UNICEF: – Klart brudd på barnekonvensjonen

Internasjonale humanitære organisasjoner reagerer kraftig på Australias undercover-politioperasjon.

  • Maria Knoph Vigsnæs
  • Håkon Høydal
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Politioperasjonen er i strid med internasjonale menneskerettigheter, sier Patricia Kaatee, juridisk rådgiver i Amnesty International.

Lørdag avslørte VG at australsk politi har stått bak driften av verdens største overgrepsforum i 11 måneder.

Ved å gi seg ut for å være de opprinnelige administratorene skal australsk politi ha innhentet omfattende etterforskningsmateriale på overgripere og pedofile i en rekke land.

Politiet delte selv overgrepsbilder på nettstedet som ledd i undercover-operasjonen. 13. september i år stengte de nettstedet.

– Menneskerettslig uakseptabelt

BARN SKAL IKKE VÆRE ET MIDDEL: – Det er helt uakseptabelt at politiet sprer overgrepsbilder av barn for å fange pedofile overgripere, mener Patricia Katee i Amnesty. Foto: Amnesty

Den verdensomspennende menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International mener den australske politioperasjonen står i strid med både internasjonale menneskerettigheter og barnekonvensjonen.

– Dette er et uforholdsmessig stort inngrep i barnas rettigheter, sier Patricia Kaatee, juridisk rådgiver i Amnesty International.

English version: - Clear violation of UN children´s convention

Hun presiserer at det er prisverdig og veldig viktig å bruke ressurser på å bekjempe pedofile nettverk, men at politiets metoder i skjulte operasjoner ikke kan stå i strid med internasjonale menneskerettigheter.

– Det er mulig å begrense rettigheter til en gruppe personer dersom dette er nødvendig for å oppnå et legitimt mål, og ikke innebærer et uforholdsmessig stort inngrep. Dersom politiet prøver å avsløre et pedofilt nettverk ved å aktivt dele overgrepsbilder, vil dette etter vår vurdering være et uforholdsmessig stort inngrep på rettighetene til barn som allerede er utsatt for alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter, sier Kaatee til VG.

Amnesty mener det er stor forskjell på å overvåke et nettverk og aktivt å dele overgrepsbilder, og viser til at politiets operasjon står i strid med barnekonvensjonen artikkel 19 og ILO-konvensjonen nummer 182 artikkel 3.


– Det er uakseptabelt fra et menneskerettslig perspektiv å krenke et barns rettigheter med den begrunnelsen at krenkelsen beskytter et annet barn. Politiet bør derfor ikke aktivt dele bilder som viser barn som blir utsatt for seksuelle overgrep, selv om begrunnelsen er å beskytte andre barn mot seksuelle overgrep. Ingen vet heller hvorvidt politiets videredeling av bilder vil kunne føre til flere overgrep.

LES også: Her ser du 95.000 nedlastere av overgrep

– Helt klart brudd på FNs barnekonvensjon

Verden største hjelpeorganisasjon for barn, UNICEF (United Nation Children's Fund), mener politimetoden står i strid med barns rettigheter.

ADVARER: Juridisk rådgiver i UNICEF Ivar Stokkereit, advarer politi mot å bruke utsatte barn som et virkemiddel i undercover-operasjoner. Foto: UNICEF

– Dersom det at politiet drifter denne siden innebærer at bilder spres og nye overgrep finner sted, bryter det helt klart med FNs barnekonvensjon - selv om politiets intensjon er å forhindre nye overgrep på sikt, sier juridisk rådgiver Ivar Stokkereit i UNICEF Norge.

Den juridske rådgiveren har bred erfaring med denne type saker både internasjonalt og i Norge, og synes det er spesielt at saken involverer barn som staten og politiet har et særlig ansvar for å beskytte.

– Vi vil advare mot at politiet bruker barn som et virkemiddel i etterforskningen for å avsløre overgripere, og vi oppfordrer politiet til å bruke andre metoder for å avsløre overgripere, uten at det involverer at nye overgrep finner sted, sier Stokkereit.

UNICEF Norge mener barnekonvensjonen er helt tydelig på at barn ikke skal måtte utsettes for overgrep. Dette gjelder uavhengig av om målet er å forhindre nye overgrep på sikt.

– Et godt initiativ

Den internasjonale organisasjonen ECPAT (End child prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes), mener derimot den australske politigruppen Task Force Argos har hatt en proaktiv tilnærming for å stoppe seksuell utnyttelse av barn.

– ECPAT gleder seg over alle proaktive tilnærminger for å stoppe denne formen for grusom kriminalitet. Task Force Argos er globalt anerkjent som ledende innen dette feltet. Enhver politioperasjon av denne typen må være fokusert på ofrene, og fordelene med å fange lovbrytere må nøye vurderes opp mot ofrenes langsiktige interesser, sier ECPATs internasjonale kommunikasjonssjef, Damien Keane til VG.

Keane presiserer at det er vanskelig å kommentere etikken knyttet til politetis metoden, uten å ha kjennskap til alle detaljene i operasjonen.


– Men de potensielle fordelene ved å utføre en operasjon som dette er signifikant. For hver overgriper som fanges blir flere fremtidige ofre beskyttet fra misbruk. Operasjonen fører også til at opptak og overgrepsbilder beslaglegges – som kan bidra til å gjenkjenne, lokalisere og forhåpentligvis redde de uidentifiserte ofrene som er portrettert i materialet, sier Keane.

ECPAT har en rågivende status hos FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC).

VG har rettet en forespørsel til Save the Children (Redd Barna) sitt internasjonale kontor. Save the Children vil ikke gi noen kommentar til saken.

– Stopper fremtidige overgrep

GODT FORMÅL: – Jeg kan bruke det faktum at bildet har sirkulert på nettet i 10-15 år til noe bra, sier Jon Rouse, leder for spesialenheten Task Force Argos hos politiet i Brisbane i Australia. Foto: Tore Kristiansen VG

VG har vært i kontakt med Task Force Argos om kritikken fra Amnesty og Unicef. De har ikke besvart VGs henvendelse. Jon Rouse har imidlertid i tidligere intervju med VG fortalt om metodebruken:

– Vi tar tak i materiale som allerede finnes, og innenfor visse regler bruker vi det. Jeg kan ikke reversere det som skjedde med barnet. Men jeg kan bruke det at bildet har sirkulert på nettet i 10-15 år til noe bra: Til å stoppe fremtidig overgrep av barn, sier Rouse til VG.

VG har også vært i kontakt med politiministeren i Queensland, Australia. Han har foreløpig ikke svart på VGs forespørsel.

– Hykleri

Også Carissa Hessick, jusprofessor ved University of North Carolina, er kritisk til politiets deling av bilder.

HYKLERI: Professor Carissa Byrne Hessick, mener politets argumentasjon for å dele overgrepsbilder er svak. Foto: Einar Otto Stangvik VG

– Det er bra at politiet ikke deler bilder som aldri er delt før. Men dette belyser argumentasjonen om at enhver deling av et bilde er et overgrep. Det høres ut som om politiet forteller én historie om hvor skadelige bildene er når andre deler dem, og en annen historie når de deler dem. Det er en type hykleri som jeg liker dårlig, sier Hessick.

Les også: Rektor bestilte nettmisbruk av 15-åring

Inger Marie Sunde, forsker ved Politihøgskolen, bekrefter at operasjonen bryter med barns rettigheter.

– Man kan ikke bruke barn som middel for å ta kriminelle. Etter menneskerettighetene har barn rett til ikke å bli publisert. Men hvis delingen settes inn i en kontekst hvor dette er viktig for å avdekke identiteten til overgripere, mener jeg at

dette er brudd som kan forsvares, sier Sunde.

Men forskeren understreker at politiet ikke kan tiltale folk for å ha lastet ned bildene som Task Force Argos selv delte.

– Det ville være det samme som provokasjon, og det er ikke lov.

Les mer:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder