Jorden blir grønnere

(VG Nett) Jorden blir et stadig grønnere sted å være, planteveksten er kraftig. Men store utfordringer står igjen.

ARTIKKELEN ER OVER 15 ÅR GAMMEL

Fremskritt i jordbruk og flere vellykkede bevaringsprosjekter har bidratt til den grønne utviklingen, slår rapporten fast. Og det er særlig i de tropiske områdene veksten er stor.

De tropiske skogene, i tillegg til flora i høytliggende områder står for hele 80% av økningen i planteveksten, skriver BBC.

Nesten 40% av denne veksten tilhører regnskogen i Amazonas og kan skyldes en mer solrik hverdag for plantene som lever i skogen.

Vannmangel

Rapporten er del av FNs nye årlige bok om jordens miljøtilstand, Geo Year Book 2003. I boken skal større og mindre begivenheter dokumenteres, utfordringer utpekes og nøkkeltall for forurensingsnivået skal dokumenteres.

Et av de viktigste målene for FNs utviklings- og miljøprogram er å skaffe rent drikkevann til jordens befolkning.

Men målet fra FNs visjon ved årtusenskiftet om å halvere antallet mennesker uten tilgang til rent drikkevann kan bli vanskelig å nå.

- Uten en velregissert handling, vil omtrent en tredjedel av jordens befolkning lide av akutt vannmangel innen få tiår, sier Klaus Toepfer, sjefen for UNEP.

Synkende fiskebestander, værproblemer for små øystater og økende fattigdom er noen av temaene som UNEP belyser i sin rapport.

Fisken truet

I rapporten hevder UNEP at 75% av verdens fiskebestander blir utnytter over bestandgrensen, men det er de såkalt «døde sonene» som utgjør faren for fisken.

En «døde sone» er et sted hvor kraftig algevekst, ofte forårsaket av menneskets aktiviteter som gjødsling, har ført til nesten total fiskedød. Antallet «døde soner» er fordoblet siden 1960, til 150 områder.

- Menneskeheten er innblandet i et globalt eksperiment som resultat av ueffektiv og overdreven bruk av gjødsel, utslipp av rå kloakk og utslipp fra biler og fabrikker, sier Toepfer til BBC.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder