PROBLEMER: Stigende havnivå, synkende matproduksjon, og større fare for væpnede konflikter er noe av det som trekkes frem i FNs nye klimarapport. FOTO: Reuters

- Flere hundre millioner kan bli klimaflyktninger

Flere hundre millioner mennesker vil trolig ha flyktet fra hjemmene sine på grunn av klimaendringer mot slutten av dette århundret, ifølge et utkast til en ny rapport fra FNs klimapanel.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det er den britiske avisen The Independent som har fått tilgang til utkastet. Den omfattende rapporten, som omhandler konsekvensene av klimaendringene, legges fram i slutten av mars.

Hovedårsaken til de forventede flyktningstrømmene er stigende havnivå. I Øst- og Sør-Asia vil store menneskemengder bli nødt til å flytte hvis havnivåstigningen blir betydelig.

Klimaendringene vil indirekte også øke faren for væpnet konflikt, ifølge FNs klimapanel (IPCC). Grunnen er at den globale oppvarmingen trolig vil forårsake fattigdom og økonomiske kriser, som i sin tur kan utløse voldelige protester og borgerkriger.

Den globale matproduksjonen er ventet å synke to prosent hvert tiår resten av dette århundret, sammenlignet med nivået vi ville oppnådd uten klimaendringer. Samtidig anslås det at etterspørselen etter mat vil øke med 14 prosent hvert tiår fram til 2050.

Som en konsekvens av de andre problemene anslås det at verdens bruttonasjonalprodukt i 2100 vil være opptil to prosent lavere enn det ville vært hvis klimaendringene hadde vært unngått. Et slikt tap i 2012 ville tilsvart opptil 8800 milliarder kroner.

Rapporten om klimaendringenes konsekvenser er andre del av IPCCs nye hovedrapport. Også flere andre medier har tidligere fått tilgang til lekkede utkast til delrapport to.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder