FRYKTER GRENSE-KØ:   Dersom det ikke blir avtale mellom EU og Storbritannia vil der føre til at søknadsprosesser og transport av legemidler fra Storbritannia blir mye mer komplisert.

FRYKTER GRENSE-KØ: Dersom det ikke blir avtale mellom EU og Storbritannia vil der føre til at søknadsprosesser og transport av legemidler fra Storbritannia blir mye mer komplisert. Foto: NTB scanpix

Brexit kan gi norsk legemiddel-krise

Det er ikke bare flytrafikken som blir rammet dersom britene ikke får til avtale med EU. Man kan forvente store forsinkelser ved landegrensene og viktige medisiner som kan bli ødelagt i endeløse trailerkøer.

les også

«Hard brexit» kan føre til full fly-stopp til Storbritannia

Dersom det ikke lykkes å komme i mål med en avtale mellom Storbritannia og EU innen deadline-datoen 29. mars, vil det få konsekvenser for Norge.

– Ved en hard brexit blir Storbritannia et såkalt tredjeland i forhold til Norge, det vil si utenfor EU og EØS-systemet som vi er en del av. Det vil føre til at søknadsprosesser og transport av legemidler fra Storbritannia kan bli vesentlig mer komplisert, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

les også

Økonomer: Slik rammes Norge av en hard brexit

Vi har tett samarbeid med Storbritannia på en del områder, men det er spesielt innen flytrafikken og i legemiddelsamarbeidet en «hard brexit» vil få størst konsekvenser, ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

« ... Det er særlig to områder som vi har pekt på, som er utfordrende (i forhold til hard brexit, red.anm.). De er ikke utfordrende bare for Norge, de gjelder generelt. Og det er at flytrafikken på bakgrunn av manglende avtaler ikke opphører den dagen. Det andre er tilgangen på nødvendige medisiner og medisinsk utstyr som har noe av den samme utfordringen, sa Eriksen Søreide i et møte i Stortingets Europautvalg 30. november i fjor.

– KAN BLI KOMPLISERT: En såkalt «hard brexit» kan føre til store forsinkelser i transport av medisiner og legemidler fra Storbritannia, mener, Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. Foto: Kyrre Lien

les også

Merkel: Vil gjøre alt for å få til brexit-avtale

– Får ikke støtte

VG har tidligere skrevet om hvordan flytrafikken kan bli lammet.

Legemiddelindustrien er det andre, mulige kriseområdet dersom det ikke blir en brexit-avtale mellom britene og EU.

les også

Er demokratiet i fare?

Ifølge Madsen er Storbritannia en stormakt innen legemidler i Europa. Hovedkvarteret for Det europeiske legemiddelkontoret flyttes fra London til Amsterdam.

Han forklarer at Storbritannia har lenge vært førende i Europa innen produksjon og godkjenning av legemidler og at dette ansvaret nå flyttes til andre land i Europa. Regelverket sier at legemiddelselskapene må ha kontorer i EU- eller EØS- land og nå som Storbritannia går ut, må firmaer som har vært etablert der bemanne opp nye kontorer i andre land.

– Vi mister en stor og meget solid samarbeidspartner i Storbritannia. Dette betyr at vi ikke får støtte fra de engelske legemiddelmyndighetene i godkjennelsesprosessen.

les også

Nå vil ikke britene ut av EU

Akutt mangelsituasjon

Men Storbritannia vil fortsatt være en stor produsent og distributør av legemidler som Norge er avhengig av.

– Det vi er engstelig for er at det blir vanskelig å få legemidler fra Storbritannia i en akutt mangelsituasjon, for eksempel i forbindelse med at andre produsenter rammes av store ulykker, branner og eksplosjoner.

Det er spesielt transport over landegrensene med grensekontroller som kan bli problemet.

– Enkelte medisiner har kort holdbarhet og krever avkjøling under transport. Vi ser for oss at det kan bli problemer med trailere som står i lange køer. Tollinspeksjoner på grensen vil føre til at transporten sannsynligvis tar mye lengre tid, sier han.

les også

Krever ny folkeavstemning om brexit

Madsen sier at det mye usikkerhet knyttet til dette og at de ikke vet hva fremtiden bringer.

– Gode systemer

– Vi vet ikke hva en eventuell «hard brexit» vil føre til og må forberede oss for alt. Vårt foreløpige inntrykk etter samtaler med produsenter og distributører er at det sannsynligvis kommer til å gå bra.

– Vi håper at det uansett utfall i Storbritannia i fremtiden vil bli et fungerende samarbeid i Europa.

– Hva betyr det for den medisinske beredskapen i Norge?

– Det betyr at vi må være forberedt på helt nye problemer, men heldigvis har vi gode systemer i Norge som vi tror skal klare å håndtere dette, sier Madsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder