1 av 4VALGVINNER: Viktor Orbán kan ta fatt på sin tredje periode på rad – fjerde totalt – som Ungarns statsminister. Leonhard Foeger, Reuters

Valgseier for Viktor Orbán – igjen

UTENRIKS

BUDAPEST (VG) Viktor Orbán har sikret seg sin tredje periode på rad takket være et brakvalg på den ungarske bygda. Men i hovedstaden vendte velgerne ham ryggen.

Publisert: Oppdatert: 08.04.18 23:56

Meningsmålinger har lenge spådd seier for alliansen mellom Viktor Orbáns parti Fidesz og kristeligdemokratene KDNP, derfor var det få som var overrasket over at Orbáns parti ble valgvinner i søndagens valg på nasjonalforsamling i Ungarn.

Da 74,6 prosent av stemmene var telt opp klokken 23.30 søndag kveld, lå Fidesz og samarbeidspartiet KDNP an til å få 134 seter av 199 i nasjonalforsamlingen. Dermed har den omstridte og innvandringsfiendtlige Orbán fortsatt flertall og ligger an til å kunne fortsette å styre Ungarn.

Etter alle solemerker lå det også an til at den sittende regjeringsalliansen har sikret seg en såkalt «supermajoritet» med to tredelers flertall, som Orbán trenger for å kunne endre grunnloven slik han gjort etter tidligere valg.

– Jeg er glad for at vi har nådd frem med vår kampanje. Immigrasjon er ett av de aller viktigste temaene ikke bare i Ungarn, men for hele Europa. Det viste også valgene i Tyskland, Italia og Tsjekkia oss, sier leder for Fidesz’ parlementsgruppe, Gergely Gulyás, til VG i Budapest sent søndag kveld.

Flere byfolk sa «nei»

På valgdagen hadde Orbáns parti leid en kjempearena i sentrum av Budapest for å følge opptellingen av stemmene. Allerede tidlig på kvelden kunne VG observere seierssmil hos flere av Fidesz-politikerne til stede.

Den foreløpige opptellingen viser at regjeringspartiet har gjort et brakvalg i Ungarns mer rurale strøk, mens støtten har sunket i hovedstaden Budapest.

Opposisjonspartier og aktivister har bygd opp en betydelig tilhengerskare i storbyene. Der går mye av opposisjonens arbeid ut på å bekjempe det de ser på som maktmisbruk fra en utvalgt elite rundt statsministeren.

Ungarns opposisjon har lenge slitt med det problemet at de ikke evner å samle seg mot Orbán, og fremstår som svært fragmentert. Mange velgere VG har snakket med på valgdagen har vanskelig for å se for seg at opposisjonen kan lykkes i å samles til en velfungerende regjering.

Tvilsomme metoder

Dagen før valget ble det kjent at Ungarns ambassader i flere vesteuropeiske land ble oppfordret av myndighetene i hjemlandet til å samle negative historier om innvandring for å støtte opp om Viktor Orbáns kampanje, kunne avisen Telegraph avsløre.

Lovendringene som statsminister Orbán har gjort de siste årene, har gitt regjeringen større kontroll over både medier og domstoler. Orbán har også innført reformer i valgloven som gjør at det største partiet, altså hans eget parti Fidesz, får makten.

Valgloven er dessuten laget slik at ungarere som bor i Romania, hvor Fidesz har enormt stor støtte, kan stemme på lavterskel-vis gjennom brev, mens andre utflyttede ungarere, som antas i større grad å sympatisere med den mer liberale opposisjonen, kun kan stemme gjennom å møte opp på ambassaden.

Ytre høyre normalisert

Orbán, som nå er beryktet i EU for å bruke fremmedfrykt som et retorisk middel for å skremme til seg velgere, har lyktes i å gjøre immigrasjon til det viktigste tema i valgkampen.

Ungarn har fortsatt ikke tatt imot en eneste asylsøker gjennom EUs kvotesystem for flyktninger, og det finnes kun 0,4 prosent muslimer i landet, ifølge de siste kartleggingene til Pew Reseach Centre.

Eksperter mener holdninger som lenge har vært tabu i Europa, nå er i ferd med å bli stuerene i flere sentraleuropeiske land. Særlig ser man dette i Polen og Tsjekkia, i tillegg til i Ungarn, sier Peter Kreko, direktør ved tankesmia Political Capital Institute i Budapest, til NTB.

Tom Junes, historiker ved forskningssenteret HSSF i Sofia, kaller det som skjer en «patriotisk, nativistisk, konservativ politisk debatt», der «ideer fra ytre høyre er blitt en del av det normale».

Her kan du lese mer om