STARTET PROSESSEN: Det var dette bildet av nordmannen sammen med borgermester og politimester i Cleveland som førte til at alarmen gikk hos Kripos, som tok kontakt med amerikanske myndigheter.

STARTET PROSESSEN: Det var dette bildet av nordmannen sammen med borgermester og politimester i Cleveland som førte til at alarmen gikk hos Kripos, som tok kontakt med amerikanske myndigheter. Foto: Cleveland Police

Straffedømt nordmann ansatt som politi i USA: Kripos slo alarm

En norsk 39-åring fikk i juni sparken som politibetjent i Cleveland i USA fordi han ikke opplyste om at han var tidligere straffedømt i Norge. Selv mener han seg forfulgt av norsk politi.

Det var et bilde på Facebook av politimannen sammen med Clevelands borgermester og politimester som avslørte ham: En tjenestemann i norske Kripos oppdaget bildet etter at flere Hells Angels-medlemmer skal ha lagt igjen kommentarer under bildet.

Da gikk alarmen over Atlanteren.

«Dette er ikke en dere ønsker i deres rekker, tro meg», skrev den Kripos-ansatte i en e-post til amerikanske myndigheter.

Nå har nordmannen fått sparken – fordi han ikke opplyste om at var tidligere straffedømt i Norge. Det viser en intern gransking i Cleveland-politiet, som VG har fått tilgang til.

les også

Fikk du med deg denne VG-spesialen? Tindersvindleren

Pluss content

Mannen ble ansatt i politiet i Cleveland i delstaten Ohio den 11. juni 2018, gikk så gjennom kursing og ble tatt i ed den 18. januar i år.

Men etter bare noen dager kom bekymringsmeldingen fra Norge – og nordmannen ble suspendert.

Han fikk sparken fra politiet 1. juni i år.

Dømt i utpressingssak

I søknadsprosessen for å bli tatt opp som politi i Cleveland, måtte 39-åringen besvare en rekke spørsmål. På spørsmål om han tidligere hadde vært arrestert eller deltatt i kriminell aktivitet, krysset nordmannen av på «nei».

Det stemte ikke.

I 2008 ble han i Agder lagmannsrett dømt til seks måneders fengsel for medvirkning til trusler for økonomisk vinning i en større utpressingssak. Ifølge dommen utga han og flere av de medtiltalte seg ut for å være politietterforskere.

les også

Statsadvokaten gjenåpner etterforskning etter VG-avsløring

I 2015 ble 39-åringen nok en gang fremstilt for en norsk domstol, denne gang i Oslo tingrett. Her var han sammen med to andre tiltalt for å i 2010 ha utgitt seg for å være sivile polititjenestemenn som «anholdt» en mann på Romsås i Oslo. Ifølge tiltalen ble det fremsatt grove trusler og utøvd grov vold mot mannen.

I retten ble det kjent at de to medtiltalte hadde hatt mye kontakt med Hells Angels.

39-åringen ble enstemmig frikjent i straffesaken, da dommerne mente det forelå rimelig tvil i saken. Likevel mente de at bevisbildet var godt nok sivilrettslig til at han ble dømt til å betale 37.719 kroner i erstatning.

I tillegg besluttet Sandefjord tingrett i 2010 å inndra blant annet en batangakniv, en batong med politiemblem, blålys til uniformert kjøretøy og diverse blålys- og sireneutstyr. 39-åringen anket avgjørelsen til lagmannsretten, som forkastet anken. Dommen fikk ingen øvrige rettslige følger for 39-åringen, men han måtte altså levere fra seg utstyret.

KRYSSET NEI: Nordmannen krysset nei på dette skjemaet, da han ble spurt om han hadde vært arrestert eller deltatt i kriminell aktivitet. Foto: .

Ingenting av dette ble fanget opp av Cleveland-politiets bakgrunnssjekker. I en e-post til VG skriver mediekontakt Jennifer Ciaccia for politiet i Cleveland at hun ikke kan utdype hvorfor.

– Det har jeg ikke detaljert informasjon om, skriver hun.

– Hvis han hadde oppgitt hva han var dømt for i Norge – ville det utelukket at han kunne blitt vurdert for en stilling i politiet i Cleveland?

– Ja.

Hun skriver samtidig at hun ikke kan svare for om kan ansettes ved andre politistyrker i USA, og at det vil avhenge av deres krav.

Nekter for Hells Angels-koblinger

I det første varselet fra norsk politi – en e-post sendt 24. januar i år, heter det: «Han er velkjent for politiet, for vold og forbindelser til Hells Angels.»

Dagen etter følger den Kripos-ansatte opp med en ny e-post med informasjon om dommene fra 2008 og 2015, og utfyllende informasjon om 39-åringen: «Han har nære forbindelser til flere medlemmer av Hells Angels MC Oslo, og andre velkjente kriminelle i Norge.»

Dette nekter 39-åringen blankt for i et intervju med VG:

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg hadde en barndomsvenn som ble medlem, og jeg har ikke særlig kontakt med ham lenger. Hva er det som er problematisk med det? spør han.

les også

California-jury: Forbudt for MC-gjeng å bruke jakkemerke

I Cleveland-politiets gransking står det at mannen forklarte i avhør at barndomsvennen bodde hos ham i en periode, og at norsk politi mente at han burde ha kjent til, og varslet om, hans kriminelle aktivitet.

– Han var ikke med i Hells Angels da han bodde hos meg, han ble med senere. Han leide i kjelleren min, det er ikke min jobb å følge med på hva han driver med, sier mannen til VG.

– Naturlig å melde fra

Kommunikasjonssjef i Kripos, Ida Dahl Nilssen, bekrefter at Kripos rutinemessig varslet amerikanske myndigheter da de ble klare over at mannen jobbet som politi i Cleveland.

Hun ønsker ikke å kommentere de konkrete opplysningene i saken.

– I Norge er det strenge vandelskrav for å ha en jobb i politiet, samtidig som det gjøres en grundig skikkethetsvurdering. Derfor er det naturlig å melde fra til andre lands myndigheter for eksempel dersom vi oppdager at en som er straffedømt i Norge, har fått en betrodd stilling i et annet land, sier Dahl Nilssen.

Føler seg forfulgt av politiet

I intervjuet med VG sier nordmannen at årsaken til at han ikke oppga at han er straffedømt, var fordi det hadde skjedd et annet sted enn i USA og han derfor ikke trodde det måtte opplyses om. Dette var også hans forklaring i avhør.

«Jeg mister jobb etter jobb. Jeg føler at norsk politi gjør alt de kan for å ødelegge for meg.»

Han mener ikke det er noen grunn til at Kripos skulle varsle politiet i Cleveland.

– Jeg har en dom fra 2007 – for en ting jeg aldri skulle vært med på. Siden har rullebladet mitt vært rent. Men jeg mister jobb etter jobb. Jeg føler at norsk politi gjør alt de kan for å ødelegge for meg, forklarer mannen selv på telefon fra Cleveland, Ohio.

– Men du ble jo også dømt til å betale erstatning i en grov voldssak i 2015?

– Straffesaken vant jeg, sier mannen, og forklarer at han mener at dette ikke er relevant for saken ettersom han ble frikjent, selv om han ble dømt til å betale erstatning til fornærmede.

Om saken der politiet tok beslag i flere av hans eiendeler, sier han at grunnen til at han var i besittelse av blålysutstyr var at han hadde dette til overs fra en gang han skulle stille ut en bil som hadde blålysutstyr.

les også

På flukt fra drapsanklager i 15 år: Børsmegler om dagen – Hells Angels-medlem om natten

Pluss content

– Hva med de andre tingene de beslagla? Som batong og batangakniv?

– Det var vel noe de tok, da.

Kripos ønsker ikke å kommentere mannens påstander om at norsk politi gjør alt de kan for å ødelegge for ham, og viser til sin uttalelse om at det er naturlig å varsle i slike saker.

– Fått ny politijobb

39-åringen forteller at han begynte på politiutdanning i USA i 2016, og fikk deltidsjobb som politimann på det lille turist- og festivalstedet Put-in-Bay på øya South Bass Island i Lake Erie i 2017. Neste år var han i nabodistriktet Linndale, også her som deltidsbetjent, opplyser han.

POLITIKURS: Her sitter nordmannen (innringet) sammen med de andre avgangselevene ved politiskolen. Foto: Cleveland Police

Etter å ha blitt sagt opp i Cleveland, sier mannen at han har arbeidet som deltids sommervikar for politiet i Put-in-Bay, men at han nå går i gang med utdanning for å jobbe i ambulansetjenesten.

– Parallelt med dette blir oppsigelsen min anket. Det er en prosess som kan ta kanskje et år. Så jeg sliter økonomisk nå, på grunn av at jeg har familiære forpliktelser her, sier 39-åringen.

– Informerte du politiet i Put-in-Bay om at du var tidligere straffedømt?

– Da jeg begynte der, nevnte jeg ikke det. Jeg gjorde det når jeg fikk komme tilbake nå, for nå skjønte jeg at dette blir det bare problemer av.

VG har spurt politiet i Put-in-Bay om nordmannens arbeidsforhold der, og har fått følgende svar:

– NN jobber ikke for denne avdelingen. Jeg har ingen andre kommentarer, skriver politisjefen på stedet, Steve Riddle, i en e-post til VG.

Riddle har ikke besvart VGs spørsmål om hvorvidt nordmannen tidligere har vært ansatt.

Politiet i Cleveland ønsker ikke å kommentere mannens anke overfor VG.

«Jeg reagerer på e-postene som er sendt til amerikansk politi, som virker bygget på rykter og er helt uten noen dokumentasjon.»

– Minner om trakassering

Mannens norske advokat, Tollef Skobba i advokatfirmaet Hasle, reagerer sterkt på norsk politis opptreden i denne saken:

– Jeg reagerer på e-postene som er sendt til amerikansk politi, som virker bygget på rykter og er helt uten noen dokumentasjon. Jeg reagerer på at Kripos blander seg inn i et rent ønske fra min klient om å komme seg gjennom en rehabilitering. Vi opplever at de har vært etter ham siden 2005. Når de i tillegg forfølger ham over Atlanterhavet til USA, så minner det om trakassering. Han er bare domfelt en gang og sonet fire måneder for noe han gjorde da han var ung. Og slik jeg forstår amerikansk rettssystem, er det høyst tvilsomt om han ville blitt nektet politijobb i USA for noe som hadde skjedd i Norge, sier Skobba.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder