Norske eksperter har mistet troen på Putin: – Han har ingen løsninger

Vladimir Putins maraton-pressekonferanse denne uken avslørte at han er i ferd med å miste grepet og styringen på gigantlandet, mener norske eksperter.

Artikkelen er over to år gammel

– Etter min mening gjorde ikke Vladimir Putin noen god figur i de fire timene pressekonferansen varte. Det virket som om han ikke har god nok greie på situasjonen, og hvor ille det er fatt i mange av de russiske regionene. Og gjentatte ganger maktet han ikke å gi fullgode svar på alle spørsmålene han fikk, sier førsteamanuensis i Russland-studier ved Universitetet i Oslo, Geir Flikke.

Det var torsdag denne uken at Vladimir Putin holdt sin årlige pressekonferanse, der flere hundre journalister skal kunne stille presidenten hvilke spørsmål de vil.

Disse seansene har Putin hatt hvert år siden han ble president, med ett unntak. Putin har i praksis styrt Russland siden 2000, enten som president eller statsminister.

Flikke viser til ett av spørsmålene fra en journalist som konfronterte Russlands president på denne måten: «Jeg har inntrykk av at du ikke får god nok informasjon om den økonomiske og sosiale situasjonen i mange av landets regioner».

SLITER: Mange eksperter er enige om at Russlands president Vladimir Putin, ikke gjorde noen god figur under pressekonferansen hvor han svarte på spørsmål i fire timer. Foto: AFP

Folk er uenige

– Hvor vellykket en politikk er, måles ofte i vestlige systemer på hvor mye som er oppnådd av programmet og løftene som er gitt forut for et valg. På spørsmål om hva Putin synes om hvor mye han har oppnådd i sin periode siden mai i 2012, var svaret: Mer enn tilfredstillende. Spørsmålene han fikk fra salen tydet ikke på at folk var enige med presidenten, sier Flikke.

– Et eksempel som ble nevnt var konkurranseutsetting av kommunale tjenester i regionene. Hvor bedrifter som vinner anbudet slår seg konkurs like etterpå. Det er kriminelle som tar pengene og stikker av med dem. Inntrykket av at det har oppstått en informasjonspropp mellom sentrum og periferi, mellom styresmaktene i Kreml og det som foregår i regionene, blir styrket gjennom dette eksempelet.

Da spørsmålet ble stilt om hvorfor aldersgrensen for å stå i arbeid ikke kunne økes, svarte Putin at det kunne føre til at pensjonene til folk ville stoppe opp, uten at det gikk fram hvordan det skulle kunne skje. I det hele tatt greide ikke den russiske presidenten å gi så mange plausible svar på spørsmålene han fikk, sier Geir Flikke.

Mangeårige Moskva-korrespondent for NRK Hans-Wilhelm Steinfeld, starter i kjent stil med å sitere noe Vladimir Putin slo fast i 2000: «Årsaken til at Sovjetunionen gikk til grunne var dårlig styring av landet».

Russland degraderes

– I dag er situasjonen den at halvparten av de presidentforordningene president Putin har lagt fram, aldri er blitt satt ut i livet. Noe som har ført til at den russiske staten degraderes og det kommer ikke nye folk inn i politikken, sier Steinfeld.

Han mener at «hele det russiske samfunnslivet er underminert av bomber som alle kan eksplodere».

– For eksempel når det gjelder boliger for ungdom, pensjon-, og helsesektoren, samferdsel og ikke minst når det gjelder opprustningen av forsvaret. Den satsingen som gjøres nå vil koste tilsammen 4300 milliarder norske kroner. De pengene fins ikke, sier Steinfeld, som tidligere har skrevet en kronikk om dette i VG.

BETENKT: Når Vladimir Putin stiller til gjenvalgt for tredje gang i presidentvalget i Russland i mars 2018, er det liten tvil om at Putin ikke har lykkes i å løfte den russiske økonomien. Sanksjonene mot Russland er merkbar for landet. Foto: AP

Han hevder at Russland under Vladimir Putin er mer isolert enn landet noen gang har vært i løpet av de siste 50 årene.

– Putin har bommet på så mye. Forholdet til USAs president Donald Trump ble ikke som han hadde håpet på. I stedet for at sanksjonene mot Russland, som ble innført etter invasjonen og annekteringen av Krimhalvøy, ble opphevd etter at Trump kom til makten, så fortsettere sanksjonene mot Russland.

Tøffere og tøffere

– Og etter pressekonferansen han ga i dag kan man slutte at det kommer til å bli tøffere og tøffere for Vladimir Putin. Det nasjonalistiske sirkuset han har satt igang, hvor presidenten spiller på forakt på svakhet, holder ikke i lengden, sier Steinfeld.

Vladimir Putin har skaffet seg ytre fiender for å kunne overleve politisk på hjemmebane. Husk at det er 25 prosent av alle russere som lever under fattigdomsgrensen, sier Hans-Wilhelm Steinfeld og siterer til slutt fra den siste boken til Mikhail Gorbatsjov, hvor Nobelprisvinneren fra 1990 gir denne karakteristikken av dagens Russland.

«Nå er det åpenbart, at dagens styringsmodell ikke fungerer – hverken i politikken eller i økonomien. Det fins ikke alternative ideer. Og nye folk kommer ikke til!»

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder