DE MÅ DØ: - Vi skylder ofrene og deres familier å fullføre dommen som rettsvesenet vårt ga dem, sa USAs riksadvokat William Barr om avgjørelsen om å gjenoppta føderal dødsstraff. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Første fem siden 2003: USA gjenopptar føderale henrettelser

USAs riksadvokat William Barr har instruert fengselsvesenet om å henrette fem dødsdømte. Skjer det, er det første gang siden 2003 at USAs føderale myndigheter henretter noen. - Trump-administrasjonen er i utakt med resten av verden, sier Amnesty.

Henrettelsene av de fem er planlagt å skje desember 2019 og januar 202, skriver BBC.

– Justisdepartementet har bedt om dødsstraff for de verste kriminelle. Vi skylder ofrene og deres familier å fullføre dommen som rettsvesenet vårt ga dem, sa riksadvokat Barr i en uttalelse.

Totalt er 62 amerikanere dømt til døden av USAs føderale regjering, men ingen har vært henrettet siden 2003. Og da hadde ingen vært henrettet føderalt siden 1994. At riksadvokaten instruerer at fem skal henrettes, er med andre ord en stor økning.

Fem brutale drap

– Her har de valgt ut fem personer som alle er dømt for ganske brutale drap. Det er for at så få som mulig skal si at de ikke fikk som fortjent, sier Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty Norge.

KRITISK: Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty Norge. Foto: Amnesty

Det er ifølge Folkvord to grunner til at disse henrettelsene vil skje nå.

– USA har lenge hatt problemer med å gjennomføre henrettelser med giftsprøyter. Det gamle middelet inneholdt et middel som lammet kroppen til den som skulle henrettes. Så hadde man noen henrettelser hvor det var tydelig at flere hadde dødd under langvarige smerter, men at det ikke ble oppdaget fordi den dømte var lammet. Så slet myndighetene lenge med å finne et alternativ, men det har de klart nå, sier han.

Politisk motivert

Den andre grunnen, og årsaken til at det skjer nå, i oppkjøringen til ny presidentvalgkamp i USA, er politisk.

– Hovedpoenget med dødsstraff er å vise at man slår hardt ned på kriminalitet. Det er åpenbart at Trump her har presset på for at man skal gjenoppta henrettelsene. Han har flere ganger argumentert for dødsstraff, sier Folkvord.

Dersom gjenopptakelsen er politisk motivert, mener Folkvord at det er et feilgrep av Trump-regjeringen.

– Dette er et signal som er helt i strid med resten av utviklingen i USA. Folk kjøper ikke lenger politikernes argument om at dette bekjemper kriminaliteten.Tjue delstater har avskaffet dødsstraff, og av de som ennå har det, er det elleve som ikke lenger bruker muligheten. Sist ut var California,som i mars avgjorde at de ikke lenger skal henrette noen.

Motstand mot føderal straff

Det unike med disse henrettelsene er at de gjøres av den føderale staten, ikke den enkelte delstat.

– USAs føderale myndighet har vide fullmakter til å idømme folk dødsstraff. Det er alt fra landsforræderi og terrorhandlinger til drap. Men mange i USA er motstandere av at dette er noe som skal skje føderalt. De mener at alt som handler om strafferett skal håndteres av den enkelte delstat.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder