble denne støtten kuttet, men tanken var likevel at mottakene skulle fortsette med dialoggruppene og det forebyggende arbeidet.

Köln på nyttårsaften: Michelle (18) sier hun ble omringet av 30 menn

– Noen har gjort det, men flere har valgt å avvikle det fordi de mener de må ha økonomisk støtte og ikke tar seg råd til å gjennomføre dem, sier Isdal.

Vurderer å pålegge

Presserådgiver Kristian Nicolai Stakset-Gundersen i UDI bekrefter til VG at de nå vurderer å gjeninnføre Alternativ til Vold og antivoldkurs et obligatorisk tiltak i alle landets asylmottak. Tiltaket var pålagt i en toårsperiode som et supplement til det ordinære introduksjonsprogrammet.

– Det er fortsatt i gang i noen mottak, men vi har ikke hatt mulighet til å få det til økonomisk. Men vi er i en dialog nå hvor vi ser på hvordan vi kan klare det innenfor våre økonomiske rammer, sier han.

Han opplyser at de holder obligatoriske kurs for beboere i asylmottak.

– I dette programmet er det tre moduler som spesielt omhandler trakassering og vold. Disse heter «Norske verdier og levesett», Leve sammen» og «Lover og regler». Flere mottak samarbeider med lokalt politi i modulen om lover og regler.

Listhaug: Vil gjeninnføre kursene

Etter at VG først skrev om saken tirsdag, sier innvandringsminister Sylvi Listhaug at de vil gjeninnføre kursene.

– Vi vil sikre at disse kursene skal være på alle mottak der det er naturlig, og vi er også interessert i å gå nærmere inn på hva slags tema som tas opp her, sier hun til VG.

– Hva slags tema mener dere er viktige?

– Vi vil gå inn og se på hva slags tema nå, men det er viktig å dekke de viktigste norske verdiene, sier hun, og trekker frem både likestilling, ytringsfrihet og andre demokratiske verdier som essensielle.

Hun sier de foreløpig ikke vet hva det vil koste, eller når kursene kan gjeninnføres.

– Har dette noe med det som har skjedd i Köln nå å gjøre?

– Jeg mener uansett at disse tingene er viktige, men det aktualiserer det ytterligere. Vi ser at her er det noen utfordringer, vi ser at det kommer mange fra samfunn der likestillingen ikke er i nærheten av det vi er vant til. Da er det viktig å formidle hvilke verdier vi har i Norge.

Utfordrer verdiene

Hero Norge er den største aktøren innen drift av asylmottak i landet, med sine 70 mottak. Kurset retter seg direkte mot seksuelle overgrep, og er et tilbud til både kvinner og menn som bor i mottak. Der blir asylsøkere lært opp i hva voldtekt og seksuelle overgrep er, hvilke konsekvenser det får for både offer og gjerningsmann og hvilke lover og normer som finnes i et vestlig land.

Fanny (17): – De tok oss på rumpa og på brystene og overalt

– Unge mennesker fra store byer har større forståelse, men har du levd i et samfunn med streng moralsk kodeks, er det vanskeligere. Vi lærer dem ganske enkelt at et nei betyr nei, sier Linda Hagen, kursleder og leder for Hero Kompetanse.

Da Hero i 2009 så smått startet utviklingen av dette kurset var det med bakgrunn i en bølge av overfallsvoldtekter i Stavanger på den tiden. Byen toppet voldtektsstatistikken i landet, og hadde flere anmeldte overfallsvoldtekter eller forsøk på dette enn Oslo.

Stavanger kommune, politiet og Voldtektsmottaket var blant dem som også ble involvert i arbeidet.

– Alle mennesker er bekvemme og ønsker fred og fordragelighet. Men før eller siden må vi alle forholde oss til denne problematikken, og vi må tåle å ta debatten. Enkelte menn har blitt provosert under kursene, noen må forlate rommet fordi de bærer på vonde opplevelser selv. Vi må tørre å gå inn i dette feltet, og jeg må også tåle at mine verdier blir utfordret, sier Hagen.

– Alle former for vold og overgrep er uakseptable og det er viktig å arbeide med holdninger og forebygging i mottak. Jeg er derfor glad for at UDI nå vurderer å gjøre antivoldskursene obligatoriske. Det skjer også mye viktig holdningsskapende arbeid gjennom de kursene som allerede gis på mottak. Innføring i lover og regler og verdier som likestilling og demokrati er viktig, sier statssekretær Marit Berger Røsland i justisdepartementet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder