Frykter Nord-Korea kan lage en ny atombombe hver sjette uke

Ekspertundersøkelser og etterretningsmateriale peker i samme retning. Nord-Korea kan være i stand å produsere nye atombomber på løpende bånd.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Derfor har Trump-administrasjonen fått det veldig travelt, skriver The New York Times.

Forskere og etterretningstjenesten antar Nord-Korea har kapasitet til å lage en ny atombombe hver sjette eller syvende uke, ifølge avisen. Nå prøver president Donald Trump og hans sikkerhetsteam intenst å finne løsninger som kan hindre Nord-Korea å nå ambisjonene om atomraketter som kan nå det amerikanske kontinentet.

Dystert bilde

En analyse som underbygger denne konklusjonen presenteres i The New York Times, og tegner et dystert bilde av situasjonen på den koreanske halvøya.

Skritt for skritt skal det nord-koreanske regimet ha økt tempoet og kapasiteteten i sitt atomvåpenprogram.

– De har lært seg mye, sier Siegfried S. Hecker, professor ved Stanford universitet.

Han har ledet Los Alamos våpenlaboratorium i New Mexico, der de verdens første atombomber ble utviklet.

Professor Hecker har vært i Nord-Korea syv ganger, siste gangen i 2010, for å ta Kim-regimets atomvåpenprogram nærmere i øyesyn.

The New York Times skriver at president Trumps nasjonale sikkerhetsråd har fått lagt på bordet hvilke valg de står overfor:

Enten å legge et enormt press på Nord-Korea, både militært og økonomisk, for å hindre ytterligere prøveutskytinger og se til at lageret av atomvåpen reduseres. Det er ikke nevnt hvordan dette eventuelt skal foregå. Men målet er at disse tiltakene skal få nord-koreanere til helt å legge ned atomvåpenprogrammet.

INDRE KRETS: Her er president Donald Trump sammen med sitt nasjonale sikkerhetsteam. Disse vurderer nå alle muligheter og strategien som skal følges i forholdet til Nord-Korea. Bildet er tatt da president Trump ble briefet etter rakettangrep mot flybasen i Syria tidligere i måneden. Foto: REUTERS

Ren fantasi

Flere eksperter hevder imidlertid at dette er ren fantasi, fordi Kim Jong-un anser det som helt avgjørende å beholde et arsenal stort nok til at regimet kan overleve.

Fordelen med en slik strategi, om den lar seg gjennomføre, er at en "atom-frys" i lang tid vil forhindre at Nord-Korea er i stand til å sette et godt utprøvd stridshode på en stor, godt utprøvd langtrekkende rakett.

Ulempen er at da vil nord-koreanerne sitte igjen med et lite, men potent våpenarsenal. En situasjon USA stilltiende vil måtte godkjenne, men likevel ikke akseptere.

Det er dette som gjør det så vanskelig for president Trump å holde løftet om å «løse dette problemet». Og hver dag er det en risiko for misforståelser eller at det skjer en ulykke, skriver The New York Times.

– Når som helst kan det komme til å skje at et armert våpen ved et rent ulykkestilfelle forårsaker en atomeksplosjon. Jeg mener bestemt at vi for tiden er inne i en krisesituasjon, svarte professor Siegfried S.Hecker på spørsmål fra The New York Times.

Sanksjoner fungerer ikke

Etter at Donald Trump bebuder økte sanksjoner mot
Nord-Korea for å presse den kommunistiske staten til å stoppe atomvåpenprogrammet, er spørsmålet er hva slags sanksjoner USA vil innføre, og hva slags virkning de vil kunne ha.

– Dersom Kina slutter å levere olje til Nord-Korea, vi det ha stor betydning. Og det samme vil det ha om USA innfører finansielle sanksjoner. Det kan de gjøre ved å innføre straffetiltak mot bedrifter og selskap som driver handel med Nord-Korea, sier seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI, Sverre Lodgaard til VG.

Seniorforskeren er klokkeklar på at sanksjoner ikke fungerer.

– Ikke hvis sanksjoner er det eneste virkemiddelet som settes inn. Det er en forutsetning at sanksjoner kombineres med reelt diplomati, slik at det skapes realistiske forventninger om at sanksjonene kan bli hevet, sier Lodgaard, som bruker Iran som et eksempel.

– I 2006 da FNs sanksjoner mot Iran ble innført, hadde landet noen hundre sentrifuger for å anrike uran til bruk i atomprogrammet. Da Hassan Rouhani ble valgt til president syv år etter, i 2013, hadde tallet på sentrifuger økt til 19 000. Det er et tydelig bevis på at sanksjonene mot Iran ikke fungerte, «the evidense flies in your face», er et treffende uttrykk for dette, sier Sverre Lodgaard.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder