SMARTE DYR: Sjimpanser er det nærmeste man kommer mennesker i dyreriket. Her viser Anjana (5) morsinstinkt når hun gir en pumaunge melk i North Carolina i USA. Foto: Barry Bland / Barcroft Media

SÅ lite skiller oss fra sjimpansene

Genetisk er mennesker og sjimpanser nesten like. Den store forskjellen skyldes at våre gener er flinkere til å danne nettverk, viser en norsk-amerikansk studie.

ARTIKKELEN ER OVER NI ÅR GAMMEL


Mer enn 97 prosent av menneskets genmateriale er identisk med sjimpansens. Hvorfor er vi da så ulike?

Svaret ligger ikke i genene som sådan, men hvordan genene arbeider og samhandler, forklarer NTNU-professor Eivind Almaas til forskningsmagasinet Gemini.

Forskjellen er særlig tydelig i hjernen, der mange av menneskets gener er knyttet tettere sammen i nettverk enn sjimpansens. Dette har norske og amerikanske forskere nylig funnet ut ved å studere et stort antall gener fra begge artene.

Identiske gener

- Vi ville finne ut mer om hvordan evolusjonen skjer i mennesker, forklarer Almaas. Han er professor i systembiologi ved NTNU i Trondheim og deltok i studien, som fant sted ved Illinois-universitetet.

Forskerne sammenlignet aktivitetsnivået i til sammen 21.000 enkeltgener som i utgangspunktet var identiske for begge arter. De undersøkte også noen helt spesielle gener, såkalte transkripsjonsfaktorer, som forenklet sagt styrer funksjonen til andre gener.

Forskerne identifiserte 90 transkripsjonsfaktorer som var spesielt ulike hos mennesker og sjimpanser, forteller Almaas.

Tettere nettverk

Transkripsjonsfaktorenes jobb i hjernen er å danne nettverk. Eivind Almaas utviklet et nettverksdiagram som viser hvordan disse genene påvirker hverandre. Menneskets hjernenettverk ligner i store trekk på sjimpansens, men det er langt tettere, og samhandlingen er større.

I samarbeid med de amerikanske forskerne skal Amaas nå ta for seg tre-fire av de genene som spilte veldig ulike roller hos sjimpanser og mennesker, for å finne ut mer om deres funksjon, skriver Gemini.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder