STØTTE TIL DOMSTOL: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier at en rekke EU-land er med på å sette opp en straffedomstol i de tidligere IS-områdene. Foto: Frode Hansen

Kallmyr: Tribunal kan dømme IS-krigere for folkemord

En rekke EU-land stiller seg bak forslaget om en internasjonal straffedomstol for IS-krigere i Irak. Ifølge justisminister Jøran Kallmyr (Frp) vil en slik domstol også kunne holde enkelt-krigere til ansvar for folkemord.

Den norske regjeringen har stilt seg bak initiativet om å etablere et straffetribunal i eller nær områdene som ble kontrollert av IS, i Irak og Syria. Forslaget kom opprinnelig fra den svenske regjeringen.

Kallmyr deltar fredag på EUs møte for innenriks- og justisministere i Luxembourg.

– Det er en rekke land som nå klart ser behovet for en internasjonal løsning hvor man straffeforfølger i regionen, der forbrytelsene faktisk fant sted. Det arbeidet skal Norge støtte videre opp om, sier Kallmyr til VG.

les også

Norge åpner for straffetribunal for IS-medlemmer

Straffes for folkemord

Tyskland er blant de landene som har omfavnet den svenske ideen, og som anser det for risikofylt, både politisk og praktisk, å ta fremmedkrigere hjem for å straffe dem i hjemlandet, ifølge tyske medier.

Den norske justisministeren åpner også for at enkelt-krigere kan bli tiltalt og straffet for folkemord:

– Mens de internasjonale straffedomstolene i særlig Rwanda, men også i det tidligere Jugoslavia i stor grad gikk etter lederskapet. er det ønskelig å også stille IS-krigere på lavere nivåer til rette for handlinger de har deltatt i, for eksempel folkemord. Men det er krevende bevismessig å føre slike saker for en norsk domstol. Muligheten for å kunne føre vitner og bevis der forbrytelsene faktisk fant sted, taler også for å gjennomføre domstolsbehandling i Irak, sier Kallmyr.

30 års fengsel

Etter norsk lovgivning kan medlemskap eller rekruttering til IS straffes med opp til seks års fengsel, og flere er allerede dømt i norske domstoler etter disse bestemmelsene.

Den norske strafferammen for folkemord er 30 års fengsel, men beviskravene er langt mer krevende å oppfylle for en norsk domstol i Norge.

les også

Regjeringen vil at IS-krigerne skal dømmes der de er

Tar saken til FN

På møtet i Luxembourg har Holland sagt seg villig til å ta ideen videre inn i FN-systemet, men mye er fortsatt uavklart, blant annet om Irak og/eller Syria er villig til å la en slik domstol bli etablert i sine land.

– Hvordan bidrar Norge videre i dette arbeidet?

– Foreløpig avventer vi om det kommer forespørsler fra de aktuelle landene som har tatt lederskapet, som Sverige og Holland. Vi har mye norsk ekspertise som kan bidra, sier Gøran Kallmyr.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder