OMSTRIDT: Russlands president Vladimir Putin har undertegnet et lov som gir den russiske grunnlovsdomstolen makt over Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Foto: Mikhail Klimentyev , Ap

Russland hever seg over menneskerettighetsdomstolen

Russland har innført en ny lov som kan brukes til å stanse avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

President Vladimir Putin undertegnet loven tirsdag. Loven gir grunnlovsdomstolen i Russland myndighet til å avgjøre hvorvidt dommer fra internasjonale menneskerettighetsdomstoler skal fullbyrdes.

Rent praktisk betyr loven at Russland kan avvise avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Les også: Putin hevder han samarbeider med begge sider i Syria

Jagland: – Beklagelig

– Det er beklagelig at loven ble behandlet så raskt uten en grundig høringsrunde som inkluderer det sivile samfunn. Vi må nå se nærmere på detaljene i loven og de siste tilføyelsene, slik at vi kan se hva loven vil bety i praksis, har Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland uttalt før loven ble undertegnet.

I juli slo en høyere russisk domstol fast at landet kan unngå å rette seg etter avgjørelser fra EMD når avgjørelsen er i strid med Russlands grunnlov.

Avgjørelsen kom etter at Russland i EMD i fjor ble dømt til å betale aksjonærene i det oppløste oljeselskapet Yukos om lag 16 milliarder kroner i erstatning.

Les også: Jagland: Vil gripe inn mot inhuman behandling av flyktninger

Står utenfor

EMD har som oppgave å behandle saker fra personer, grupper eller land som mener de er utsatt for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen begått av Europarådets 47 medlemsland. Domstolen kan både avgi rådgivende uttalelser om hvordan menneskerettskonvensjonen skal benyttes i en konkret sak, og den kan avsi dom i enkeltsaker.

Husker du denne? Første norske menneskehandelsak klaget inn for Strasbourg

Russland er ikke den eneste stormakten som forsøker å heve seg over internasjonale domstoler. I 1986 trakk USA seg fra Den internasjonale domstolen i Haag fordi domstolen slo fast at USAs engasjement i borgerkrigen i Nicaragua var i strid med folkeretten. USA har siden da godtatt FN-domstolens jurisdiksjon kun når det passer landet.

USA deltar heller ikke i Den internasjonale straffedomstolen, også kjent som krigsforbryterdomstolen, og har i likhet med Russland undertegnet, men ikke ratifisert traktaten.

Les også: Putin: – Ikke vær redd for Russland

Det er ikke første gang Putin signerer et omstridt lovforslag. I 2012 skrev han under på en ny adopsjonslov som forbyr amerikanere å adoptere russiske barn. I fjor skrev han under på en lov som hadde til hensikt å forby «spredning av propaganda i form av offentlige handlinger i favør for homofili og transseksualitet» til barn og ungdom under 18 år i Russland.

Les også: Regjeringen vil fengsle grunnløse asylsøkere

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder