VIL PRIORITERE VEST-BALKAN: EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker (t.v.) sammen med Bulgarias statsminister Bojko Borisov i Sofia fredag. De to har varslet at de dette halvåret vil gi høy prioritet til samtalene med land på Vest-Balkan. Foto: Valentina Petrova / AP / NTB scanpix
VIL PRIORITERE VEST-BALKAN: EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker (t.v.) sammen med Bulgarias statsminister Bojko Borisov i Sofia fredag. De to har varslet at de dette halvåret vil gi høy prioritet til samtalene med land på Vest-Balkan. Foto: Valentina Petrova / AP / NTB scanpix Foto: Valentina Petrova / AP / NTB Scanpix

EU blåser nytt liv i debatten om utvidelse

  • NTB
Publisert:
UTENRIKS

Mens britene gjør seg klar til å forlate unionen, ser EU mot Balkan for å finne nye medlemmer å fylle på med. 

Ved nyttår overtok bulgarerne formannskapet i EU. De varsler at samtalene med kandidatlandene på Vest-Balkan vil få høy prioritet det kommende halvåret.

Det skjer samtidig som EU-kommisjonen er i ferd med å legge siste hånd på et nytt veikart for medlemskap for Serbia og Montenegro. Dette skal etter planen legges fram i februar. I mai skal det dessuten holdes et eget toppmøte mellom EU og landene på Vest-Balkan.

– Det er svært viktig at Vest-Balkan gis et klart europeisk perspektiv, sier EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

Innen 2025?

Nettavisa EUobserver har sett et utkast til Junckers nye strategi for Serbia og Montenegro.

I utkastet heter det at de to landene bør kunne bli med i EU allerede i 2025. Men dette forutsetter sterk politisk vilje, politiske reformer og varige løsninger på konflikter med naboland, understrekes det.

Juncker har vært klar på at EU ikke vil få noen nye medlemmer mens han selv er president. Men i neste periode, som løper fra november 2019 til november 2024, bør det arbeides mer målrettet for utvidelse.

– Det blir da opp til neste EU-kommisjon å trekke medlemslandene og folkemeningen i den retningen, sier Juncker.

I spagat

Vest-Balkan står i dag i spagat mellom EU og Russland, og det er derfor bekymring for hvordan Russland vil reagere hvis EU går for raskt fram.

Men det har også konsekvenser å gjøre for lite, fastholder Dimităr Tsantsjev, Bulgarias ambassadør til EU.

– De siste årene har håpet om en europeisk framtid dessverre svekket seg på denne delen av kontinentet. Hvis EU etterlater seg et gap, er det fare for at det vil bli fylt av makter utenfor EU, sier han.

Bulgarias holdning er at EU bør begynne med å bygge ut mer infrastruktur. Nye veier, jernbaner, broer, havner, kraftnett og mobilnett kan brukes til å knytte Vest-Balkan tettere til EU.

– Vi ønsker å definere en klar europeisk vei framover, med vekt på tilkobling.

Indre konflikter

Bulgaria kan fungere som brobygger fordi bulgarerne selv har tilværelsen som kandidatland friskt i minne, mener EU-ambassadøren. Bulgaria ble med i EU i 2007.

Men indre konflikter på Vest-Balkan, spesielt mellom Serbia og Kosovo, gjør prosessen vanskelig. Samtidig mener EU at de politiske reformene og kampen mot korrupsjon og organisert kriminalitet ennå ikke er kommet langt nok.

– Vi ønsker ikke å skape urealistiske forventninger, sier Tsantsjev.

– Vi å være ærlige med landene på Vest-Balkan og si at det fins problemer som vi må snakke om og finne løsninger på.

Her kan du lese mer om