TILTALT: Her er Jarle Andhøy avbildet ombord på «Berserk» i Antarktis i mars i fjor. Båten er oppkalt etter båten som forliste i Antarktis i 2011. Onsdag må Andhøy svare om reisen i retten. Foto: ,

Jarle Andhøy i retten igjen

For tredje gang må eventyreren Jarle Andøy stille i retten, tiltalt for å ha brutt reglene om seiling og opphold i Antarktis.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Denne gangen er han tiltalt for å ha ledet en ekspedisjon fra mars til april i år. Han skal ha seilt i området rundt Antarktishalvøya, ankret opp flere steder og gått i land minst to steder, ifølge tiltalen.

Komiker Anne Kat. Hærland og artist Per Baarli var med på ekspedisjonen som etter planen skal sendes på TV Norge.

– Når man skal reise i farvann sør for 60. breddegrad, har man en meldeplikt til Norsk Polarinstitutt. Andhøy er tiltalt for ikke å ha meldt fra på forhånd. Han har dermed heller ikke ordnet med forsikring slik reglene krever, sier politiadvokat Trude Kvanli til NTB.

Hun er aktor i saken som starter i Nord-Troms tingrett onsdag.

Erkjenner forholdet

Jarle Andhøy vil ikke benekte at han har seilt sør for 60. breddegrad uten tillatelse. Han nekter imidlertid for å ha gjort noe galt.

– Jarle Andhøy mener han ikke har gjort noe galt. Det er påtalemyndighetens oppgave å påvise at han brutt reglene, sier hans forsvarer Brynjar Østgård til NTB.

Andhøy er to ganger tidligere bøtelagt for å ha brutt regelverket som er forankret i Antarktistraktaten. Den siste rettsrunden gikk helt til Høyesterett, hvor han ble ilagt en bot på 45.000 kroner.

PÅ EKSPEDISJON: Anne Kat. Hærland (i midten med hette) og Petter Baarli (fremst) på «Berserk» med Jarle Andhøy og resten av besetningen. Foto: , Wild Vikings

Andhøy brukte Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett som arena for å få ut dokumentasjon og detaljer om hva som skjedde da han under sin første ekspedisjon i 2011 mistet tre kamerater i et forlis.

Han mer enn antydet at kameratene ble drevet i døden av myndigheter som bare var opptatt av tillatelser og å stanse dem.

Utfordret

I tillegg utfordret Andhøy og hans forsvarer meldeplikten og garantikravene ved å hevde at Havrettstraktatens bestemmelser om fri ferdsel på det åpne hav går foran Antarktistraktaten. Dette var verken Nord-Troms tingrett eller ankeinstansen Hålogaland lagmannsrett med på.

Høyesterett åpnet for å vurdere saken, men dommen i lagmannsretten ble opprettholdt. Høyesterett kom fram til at Andhøys ekspedisjon «ikke naturlig faller under unntaket knyttet til fri seilas på det åpne hav.

Like saker

For påtalemyndigheten er det ingenting som skiller siste «Berserk»-ekspedisjonen med kjendiser om bord, fra de to foregående.

– Slik påtalemyndigheten ser på saken, er disse sakene ganske like. Det blir de samme juridiske spørsmålene som sist. Det er skjerpende at Andøy er dømt for samme forhold to ganger tidligere, og derfor er det ikke lagt ned påstand om bot denne gangen, sier aktor Trude Kvanli.

Detaljer avgjør

Forsvarer Brynjar Østgård er enig i at det juridiske i denne saken i «all hovedsak» er likt med saken de tapte i tre rettsinstanser.

– Spørsmålene retten skal ta stilling til, er mye de samme som sist. Men det kan stille seg annerledes. Av og til er det de små detaljene som kan snu saken, sier Østgård til NTB.

Han avviser å svare på hvilke detaljer han sikter til.

– Det får ta når vi er i retten og ser hvordan påtalemyndigheten vinkler denne saken, sier Østgård.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder