ESA: Norge er for streng på familiegjenforening

Norge praktiserer regelverket for strengt når det gjelder
familiegjenforening for EØS-borgere, konkluderer EFTAs overvåkingsorgan ESA.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Overvåkingsorganet har gått gjennom det norske regelverket etter å ha mottatt en rekke klager. Konklusjonen er at nordmenn som returnerer til hjemlandet etter å ha bodd i et annet EØS-land og andre EØS-borgere som bor og arbeider i Norge ikke er sikret retten til å samle familien rundt seg.

Nå krever ESA at Norge overholder reglene om fri bevegelighet for personer.

Tvetydig og inkonsekvent

Ifølge EØS-avtalen kan borgere innen området og deres familiemedlemmer bevege seg på tvers av landegrensene for å arbeide og oppholde seg i et annet land. Det inkluderer, på visse vilkår, en rett til å ta med seg familiemedlemmer som kommer fra land utenfor EØS.

Problemet er at Norge har fastsatt tilleggskriterier som er tvetydige og brukes inkonsekvent og skjønnsmessig, mener ESA.

– Dette medfører en rettslig usikkerhet for nordmenn som flytter hjem fra andre EØS-land, heter det i uttalelsen.

– Må legge bedre til rette

ESA påpeker at rettighetene skal være presise og tydelig nedfelt i lovverket, slik at de skal være greie å forholde seg til for enkeltmennesker. Det vil også gi folk mulighet til å påberope seg dem for en domstol, om nødvendig.

Norge må legge bedre til rette for innreise og opphold for visse grupper av familiemedlemmer. Vedtak om å tillate eller nekte innreise eller opphold, må baseres på en grundig vurdering av de personlige omstendighetene i saken med mål om å holde familien samlet, mener ESA.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder