HVA SKAL SKJE MED BARNA: Her blir kvinner og barn fra de siste IS-kontrollerte områdene sikkerhetskontrollert av kurdiske soldater. Den kurdiskdominerte SDF-militsen har innstendig bedt europeiske land om å hente tilbake sine statsborgere. Foto: BULENT KILIC / AFP

Mener IS-brudenes barn må få komme til Norge

Norge er forpliktet til å hjelpe de rundt 40 barna som er født av norske kvinner i terrorkalifatet til Den islamske staten (IS).

Det fastslår FNs barnefond, UNICEF, som mener at Norge bør bruke konsulær bistand for å bistå til at barn av norske IS-bruder får komme hjem til Norge.

– Norske myndigheter er forpliktet etter FNs barnekonvensjon og etter den norske barneloven til å hjelpe disse barna. De har krav på innreise til Norge dersom de er norske statsborgere, og da har disse barna også rett til å få sine behov ivaretatt, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken til VG.

Les også: IS-brudene viser frem sine barn og trygler om å få vende hjem

INTERNERING: Denne lille jenta traff VG i en interneringsleir i Irak, etter at hennes irakiske foreldre hadde flyktet fra den gang IS-kontrollerte Mosul. Alle som tok seg ut av IS-områdene måtte gjennom en grundig sikkerhetsklarering - også barnefamilier. Foto: Harald Henden

Viken påpeker at barn som er født 1. september 2006 eller senere, og har norsk mor eller far, automatisk er norsk statsborger. Det gjelder uansett om barnet er født i Norge eller utlandet, og fremgår av hjemmesiden til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Norske myndigheter har en lang tradisjon på å yte konsulær bistand for å hjelpe for eksempel barn til norske kvinner fengslet i utlandet. UNICEF mener dette også bør gjelde for barn til kvinner som sluttet seg til IS og som nå sitter i interneringsleirer i Syria og Irak.

– Barnekonvensjonen fastslår at barn ikke kan diskrimineres på bakgrunn av det foreldrene har gjort, sier Viken.

– Men disse barna kan jo ikke reise hjem alene, da vil jo også kvinner som har sluttet seg til IS få hjelp til å returnere?

– Foreldrenes situasjon er underordnet. Det er hensynet til barnets beste som skal tillegges mest vekt, fastslår UNICEF-toppen.

les også

IS-krigere får overgi seg

Statsminister Erna Solberg har sagt at norske IS-krigere har rett til å vende tilbake til Norge. Men myndighetene vil ikke gjøre noe for å hjelpe dem med det, heller ikke kvinner og barn i deres familier.

UNG MOR: Amerikanskfødte Hoda Muthana sluttet seg til IS, og skrev tekster som oppfordret andre til å gjøre det samme. Nå sier hun at hun ble hjernevasket og vil hjem til Alabama i USA. Foto: IVOR PRICKETT / NYTNS

Folkerettsekspert Ivar Stokkereit i Røde Kors sier til NTB at norske barn ikke skal være fengslet eller internert.

– Norske myndigheter har et særlig ansvar for å få dem ut og sørge for den rehabiliteringen og oppfølgingen de trenger, sier Stokkereit.

Han støttes av folkerettsjuristen Mads Harlem, som påpeker at norske borgere i Syria og Irak ikke kan returnere uten hjelp.

– Det er opplagt at disse kvinnene og barna som sitter i leirene, ikke har mulighet for å komme i kontakt med noen norske konsulater, sier Harlem.

I dag anslår PST at det er omkring 40 barn som har norske foreldre i området. De fleste er internert i leire i Irak og Syria under svært dårlige forhold. Ett norsk barn er dødt, men det er ukjent om flere er døde, melder NTB.

Forsker Nina Øie Iversen har kartlagt de norske kvinnene som har reist til Syria og Irak for å slutte seg til IS. Hun opplyser at alle har fått barn etter at de ankom krigssonen, ifølge opplysninger hun har fått (se faktaboks).

PS: Norge kan ikke sende personell for å hente hjem norske IS-barn, sier statsminister Erna Solberg. Redd Barna mener det må gjøres mer for de traumatiserte barna.

– Det er områder hvor vi ikke vil sende inn diplomatiske eller annet personell sånn situasjonen er per dags dato, sier Solberg til NTB.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder