OVERRASKENDE KLIMATALL: Per person havner folk på lille Jamaica som verdens klimaverstinger. Årsaken skal være mangeårig utslipp fra jordbruksindustrien. Her fra en demonstrasjon i Kingston town i vår. Foto:Gilbert Bellamy,Reuters

Jamaica utropes til klimaversting

Nordmenn på 44. plass i bidrag til global oppvarming

Fattige Jamaica, den vesle øya sør for Cuba med
under tre millioner innbyggere, utropes nå til verdens klimaversting – per person!

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det er mangeårig utslipp av helt vanlig metan fra jordbruket som fører utviklingslandet Jamaica til toppen av versting-listen. Metan regnes som en mer hissig klimagass enn CO2.

Neste land på listen er like overraskende: Kongo.

Avskoging

- Her er det nok storstilt avskoging gjennom mange år som har skylden. Avskoging frigjør CO2, og reduserer den fremtidige CO2-lagringen som skjer i tropisk regnskog, forklarer klimaforsker og professor Asgeir Sorteberg ved Geofysisk Institutt på Universitetet i Bergen.

Lista er utarbeidet av den kanadiske klimaforskeren H Damon Matthews og hans stab – og ser på alle bidrag til klimaendring et land gir: Ikke bare CO2-utslipp, men også metan-utslipp fra landbruk, avskoging og dessuten avkjølende luftforurensning fra for eksempel kull-forbrenning.

Sjekk også klimatallene som skremmer forskerne!

KLIMAVERSTINGENE: Her er den noe overraskende lista over de 25 landene som har bidratt mest til global oppvarming etter år 1900. USA er på 11.plass, og Kina er ikke på lista – men havnet på 98.plass av alle 190 land. Foto: Graf: UiB/Geofysisk Institutt,

USA, som topper listen av land som hittil har bidratt mest til global oppvarming, havner helt nede på 11-plass når vi tar alle bidrag med – og regner det hele ut per amerikaner.

CO2 i hundrevis av år

- Fordi CO2 holder seg i atmosfæren i flere hundre år, har han også beregnet hele bidraget fra det enkelte land i alle år etter år 1900. Siden England var tidlig ute med den industrielle revolusjon, vil landet komme høyere på listen når vi samlet opp alt dette landet har sluppet ut i alle disse årene. Luftforurensning, i form av sot fra kull-kraftverk vil til sammenligning bare holde seg i luften et par uker, forklarer Sorteberg.

Norge havner på 44. plass på denne listen – mens Kina, som er nummer to som enkeltnasjon – havner på 98.plass når vi beregner hva hver enkelt kineser har skylden for. Her slår nok også historien inn: Det er først de senere tiårene at Kina har vokst som industrinasjon.

- Når det gjelder Kina og USA, har nok luftforurensningen slått inn som en kjølende effekt i denne beregningen. Luftpartikler gjør at noen solstråler blir reflektert tilbake til verdensrommet, mener Sorteberg.

En rapport fra FNs klimapanel, som ble lagt frem i mars i år, viser at flere hundre millioner mennesker vil trolig ha flyktet fra hjemmene sine på grunn av klimaendringer mot slutten av dette århundret.

Politisk interessant

Blant annet regnes flytrafikken som en delvis kjølende effekt i USA. Da alle fly ble satt på bakken i en uke etter 11. september-terroren i 2001, ga dette målbar temperaturhevning: Solinnstrålingen ble sterkere.

- Det har vært en del kritikk mot de ordinære listene som viser hvilke land som slipper ut mest CO2 til atmosfæren – og på denne lista topper alltid USA og Kina. Innvendingen har vært at verdens land er jo så forskjellige i størrelse og folketall. Så dette er en liste som kan være politisk interessant for mange, sier Sorteberg.

En lang rekke mindre utviklingsland er med på lista over klimaverstinger i forhold til folketallet. Blant industriland er likevel USA, Russland, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Belgia og Canada med blant de 25 på topp.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder