Norske kvinner var nazi-fødemaskiner

De skulle føde fremtidens tyske soldater. Nazistenes Lebensborn-program skulle sikre gode forhold for kvinner og barn, men førte til ren menneskeavl og barnebortføringer.

De gifte kvinnene i den sydtyske småbyen Steinhöring var neppe begeistret ved utsikten til sine nye naboer som i 1936 rykket inn i en nydelig, nyoppført treetasjes eiendom.