ÅPNER LOMMEBOKEN: Under dagens besøk i Afghanistan kom utenriksminister Børge Brende (til venstre) med nyheten om at Norge dobler den humanitære støtten til Afghanistan. Her er han sammen med Afghanistans førstedame Rula Ghani, utenriksminister Salahuddin Rabbani og USAs representant på kvinnekonferansen i Kabul lørdag formiddag. Foto: ASTRID SEHL Utenriksdepartementet

Brende på hemmelig Kabul-besøk: Dobler norsk bistand til Afghanistan

Her holder utenriksminister Børge Brende tale på en heller
sjelden begivenhet: En kvinnekonferanse i et av verdens verste land for kvinner.

Rune Thomas Ege
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Etter å ha vært den mest prominente utenlandske gjesten på konferansen, møtte Brende representanter for FN med nyheten om at Norge dobler den humanitære støtten til Afghanistan.

I 2016 vil Norge gi totalt 208 milloner kroner i humanitær støtte, får VG bekreftet.

- Afghanistan er et av verdens fattigste land. De er i en alvorlig situasjon, der det er store humanitære behov, sier Børge Brende til VG på telefon fra Kabul.

Pengene kommer i tillegg til den ordinære bistanden Norge gir Afghanistan, som beløper seg til flere hundre millioner kroner i året.

- Representantene fra FN og hjelpeorganisasjoner jeg har møtt i dag, forteller om store behov og akutt mangel på mat, vann, dårlige sanitærforhold, og behov for husly, helsehjelp og andre akutte tiltak. Det er dette pengene skal gå til gjennom våre samarbeidspartnere, sier Brende.

Hemmelig besøk

Hovedårsaken til Brendes Afghanistan-besøk er at han er den mest prominente utenlandske gjesten på konferansen Kabul Symposium on Women Empowerment. Besøket har av sikkerhetsgrunner blitt holdt hemmelig frem til han dukket opp under åpningen av konferansens VIP-del lørdag formiddag.

- At det i det hele tatt arrangeres en kvinnekonferanse i Kabul er oppsiktsvekkende i seg selv, sier Brende til VG.

Afghanistan regnes som et av verdens verste - og farligste - land for kvinner:

Tvangsekteskap er vanlig, den kvinnelige delen av befolkningen blir systematisk undertrykket og diskriminert og få andre steder i verden dør like mange kvinner under svangerskap eller fødsel.

Tall fra Human Rights Watch viser at så mye som ni av ti afghanske kvinner utsettes for vold i løpet av livet.

En av dem var Farkhunda (27) som etter at hun ble lynsjet på åpen gate av en rasende mannlig mobb mens politiet så på har blitt selve symbolet på kvinnekamp i Afghanistan.

- Selv om det går sakte, må vi bygge videre på de positive utviklingstrekkene vi ser. Kvinners deltakelse i større deler av samfunnet er viktig for å sikre en fredelig utvikling i Afghanistan, sier Brende til VG.

STERKE BILDER: Her blir Farkhunda (27) drept på åpen gate

Norsk initiativ

Konferansen er et samarbeid mellom Afghanistan, Norge og USA, og samler flere hundre deltakere i Kabul denne helgen - med Brende og Afghanistans førstedame Rula Ghani i spissen.

Det var Norge som tok initiativ til at konferansen skulle arrangeres i Kabul, etter lignende konferanser i Oslo (2014) og Washington D.C (2013).

- Målet er å løfte spørsmålet om kvinnerettigheter høyere på agendaen. Derfor er det viktig at president Ghani og hans kone selv har tatt eierskap til konferansen og dette temaet, sier Brende til VG.

Ni milliarder norske støtte-kroner

FLERE PÅ SKOLE: Om lag 40 prosent av afghanske jenter begynner i dag på skole. Hvor mange av dem som fullfører, er mer usikkert. Her er får jenter undervisning på en skole utenfor Jalalabad øst i Afghanistan. Foto: Parwiz/ Reuters

Etter at vestlige styrker tok kontroll over Afghanistan i 2001, har verdenssamfunnet pøst milliarder på milliarder av kroner inn i landet.

Bare Norge alene har gitt 9,1 milliarder kroner i sivil bistand til Afghanistan de siste 15 årene, alt sammen med forbeholdet om at de som får penger «er forpliktet til å ivareta kjønnsperspektiv og jobbe for å fremme kvinners likestilling i sine prosjekter».

- Konferansen har som mål å mobilisere afghanske kvinner og menn, inkludert religiøse ledere i Kabul og i provinsene, og til å vise fremgang så vel som til å identifisere de viktigste grepene som kreves fremover, sier Brende.

DEMONSTRERTE I KABUL: Da terroristene halshugget kvinner og barn, fikk innbyggerne nok av Taliban og IS

- Verre sikkerhetssituasjon

FRA OSLO TIL KABUL: Rula Ghani er Afghanistans mest profilerte førstedame på flere tiår. Her taler på høynivåkonferansen om kvinners rettigheter i Afghanistan i Oslo - forgjengeren til konferansen som denne helgen holdes i Kabul Foto: Audun Braastad NTB scanpix

Samme dag som utenriksministeren landet i Kabul, ble utenlandske soldater rammet av en veibombe rett nord for hovedstaden. Det kom også meldinger om dødsfall etter kamphandlinger flere andre steder i landet.

Så langt i år har konflikten drevet 260.000 afghanere på flukt i sitt eget land.

- Sikkerhetssituasjonen her i Kabul er verre nå enn den var for bare et år siden. Med Afghanistan er det helt klart slik at det noen ganger føles som om vi tar to skritt frem og ett tilbake. Det er store sikkerhetsutfordringer, Afghanistan er fortsatt et av verdens fattigste land og vi har sett flere tilbakeslag i det siste, sier Brende.

Han peker på flere positive utviklingstrekk for afghanske kvinner:

- I 2001 var det nesten ingen jenter som gikk på skole, i dag er det over tre millioner. Det er fire kvinnelige ministre i den nye regjeringen, og landet har fått flere kvinnelige guvernører, sier Brende.

- Men å jobbe med kvinnerettigheter i Afghanistan kan ikke være en enkel eller takknemlig oppgave?

- Det er klart det er utfordrende. Kvinner har fortsatt ingen sentral plass i det politiske systemet her. Utvikling er løsningen, det er viktig å få fart på den politiske prosessen, og det er viktig at kvinner får en mer fremtredende rolle, sier Brende.

At det jobbes for å få med Taliban i fredsprosessen, både fra regjeringen og utenlandske støttespillere, gjør frykten for at kampen for kvinnerettigheter vil bli satt flere år tilbake i tid.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder