I DIALOG: Jonas Gahr Støre. Foto: Scanpix

Kongo-fangene kan bli benådet

Støre jobber for å forkorte soningen

KINSHASA (VG) Utenriksminister Jonas Gahr Støre har fått beskjed at en mulig løsning for Kongo-fangene er at presidenten benåder dem.

ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL

VG er kjent med at dette er et alternativ kongolesiske sentralmyndigheter på eget initiativ har lansert overfor Norge.

Norske myndigheter har flere ganger fått forsikringer om at dødsdommene mot Tjostolv Moland og Joshua French ikke vil bli gjennomført.

Tre muligheter

Etter det VG erfarer har Kongos utenriksminister Alexis Thambwe Mwamba lagt frem tre muligheter ved en rettskraftig dom i Kongo overfor sin norske kollega:

1: Soning av hele straffen i Kongo.

2: Soningsoverføring til Norge, etter en viss soning i Kongo.

3: Benådning, etter en viss soning i Kongo.

- Vi har fått forståelse for at en benådning etter et begrenset fengselsopphold er et av flere mulige alternativ, sier Støre til VG.

- Men før noen beslutninger tas må rettsprosessen i Kongo avsluttes, uten at Norge forsøker å påvirke utfallet, understreker utenriksministeren.

SLÅR PÅ TRÅDEN: Kongos president Joseph Kabila. Foto: AFP

Ikke uvanlig

Kongos president Joseph Kabila kan benåde fanger uavhengig av hva de er dømt for, og benådning er ikke uvanlig i kongolesisk rettspleie.

- Jeg har også fått høre fra rådgivere ved presidentens kontor at dette er de tre alternative utfallene. Men hva en minister på høyt nivå sentralt sier blir ikke alltid fulgt opp lokalt i regionene, sier Kongo-kjenner og misjonsleder Rune Edvardsen til VG.

- Det jeg får høre er at sentralmyndighetene i Kinshasa vil la anken gå sin gang i Kisangani uten innblanding. Men når den flyttes til hovedstaden sier de at «saken vil se annerledes ut», fortsetter Edvardsen.

Les også:- Brev hevder nordmennene er uskyldige

Det første alternativet, med full soning i Kongo, innebærer at eventuelle dødsdommer sones som livstidsdommer i kongolesiske fengsler.

Det er ikke et scenario de sentrale myndighetene i Kongo ønsker, for den politiske belastningen av å ha to nordmenn fengslet i lang tid under usikre og meget tøffe forhold er stor.

Denne uken ble ankesaken mot de to nordmennene nok en gang utsatt, mens Molands psykiske sykdom skal undersøkes av spesialister.

Les også:Anbefaler psykiater-hjelp til Moland

Soningsoverføring til Norge er fortsatt et realistisk utfall, og som VG skrev i forrige uke har Justisdepartementet allerede begynt å forberede seg på forhandlinger om vilkårene.

Ved soningsoverføring er det mest sannsynlige utfallet at Norge må godta en dom på 21 år, der det norske prinsippet om prøveløslatelse etter to-tredjedels soning fravikes.

Men uansett er slike avtaler svært kompliserte å få på plass, ettersom Norge og Kongo ikke har noen avtale om utlevering. Og selv ved soningsoverføring ønsker kongolesiske myndigheter at nordmennene skal sone noe tid i Kongo først.

Les også:Moland og French litt bedre

- En benådning kan være den enkleste utveien både for Kongo og Norge, sier FAFO-forsker og Kongo-ekspert Morten Bøås til VG.

De siste årene har det vært praksis i Kongo at benådning søkes for samtlige dødsdømte. Det vanligste er at disse søknadene ikke behandles, og at dødsdommene dermed blir til livstid. Men presidenten kan velge å benåde fanger. Da settes de fri uten begrensninger.

- Benådning er mye mer utbredt i afrikanske land, deriblant Kongo, enn i Vest-Europa. Hvis Kabila skulle benåde nordmennene om for eksempel to år tror jeg ikke det ville skapt store reaksjoner i Kongo, sier Bøås.

DØDSDØMT: Tjostolv Moland og Joshua French. Foto: KRISTIAN HELGESEN

Belastning

Forskeren tror President Kabila kvier seg for å gripe inn i saken mens den fortsatt er under behandling i Kisangani, siden han er avhengig av stemmene fra Øst-Kongo.

- Men for kretsen rundt Kabila er denne saken hovedsakelig en diplomatisk belastning. Trolig innser man også at det ikke vil komme noen erstatning fra Norge, sier Bøås.

Det samsvarer med det inntrykket Støre har fra samtalene med sin kongolesiske motpart.

- Jeg føler at budskapet om at Norge ikke på noe vis er part i saken er blitt mottatt på høyt politisk plan i Kongo, sier Jonas Gahr Støre.

- Åpne for alle løsninger

Forsvarer Morten Furuholmen sier han er positiv til benådning av en dom, hvis det kan få hans klienter raskt hjem.

- Selv om man er prinsipielt uenige i premissene for en dom, så må man være åpne for alle løsninger som kan få dem ut av rottefellen i Kongo.

Furuholmen sier han ved en eventuell overføring til soning i Norge, vil kreve at klientene hans får mulighet til å anke saken sin her.Jonas Gahr Støre til VG.

Direktøren ved justisministerens kabinett i Kinshasa, Maître Inier, sier til VG at fangene som idømmes dødsdom kan slippe ut etter å ha sonet en viss tid.

- Kongo praktiserer ikke dødsstraff, derfor er det i realiteten snakk om en lang fengselsstraff. Det er likevel muligheter for å slippe ut etter at man har sonet en viss tid. Presidenten selv kan benåde fangene eller sørge for at de får redusert straff. Vi har også flere tilfeller hvor hele grupper av rebeller har fått amnesti, men dette blir i så tilfelle innvilget av parlamentet og senatet, sier han.

Må forhandles på diplomatisk nivå

Fordi justisministeren er på reise er det direktøren som møter VG i justisdepartementets lokaler i Kongos hovedstad Kinshasa.

To ganger har justisministeren tatt imot offisielle representanter fra det norske utenriksdepartementet for å diskutere saken til Moland og French.

Inier presiserer at en eventuell overføring til Norge må forhandles fram på diplomatisk nivå i og med at Norge ikke har noen overleveringsavtale med Kongo.

Dersom de norske fangene må sone i Kongo er det også andre muligheter for at de kan slippe ut etter at de har sonet en periode.

- Dersom de oppfører seg bra i fengselet eller blir for syke til å sone, kan de bli løslatt. Det er vanligvis justisministeren som avgjør dette, men fordi saken i dette tilfelle går for en militær domstol er det opp til forsvarsministeren å vurdere dette. Det er ikke uvanlig at fanger slipper ut etter å ha sonet for eksempel en fjerdedel av straffen, sier han.

SAMLESIDE:Les siste nytt fra Kongo her!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder